Assessors jurídics

PC, VOL. 11. Assessors jurídics d’empresa

Més de 200 Assessors Jurídics d’empreses ens parlen de les seves experiències, els seus coneixements o la seva filosofia del dret, tot això aplicat al món empresarial. La concertació de la Unió Europea, la globalització, la nova economia sotmesa a normatives que van degotant massa lentament al costat del voraç i vertiginós avenç de les noves tecnologies. El dret internacional, les influències anglosaxones en matèria mercantil, les bases encara actuals del dret romà, vàlides per als camperols i mercaders d’antuvi i per al comerç informàtic i informatitzat d’avui. De tot això es parla en aquest llibre, no exempt de la passió, vocació i entusiasme tan necessari en l’exercici especialitzat que la societat d’avui demana dels professionals del dret.

El conseller lletrat o assessor jurídic d’empreses és l’home de confiança, tant en el consell d’administració de la gran multinacional com al costat del gerent de les petites i mitjanes empreses que donen vida al gran llegat industrial i comercial català. L’advocat s’implica però no s’involucra. És amic respectuós de l’empresari que li diposita la confiança, però sense arribar al comaratge. Hi ha una línia dissuasiva molt fina, però visible. Existeix una ètica, una confidencialitat, i un rigor professional que no es traspassen mai. Conèixer tota la intimitat d’un client és vital per poder defensar els seus drets. Saber tot sobre una empresa implica la responsabilitat de guardar professionalment les seves confidències sense enamorar-se’n mai.

Passa, a l’empresari li pot passar, que l’empresa ja posada a ensenyar intimitats, provoqui temptadorament l’il·lustre advocat, li prometi els seus amors i li garanteixi plaers desconeguts. És un error greu, la seductora empresa pot acabar perdent el seu honor, però no així el lletrat, que sempre roman en la seva postura ètica i de rigor.

La corresponsabilitat, en alguns assumptes, només és sostenible amb l’honor professional. Per poc que se salti la ratlla, la societat ho veu i no ho perdona. Es perdona un esgarrapacristos, però ningú mai no se n’oblida d’un error comès per qui treballa per evitar-los.

La línia és fina, però visible. Aquest és el missatge que ens donen molts dels integrants d’aquest llibre. Em considero afortunat per haver escoltat tantes i tan autoritzades veus. Vull manifestar la meva admiració i el meu respecte per la biografia i la labor de cadascú. Catalunya està en bones mans, ja que les nostres empreses tenen una alta qualitat en assessorament jurídic.

L’equip redactor d’aquesta obra i jo mateix volem agrair molt especialment al MH President de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Pujol, la presentació d’aquest llibre, per l’honor que fa als nostres advocats i a l’empresari català. De motu propi el fem arribar a SM el Rei, al President del govern, a tots els ministres, les conselleries i la major part d’ajuntaments de Catalunya, universitats i principals institucions. Ens sentim especialment orgullosos de com a Catalunya som capaços de treballar i conviure. La nostra editorial recull trossos monotemàtics de la nostra història contemporània i la difon àmpliament.

Veure altres obres de Testimonios para la Historia