Srs. Uge i Josep Maria Ribera
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Uge i Josep Maria Ribera

CAL PINXO