Sr. Josep Moix Vilanova Sr. Manel Hernández Rodón Sra. Dolors Soler Casellas
Sr. Josep Moix Vilanova Sr. Manel Hernández Rodón Sra. Dolors Soler Casellas
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSEP MOIX VILANOVA, MANEL HERNÁNDEZ RODÓN, DOLORS SOLER CASELLAS

JARDINERIA MOIX, S.L.

Text del 2007

Hem col·laborat de manera activa en el ressorgir d’un ofici tan complert i a la vegada tan antic com és la creació i la conservació d’un jardí.

Quan a l’any 1983 Josep Moix Vilanova va fundar l’empresa Jardineria Moix, l’escenari era molt diferent d’ara. Hi havia una manca evident de tradició en l’àmbit de la jardineria i el paisatgisme a tot Catalunya. En aquell moment , els pocs professionals que disposava el sector desenvolupaven totes les tasques que impliquen la construcció d’un jardí (disseny, planificació, vivers, plantació i manteniment). Majoritàriament el gruix del treball s’orientava cap a la jardineria privada, ja que els espais verds públics eren poc significatius i les administracions no tenien entre les seves prioritats la creació i el manteniment d’espais verds, a diferència d’altres ciutats europees, on la jardineria històricament havia tingut un fort protagonisme.“El canvi de tendència i la dinamització del nostre sector va arribar amb la celebració dels Jocs Olímpics del 1992 i totes les obres que originà aquest important esdeveniment.”

En aquell moment es començaren a projectar espais verds a Barcelona i a les principals ciutats de Catalunya. “La construcció d’espais enjardinats públics es convertí en un objectiu prioritari dels equips de govern a les diferents administracions publiques.”

Aquest fet fomentà i dinamitzà el sector, prenent un fort protagonisme els equips de planificació multidisciplinaris, formats per enginyers agrònoms, enginyers tècnics agrícoles, biòlegs, enginyers forestals… Fou també en aquell moment quan es començaren a cursar les primeres especialitzacions en paisatgisme. “Els ajuntaments ben aviat necessitaren un tècnic especialitzat per a la gestió dels jardins municipals, el nombre dels quals va augmentar de forma exponencial. De fet, el gran increment d’espais a mantenir va portar a un major grau de professionalització i tecnificació dintre el sector. ”

Tota aquesta activitat va dinamitzar el sector de manera irreversible, augmentant el nombre de vivers, d’empreses de construcció d’espais verds i d’empreses satèl·lits col·laboradores, com ara productors de substrats, d’adobs, comercials de material de reg… Companyies com Jardineria Moix, S.L. es van tecnificar i desenvolupar, cobrint tot el ventall de tasques necessàries per construir un parc o jardí (moviment de terres, murs, paviments, sistema de reg, il·luminació, plantació i manteniment posterior). “És evident que aquest augment d’activitat va incidir de forma directa en una professionalització del sector de la jardineria, que fins aquell moment s’havia mantingut en estat latent.”

Durant el transcurs d’aquests 25 anys de trajectòria, Josep Moix i el seu equip han anat fent camí amb la voluntat de donar un servei global als clients. “La nostra empresa es fa càrrec de tot el procés: estudi, execució i manteniment d’un jardí, subcontractant tan sols les tasques més especialitzades i diferenciades de la jardineria. L’àmbit de treball de la nostra companyia és a tot Catalunya, i en l’actualitat disposem de centres de treball a diferents comarques, com l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Vallès Occidental.”

Jardineria Moix està present i implicada de forma directa dintre les institucions que representen el sector. Josep Moix va formar part de la junta directiva del Gremi de Jardineria durant el període de més professionalització i creixement d’aquest organisme, participant també en la incorporació del gremi a la Patronal. El senyor Moix ha estat quatre anys a la vicepresidència de l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC), principal associació catalana vinculada a la jardineria i paisatgisme, i que engloba especialistes de diferents àmbits, amb el mateix fil conductor: la tecnificació, difusió i interrelació de tots els professionals que treballen al sector. “Jardineria Moix ha participat en la redacció i promoció de les NTJ (Normes Tecnològiques de Jardineria) i en la creació i redacció de la Base de preus de jardineria i paisatgisme, en col·laboració amb l’ITEC.”

Un document encara en elaboració i que deriva del Projecte Final de Carrera del cap de l’àrea tècnica de la companyia, Manel Hernández Rodon. Amb l’objectiu d’estimular, ajudar i promoure el sector, Jardineria Moix també ha participat i col·laborat en multitud de congressos, publicacions, fires i jornades tècniques. “Jardineria Moix ha col·laborat de manera activa en el ressorgir d’un ofici tan complert i a la vegada tan antic com és la creació i la conservació d’un jardí; som conscients que resta molt camí per fer, com aconseguir el reconeixement de l’autor, de l’obra realitzada i de la tasca dels seus conservadors.”

Jardineria Moix, S.L. ha portat a terme un gran nombre d’obres per a diverses administracions i per a la promoció privada a tot l’àmbit català. Cal destacar algunes de les més rellevants: d’una banda, obres on s’han combinat diversos capítols relacionats amb ‘obra d’urbanització i paisatgisme, com ara “el Parc de l’Ermita del Castell (Ajuntament de Castellbisbal), plaça de Montserrat Roig (Ajuntament de Sant Andreu de la Barca), Parc del Cementiri Vell (Ajuntament del Prat de Llobregat), Parc de la Mercè i plaça de les Comunitats (Sta Margarida de Montbui), Parc del Torrent de la Romeua (Ajuntament Sabadell), plaça de Taulí (Ajuntament Sabadell), urbanització del carrer Puigcerdà (Ajuntament Molins de Rei), urbanització del passatge de Lurdes (Ajuntament de Molins de Rei), enjardinament centre comercial La Maquinista (Barcelona), enjardinament World Trade Center (Port de Barcelona), enjardinament centre comercial Gran Via 2 (l’Hospitalet de Llobregat), enjardinament exterior i interior del Centre Internacional de Convencions (Zona Fòrum Barcelona), reordenació dels jardins d’Ernest Lluch (Barcelona), etc.”.

Paral·lelament, la companyia ha actuat en la reordenació i/o restauració de diversos espais singulars, alguns d’ells catalogats com a monuments històrics o espais d’interès natural. Cal destacar la “restauració dels vivers de Can Borni de Rubió i Tudurí (Consorci Parc de Collserola), la rehabilitació de la Tossa (Sta. Margarida de Montbui), integració entorn paisatgístic de la Tossa (Sta. Margarida de Montbui), restauració del vas del pantà de Vallvidrera i entorns (Consorci Parc de Collserola), tancament perimetral i camí de servei del parc de visualització de fauna a Bossòst (Consell General d’Aran), Ordenació i condicionament fase 1 interior de la Ciutadella de Roses (Ajuntament de Roses), entre d’altres actuacions singulars.”

Concretament en aquesta darrera actuació a Roses, és remarcable la tasca de restauració i integració paisatgística de nous materials i tecnologies a un espai amb història mil·lenària com és la Ciutadella. “La nostra companyia, en el curs d’aquests 25 anys, ha anat adquirint una experiència i un saber fer en l’ofici que desitgem segueixi millorant pel bé comú del nostre sector. El nostre objectiu futur és seguir formant nous professionals, tot assolint reptes cada vegada més alts amb el desenvolupament de noves tecnologies, com pot ser l’aplicació de tècniques de bioenginyeria.”