Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Joan Carles Sànchez Babià i Joan Carles Sànchez Vecina

Òptims serveis integrals de neteja