Joaquim Canals Romero i Àngel Canals Gudayol
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Joaquim Canals Romero i Àngel Canals Gudayol

Jocavi SA