Francesc Tena i Manel Fabregat
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Francesc Tena i Manel Fabregat

Nocado Española SA