Sr. Xavier Segura Mingorace
Sr. Xavier Segura Mingorace
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

XAVIER SEGURA MINGORANCE

Festo

Text del 03-03-2014

Segons l’enginyer industrial que dirigeix la filial espanyola d’aquesta multinacional alemanya, dedicada a l’automatització industrial, l’aposta per la innovació i la formació constants els ha permès mantenir una posició forta al mercat. Creu que l’educació és un dels pilars que fa créixer les societats; per això demana potenciar la formació tecnològica i comercial dels nostres professionals i estimular una relació entre empresari i treballador basada en la confiança mútua. 

Proveïdors de referència de solucions d’automatització

Festo és una multinacional alemanya dedicada fonamentalment a l’automatització industrial. Som proveïdors de components i solucions d’automatització per mitjà de tecnologia pneumàtica i electromecànica per a tot tipus de segments i processos industrials. Apostem per estratègies de llarg termini i per l’autofinançament, cosa que ens ha permès esdevenir una empresa representativa i sòlida a nivell industrial. Comptem amb 16.000 treballadors a tot el món, 115 a Espanya, dels quals 80 són a Catalunya. A l’Estat hi som des de l’any 1971, quan Santiago Franquesa posà en marxa la nostra filial per poder proveir de recanvis les màquines procedents d’Alemanya.

Multinacional alemanya d’origen familiar

L’empresa fou fundada el 1925 a la localitat alemanya d’Esslingen (Stuttgart) per Gottlieb Stoll i Albert Fezer, fabricants inicialment eines per treballar la fusta. Els seus dos fills, Kurt i Wilfried Stoll, van enfocar l’empresa cap a l’automatització pneumàtica i la formació tecnològica, convertint Festo en una de les entitats més innovadores i especialitzades del sector. Actualment, la multinacional continua en mans de la família Stoll, amb la tercera generació.

Esmercen molt temps i recursos a formar els treballadors

Treballem per esdevenir un proveïdor de confiança de les empreses. Volem que els nostres clients comptin amb nosaltres perquè aprecien i valoren el nostre assessorament així com els nostres productes i solucions. A Espanya disposem d’un equip de assessors tècnics conformat per més de cinquanta enginyers a prop de les empreses per donar resposta a les seves necessitats. Per això, donem una gran rellevància a la formació dedicant entre vint i trenta dies anuals a ampliar els coneixements. La nostra especialització i orientació al client han de ser el nostre valor diferencial. De fet, volem estar un pas endavant pel que fa al valor humà i al coneixement de les nostres persones.

Combinació de tecnologies més adients al servei de les aplicacions

Fa uns anys, quan s’havia de dissenyar una màquina o una aplicació, es recorria a la tecnologia que es dominava més: mecànica, hidràulica o pneumàtica. I es desenvolupava el projecte en funció d’aquesta tria. Avui en dia això ha canviat: les màquines han de ser cada vegada més ràpides, eficients i sobretot flexibles, de manera que els dissenyadors han d’aplicar, dins un mateix sistema, diferents tecnologies que els permetin assolir els requisits productius necessaris. Des de Festo treballem per poder oferir als nostres clients les tecnologies més adients que facin les seves màquines més productives i eficients.

Una empresa de base mecànica

Uns anys enrere, els professionals del sector tenien un coneixement excel·lent de la mecànica dels aparells. Malauradament, ara la mecànica ha perdut un cert protagonisme i es tendeix a fer més focus a la part de control, programació i comunicació. Però si la mecànica de base falla, tota la programació resulta inútil. Nosaltres no oblidem que som una empresa de base mecànica. Per tant, continuem posant molt èmfasi en aquest tipus de coneixement.

Al voltant d’un 9% d’inversió en R+D+I

La nostra inversió en R+D+I és d’un 9%. Sabem que la nostra missió és ésser un líder tecnològic, perquè només d’aquesta manera ens mantindrem a l’avantguarda del mercat. Per això esmercem molt temps i esforços a crear noves idees i a dur-les a la pràctica.

L’eficiència de la natura, una important font d’inspiració

Per aconseguir sistemes industrials més eficients, prenem la natura com a referent de la nostre recerca. Hem estat capaços de crear sistemes que imiten el moviment d’una mà o la d’una trompa d’un elefant. I això ens ha permès oferir sistemes de manipulació i subjecció més adaptatius. Fins i tot hem recreat el moviment d’un ocell que conjuga una mecànica precisa i lleugera amb una gran eficiència energètica.

