Montse Romero Font, Josep Maria Romero Terricabras i Ernestina Font Nuri
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Montse Romero Font, Josep Maria Romero Terricabras i Ernestina Font Nuri

Avialec SA