Lluís Porta Vilalta i Jordi Porta Garcia
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Srs. Lluís Porta Vilalta i Jordi Porta Garcia

Contagest