Sr. Xavier Gumà i Hernàndez et alia
Sr. Xavier Gumà i Hernàndez et alia
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional

XAVIER GUMÀ I HERNÀNDEZ, PERE HERNÀNDEZ I RIPOLL

KIESER TRAINING

Text del 03-11-2010

Nascut fa quatre dècades a Suïssa de la mà de Werner Kieser, el mètode del nostre centre parteix de l’enfortiment muscular de tot el cos, mitjançant la pràctica d’una taula d’exercicis dissenyada per instructors sota la supervisió d’un equip mèdic, la qual permet al nostre cos assolir l’òptim muscular genètic en aproximadament un any.

El sistema d’entrenament Kieser té un vessant terapèutic, ja que ajuda fonamentalment a lluitar contra els problemes de columna.

Tothom és conscient que l’esport contribueix que ens sentim més plens físicament i mentalment i que, a més, ens ajuda a enfortir-nos i millorar en ambdós nivells.

Més que no pas d’una afició, fer esport hauria de ser considerat una cultura i una forma d’afrontar els reptes i les problemàtiques de la vida.

L’enginyer industrial Xavier Gumà i Hernàndez tingué contacte per primera vegada amb el sistema d’entrenament muscular Kieser Training de forma casual. “Per raons familiars, tinc una relació molt estreta amb Alemanya i hi viatjo sovint. En un dels meus viatges, vaig visitar un dels centres d’entrenament Kieser perquè, com a practicant habitual de diversos esports, sentia curiositat per aquesta innovadora forma d’entrenament. Quan vaig conèixer les instal·lacions i la filosofia del centre, vaig tenir molt clar que era una proposta d’exercici físic molt beneficiosa i amb molt futur.”

Per això es plantejà obrir una franquícia d’aquest sistema al nostre país; “fou aleshores quan vaig pensar en el meu cosí Pere Hernàndez i Ripoll; necessitava un professional amb experiència consolidada en direcció i gestió d’entitats esportives i que, a més, hagués estat un practicant d’esport d’alta competició, i el meu cosí reunia ambdues característiques. Li vaig comentar la meva idea i la vam tirar endavant, ell amb el càrrec de director general i jo de conseller delegat.”

El sistema d’entrenament Kieser, “nascut fa quatre dècades a Suïssa de la mà de l’ex boxejador Werner Kieser, parteix de l’enfortiment muscular de tot el cos orientant-lo cap a la prevenció, millora o restabliment de la salut, ja que, gràcies a la pràctica d’una taula d’exercicis dissenyada i mostrada per instructors especialistes sota la supervisió d’un metge, el nostre cos pot assolir l’òptim muscular genètic en aproximadament un any. I aquesta fita, a més, s’aconsegueix sense haver d’invertir-hi una gran quantitat de temps, ja que es tracta d’una o dues sessions de 30 minuts setmanals, dels quals només la meitat es dediquen a la pràctica d’una taula personalitzada de 10 exercicis actius d’uns 1,5 minuts cadascú, que es fa amb l’ajut de màquines específiques dissenyades i desenvolupades en exclusiva per i per a Kieser. Les taules d’exercici es modifiquen cada 20 sessions segons les fites que es volen assolir i les condicions físiques del moment, i sempre es té en compte un protocol de progrés en el pes per tal de no contracturar el múscul. D’altra banda, les màquines treballen especialment la higiene postural durant l’exercici, de manera que es pugui treure el màxim profit i no hi hagi interferències en el treball del múscul. Es tracta de treballar de la forma més eficient possible amb un exercici intens durant un temps mínim per tal d’esgotar el múscul i no sobrecarregar-lo.”

