Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Lluís i Abel Pascual Ventosa i Joan Pascual Ramon

Grup Capresa