Miquel Banús, Lluís Besas i Antoni Clavell
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Miquel Banús, Lluís Besas i Antoni Clavell

Intermas