El sistema d’exercicis de Kieser és un complement ideal per a la pràctica de qualsevol esport i també un entrenament idoni per a totes aquelles persones que no són esportistes habituals, però que desitgen cuidar el seu cos. La filosofia de treball del sistema Kieser no té res a veure amb la d’un club de fitness usual. A les nostres instal·lacions, hom no trobarà ni spa, ni sauna, ni televisió, ni música ambiental ni tampoc usuaris que acudeixin per establir relacions socials. Es tracta de persones que desitgen millorar el seu to muscular per prevenir o corregir lesions musculoesquelètiques o per lluitar contra l’atrofia muscular causada per l’edat, i que són conscients que això requereix un esforç físic i un nivell de concentració que només es pot assolir amb un silenci ambient. El sistema té també un vessant terapèutic, que ajuda fonamentalment a lluitar contra els problemes de columna lumbar i cervical. Després de l’examen mèdic del nostre facultatiu, es dissenya un programa d’exercicis terapèutics per a la persona lesionada i un terapeuta l’acompanya durant totes les sessions de teràpia a fi d’enfortir i equilibrar la musculatura de la columna. Finalitzada la teràpia, es recomana passar a l’àrea d’entrenament. Un temps després, aquestes persones es converteixen en seguidores del sistema des de la perspectiva de la salut i la qualitat de vida”

Tot i que els usuaris del centre Kieser a Barcelona, situat al carrer Muntaner, són heterogenis, “des de joves de 15 o 16 anys que hi acudeixen per reforçar la seva musculatura a persones de més de 90 anys que ho fan per lluitar contra l’atròfia muscular”, de fet el perfil-tipus del seguidor del sistema d’entrenament Keiser és idèntic a la resta de països on està implantat: “es tracta de persones al voltant de la cinquantena amb un fort sentit de la responsabilitat que desitgen millorar el seu estat de salut físic per tal de sentir-se més equilibrats i que saben que per fer-ho cal treballar. Per nosaltres ha estat una descobriment que aquest patró també es reproduís a Barcelona, però pensem que té molt a veure amb la difusió del sistema a través del boca-orella; un 30% de les noves inscripcions estan ocasionades per la recomanació d’algun usuari del centre.”

Dos anys després de la inauguració del primer centre Kieser Training a l’Estat espanyol, “ja podem dir que el sistema i el centre de Barcelona estan plenament consolidats i que el futur del nostre projecte passa per l’expansió del mètode cap a més centres i altres ciutats del país.” Hi ha també instal·lacions Kieser a Suïssa, amb 21 centres; a Alemanya, amb 120 centres; a Àustria, amb sis centres, i a Anglaterra, Austràlia, Holanda, Luxemburg i Singapur.

Molts seguidors d’aquest sistema d’entrenament acostumen a ser esportistes habituals, per la qual cosa no ens ha de sorprendre que “el mètode Kieser disposi de 20 protocols d’exercicis pensats per als seguidors d’una pràctica esportiva concreta: futbol, tennis, esqui, golf, etc. I aquest nombre creix a mesura que avancen i es desenvolupen els estudis que Kieser Training porta a terme de manera constant. Kieser Trainig prepara l’aparell musculoesquelètic per a la pràctica segura i saludable de l’esport.”

En l’actualitat, “tothom és conscient que l’esport contribueix que ens sentim més plens físicament i mentalment i que, per afegitó, ens ajuda a enfortir-nos en ambdós nivells. De fet, més que no pas d’una afició, fer esport hauria de ser considerat una cultura i una forma d’afrontar els reptes i les problemàtiques de la vida. Desgraciadament, al nostre país encara es prioritza massa l’esport competitiu i no pas la pràctica saludable i enriquidora de diverses activitats esportives. Tanmateix, es produí al nostre país un considerable canvi cultural i d’actitud al voltant de l’esport arran de la celebració dels Jocs Olímpics de 1992. L’esforç organitzatiu i econòmic que significà dur a terme les Olimpíades va fructificar en una millora més que considerable de les instal·lacions esportives, en la superació de les limitacions competitives que hi havia hagut fins aleshores i en un canvi de mentalitat davant de l’esport, que passà a ser considerat una activitat lúdica enriquidora i profitosa per al cos i la ment. En definitiva, podem dir que fou llavors quan va néixer la consciència esportiva del nostre país.” En aquest sentit, el senyor Pere Hernández parla des de l’experiència que suposa haver participat en aquests emblemàtics jocs i haver aconseguit amb la selecció espanyola la medalla d’or en la disciplina de pilota basca.