Joan Fuentes i Maite Ferrer
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Joan Fuentes i Maite Ferrer