Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs.Carles Mata, Marc Xirau, Antoni Negre i Álvaro Salmurri

AAMC Advocats i Assessors Tributaris