Joan Riera
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Joan Riera

El Águila Industrias Alimenticias