Patim una manca d’especialistes tècnics

A Espanya patim una important carència de professionals tècnics. I l’arrel d’aquest problema l’hem de buscar a la base: no s’ha tingut prou cura de l’FP. Als països capdavanters d’Europa, el sistema educatiu és romboïdal, és a dir, a la part alta del rombe es localitzen els llicenciats universitaris; a la part mitjana, els tècnics especialistes, i a la part baixa, les persones amb qualificació baixa. A Espanya, aquesta figura esdevé una mena de doble embut: a la part alta s’ubica el gran nombre d’estudiants universitaris, a la part baixa una gran quantitat de persones amb poca formació, i a la part mitja ens trobem amb una mancança de tècnics especialistes. Les empreses patim sovint aquesta situació: ens costa molt trobar professionals competents. Recordo que, quan era més jove, hi havia la creença absurda i errònia que, si eres bon estudiant, havies d’orientar-te cap a la universitat i que, si no, anaves a l’FP. És responsabilitat de tots canviar aquesta percepció i apostar per una formació professional dual i de gran qualitat.

Els operaris alemanys coneixen el seu valor dins l’empresa

A Alemanya, la formació professional té un gran prestigi. Els operaris són especialistes amb un alt nivell formatiu. A més, coneixen molt bé quin és el seu valor dins l’empresa i treballen per fer-lo créixer. Se senten part d’un projecte col·lectiu i se n’enorgulleixen. A Espanya encara arrosseguem una relació entre empresa i el treballador massa distanciada.

Millorar la formació tecnològica i comercial del país

No només hem de millorar la nostra formació tecnològica: també és cabdal que enfortim la nostra formació comercial. Mai no hem valorat prou la tasca comercial i, per tant, no hem sabut vendre adequadament la nostra feina i els nostres productes a la resta del món. Podríem abastar més mercat exterior si enfortíssim aquesta branca. D’altra banda, de l’àmbit comercial també en forma part la necessitat d’entendre bé què necessita el teu client i com podem servir-li millor.

Treballem per acostar els mons de la universitat i l’empresa

Participem en una plataforma per tal d’acostar els mons universitari i formatiu i l’empresa, fent més focus en la transferència tecnològica. Necessitem acostar els nostres investigadors a les necessitats i tendències de mercat i aconseguir que es patentin els avenços en lloc només de publicar-los. Si no ho fem així, patim el risc de perdre la necessària transferència tecnològica que ens aportarà competitivitat, diferenciació i riquesa. És cert però, que comença a haver-hi una certa consciència de canvi, de voler interactuar més, i això és molt positiu.

Recuperant la confiança

La crisi ens va afectar molt, com a la majoria d’empreses, l’any 2009. Tanmateix, ens hem pogut recuperar, en bona mesura gràcies a l’activitat exportadora de les companyies amb les quals treballem. Especialment a Catalunya, un dels principals mercats industrials, és on aquesta activitat exportadora s’ha pogut constatar més. Moltes d’aquestes empreses són pimes fabricants de maquinària, que arran de la davallada econòmica van decidir, feliçment, intensificar les exportacions. Això demostra que, en general, el nostre sector industrial està recuperant la confiança o, com a mínim, comença a plantejar-se escenaris més estables. Tot i així, el mercat intern encara no dóna símptomes de una millora substancial. Per recuperar-lo, hem de deixar de lamentar-nos per la crisi. Una vegada ja som conscients que la construcció no tornarà a ser la mateixa i que el turisme no creixerà gaire més, cal que comencem a apostar pel teixit industrial però amb una visió nova de sostenibilitat, millora tecnològica i creació d’idees.

Crec profundament en Europa

La UE actual és imperfecta però millor de la que hem tingut mai. Des d’una perspectiva històrica, encara és un bebè que ha de començar a caminar. Hem de continuar treballant i esforçar-nos, doncs, per millorar-la. És precisament en els moments crítics, que hem de seguir nedant. Crec profundament en Europa i en les oportunitats de desenvolupament i millora que ens ofereix. D’altra banda, no podem oblidar la nostra responsabilitat envers continents propers com l’Africà, ja que col·laborant en el seu desenvolupament sostenible, obtindrem una repercussió positiva en l’economia de la resta del món.

Que Espanya i Catalunya arribin a un acord

Des d’un punt de vista empresarial, necessitem que Espanya i Catalunya dialoguin i s’entenguin per tal de generar escenaris estables en què les empreses puguem continuar creant riquesa.

Confiar en les persones i les seves capacitats és confiar en el millor actiu

Avui dia vivim en l’era de la comunicació i la transparència. En consonància, la manera en què s’han de dirigir les empreses ha de canviar radicalment. Massa freqüentment encara veiem sistemes de direcció més propers al segle XIX que al XXI. Considero que, si volem treballadors preparats, implicats i que prenguin la iniciativa, hem d’augmentar el nostre grau de confiança en ells i crear entorns laborals basats en la transparència, la responsabilitat, la tolerància, l’esforç i el treball en equip que potenciïn les seves capacitats i els permetin un desenvolupament continu. D’aquesta manera les empreses guanyaran fluïdesa i qualitat en tots els sentits.