Miguel Valdivia i Jaume Barbosa
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Miguel Valdivia i Jaume Barbosa

Brinox