Antonio Valls Porta i Joan Beneria
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Srs. Antonio Valls Porta i Joan Beneria

COTÈCNICA

Text del 2003.

“A casa nostra es treballa molt bé i sense riscos en la fabricació de pinsos; donem seguretat i qualitat al consumidor”

L’activitat agrícola i ramadera de les terres de Lleida ha augmentat de forma significativa en els darrers anys gràcies a la profunda professionalització d’un sector que ha hagut d’adaptar-se a les normatives europees i a unes exigències de qualitat que han comportat noves formes d’explotació agràries i ramaderes a les nostres terres. La transformació del sector no ha estat fàcil, però avui ja hi ha empreses i cooperatives que destaquen per les seves activitats i productes. És el cas de Cotècnica, una cooperativa especialitzada en alimentació animal que ofereix uns serveis necessaris als ramaders. Antonio Valls és el director d’aquesta cooperativa que presideix Joan Beneria. Ambdós expressen els avantatges de la forma cooperativista: “A Lleida, el cooperativisme és una de les columnes vertebrals de l’economia de la zona. Dins de la seva com­plexitat, la majoria de cooperatives funcionen. És l’entitat jurídica que fa possible que petits i mitjans ramaders puguin competir amb les grans empreses de ramaderia de la província. Cal ser competitiu per poder formar part d’aquest sector i la cooperativa és una forma de competir.”

Cotècnica agrupa un elevat número de socis per defensar de forma conjunta uns interessos. Com explica Joan Beneria: “La cooperativa dóna productes i serveis als socis a un cost que d’una altra manera no podrien tenir. És una forma d’augmentar la rendibilitat de les seves explotacions.”

Cotècnica va néixer el 1982 a Ivars d’Urgell com a cooperativa de segon grau. “Està formada per diverses cooperatives del sector que es van reunir en una de sola per trobar sortides a unes necessitats que anaven emergint. Les cooperatives utilitzaven uns productes i uns serveis que compraven al sector privat. Es van adonar que calia disposar d’una tecnologia pròpia per no haver de dependre de les empreses privades i, al seu torn, aconseguir més competitivitat. Amb aquesta finalitat va sorgir la idea de crear Cotècnica. Per al desenvolupament de tecnologia es va formar un equip d’investigació integrat per veterinaris, farmacèutics i químics. Aquesta iniciativa va funcionar i va esperonar a ampliar l’equip d’investigació i també va permetre abaixar el cost dels productes que es compraven a les empreses estrangeres.”

Cotècnica, doncs, és capaç de crear la seva pròpia tecnologia i de donar productes i serveis d’una qualitat molt alta als seus associats. Per assolir aquest repte tecnològic es va comptar amb l’experiència i el saber de professionals especialitzats en el sector ramader i agrícola. “El risc va ser mínim gràcies a la garantia que van atorgar aquests professionals. El projecte va funcionar des d’un bon començament.”

Arran de la Llei de cooperatives de l’any 1990, Cotècnica va poder ampliar els seus serveis: “Ens va permetre vendre a tercers sense mo­dificar els nostres estatuts. D´aquesta manera també vam incrementar el volum de producció i vam augmentar els beneficis de la cooperativa per poder fer noves inversions.”

Els objectius inicials s’han anat materialitzant però també adaptant-se a les noves necessitats dels associats i de la realitat social i econòmica del país. “Les expectatives s’han complert i s’ha creat una empresa que va començar amb dos treballadors i que ara en té quaranta. Hem passat de fabricar un sol producte, els correctors vitamínics per a pinsos, a tenir sis activitats complementàries i independents. Realitzem una activitat econòmica molt important per al sector ra­mader i agrícola català.”

Els correctors vitamínics minerals per a pinsos són productes autoritzats per la UE per augmentar la digestibilitat dels animals i ajudar al seu creixement. “A més d’aquest producte, també s’ha investigat en el camp dels correctors minerals per a vacum de llet i de carn. De forma paral·lela, es va crear un departament tècnic per donar un servei de formulació de dietes per a animals i es va instal·lar un control de qualitat per conèixer les matèries primeres que utilitzàvem a la fàbrica. En aquest primer període vam començar a fabricar llet per a vedells petits.”

El 1988 la cooperativa havia crescut tant que es va haver de traslladar a Bellpuig, on es va construir una nova planta de fabricació de correctors: “Tot plegat va portar a un nou desenvolupament de projectes. El 1991 vam crear una planta de processament per extrusió de cereals i lleguminoses, la primera de l’Estat espanyol. Era un producte que feia falta al mercat i que va generar una expansió de la cooperativa. Més endavant es va projectar una central de compres de matèries primeres per a pinsos que a poc a poc també s’ha encarregat de gestionar les d’altres cooperatives. Avui és de les més grans de Catalunya. El 1994-1995 vam crear un laboratori de premescles medicamentoses per incorporar medicaments al pinso i a l’aigua. El 1998 vam iniciar el projecte d’una planta de fabricació d’aliments per a animals de companyia dotada d’alta tecnologia. I ara estem a punt d’inaugurar una planta de greixos i oli per a alimentació animal que donarà seguretat alimentària en aquest camp. Volem oferir garanties als clients i als associats que els productes que fabriquem tenen una seguretat que certifiquem a través de controls de qualitat i d’anàlisis.”

Els productors de pinsos estan en el punt de mira de la societat després d’escàndols tan coneguts com el de les vaques boges. Als professionals de Cotècnica no els preocupa aquest fet perquè saben que la seva labor és rigorosa: “A casa nostra es treballa molt bé i sense riscos. Do­nem seguretat i qualitat al consumidor. A Catalunya hi ha rigor a l’hora d’aplicar les normes de control de qualitat. Nosaltres també som consumidors i volem que les coses es facin bé. A Catalunya hi ha una gran indústria puntera en la fabricació de pinsos compostos, és el país de la UE amb millor tecnologia, millors fàbriques i millors professionals en el camp dels pinsos. No hem patit ni el problema de les dioxines ni el de les vaques boges. Les normes espanyoles pel que fa a farines de carn fa anys que són molt bones i la UE les ha pres de referència per crear la normativa actual.”

El departament d’investigació de Cotècnica no para de treballar en la recerca de nous mètodes d’alimentació vegetal que s’adaptin a les necessitats del mercat. La cooperativa, però, ofereix altres serveis als associats: “La cooperativa té un caire diferent de l’empresa privada i cobreix l’activitat professional del soci amb tot tipus de serveis. Oferim solucions que han fet més rentable l’explotació agrària.” Amb cooperatives com Cotècnica, que treballen per a la qualitat i la seguretat de l’alimentació animal, els consumidors podem estar tranquils dels productes carnis que es comercialitzen.