Assessors d'empresa

PC, VOL. 10. Assessors d’empresa

Un llibre-homenatge perquè la història no deixi en l’oblit els assessors i impulsors de l’entusiasme empresarial i treballador del nostre poble

Una idea que bull al cap i menja la raó d’un jove amb aspiracions, acostuma a ser el primer símptoma de la gestió d’un embrió empresarial. La joventut és brillant en idees innovadores i capacitat creativa, però minsa en coneixements per dur-les a terme i encara més en perseverança.

Un altíssim nombre de joves d’avui i d’ahir deuen a l’assessoria o gestoria un primer programa de viabilitat del seu projecte, per no dir de la seva il·lusió.

El gestor d’anys enrere, reconvertit avui en assessor amb un gran percentatge de consultors, conserva en les seves memòries biogràfiques professionals el record dels primers passos dels qui van acabar sent grans amics i confidents. Quantes idees truncades per no arribar al disbarat i quantes més de desbaratades però que un cop ben encarrilades es van fer realitat gràcies al binomi empresari-assessor!

La petita i mitjana empresa, familiar o no, ha sobreviscut per l’afany creatiu i la voluntat treballadora dels seus propietaris, que moltes vegades cobraven, i segueixen cobrant avui, un net inferior al que reben els seus assalariats.

Fer que aquell entusiasme inicial romangui viu mentre l’empresa alena és la tasca de l’assessor. Ell alerta el seu client quan veu desviaments importants en el pressupost anyal, quan descobreix dificultats per satisfer les obligacions fiscals, quan la Seguretat Social s’endarrereix i els sous, pagues extres i vacances es cobreixen miraculosament. Assessor i empresari passen hores escalfant-se el cap per trobar fórmules que el treguin del destret i vies futures de seguretat fins a aconseguir una empresa sostenible i autosuficient econòmicament.

L’amic que va ajudar l’empresari a tramitar la paperassa per a posar en marxa aquell somni que avui és un motor més en la nostra economia, és qui adverteix l’emprenedor que l’amo real del seu negoci és tal o qual entitat financera que el té lligat de mans, que ara no ha d’hipotecar-se més i que la seva política de costos ha de ser esmenada.

Així passen els anys, s’obren i tanquen petites i mitjanes empreses i l’assessor creix en coneixement i experiències de tot tipus: normatives laborals i tributàries, accidentalitat laboral, absentisme, altes i baixes, compliment mediambiental… Davant de qualsevol afer es pot trobar l’assessor amb la norma en una mà i el cor en l’altra per seguir orientant l’empresari en el seu camí d’il·lusió i, per què no dir-ho així, de subsistència.

L’únic defensor totalment implicat que tenen tants milers de petits industrials, comerciants i autònoms és el protagonista d’aquest llibre, sigui graduat social, gestor administratiu, assessor informàtic tècnic o jurídic, o versat en les noves vies de la comunicació. Tots ells fan el miracle diari d’una nova albada per al major i més indefens recaptador d’impostos de l’Estat, l’empresari.

Val a dir que els personatges d’aquest llibre tenen clients de gran envergadura, així com la preparació i capacitat necessàries per assessorar-los. No han estat en va l’experiència de tants anys ni el constant reciclatge.

Per tot plegat, li dediquem aquest llibre i li agraïm el que ens ha assessorat i seguirà assessorant-nos.

Veure altres obres de Testimonios para la Historia