Carles Sedó
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Carles Sedó

Industrial Sedó SA