Jaume Fallada, Ramon Romeu i Josep Puxeu Rocamora
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Srs. Jaume Fallada, Ramon Romeu i Josep Puxeu Rocamora

AGRUPACIÓ OLEÀRIA LLEIDATANA AGROLES

Text del 2003.

“L’oli és un producte de casa nostra, natural i beneficiós per a la salut”

L’olivera és un dels arbres més característics de la vegetació mediterrània. Dels seus fruits, les olives, recol·lectats durant els mesos de desembre i ge­ner, se n’extreu l’oli, un producte saludable i natural molt apreciat arreu del planeta. Al territori català hi ha importants extensions de cultius d’olivera, especialment a les terres de Lleida, on molts agricultors en tenen cura per extreure’n aquest producte que es consumeix dins i fora de l’Estat espanyol. La comarca de Les Garrigues té una important tradició oleàira. No és casualitat, doncs, que sigui la gran productora d’olis de Ca­ta­lunya. Aquest moviment agrícola ha comportat la creació d’organismes que vetllen pel futur de l’oli, com per exemple l’Agrupació Oleària Lleidatana AGROLES. Presidida per Jaume Fallada i dirigida per Josep Puxeu, l’Agrupació actua com a cooperativa de segon grau per a 32 cooperatives de primer grau que s’encarreguen de la producció de l’oli. AGROLES és l’organització que després comercialitza els olis arreu de l’Estat es­panyol i a l’estranger, així com també fruita seca (ametlla i avellana).

Els dirigents d’ AGROLES reconeixen el valor del món associatiu a Catalunya: “Els agricultors troben en el moviment cooperatiu la manera de po­der ser competitius en el mercat mundial. Si el productor no treu el benefici merescut de la seva producció, el negoci no funcionarà. La fórmula cooperativa integra la producció, l’elaboració i, en el nostre cas, la comercialització, avalada pels certificats de qualitat ISO 9002 que garanteixen la qualitat dels nostres productes. Si no s’hagués aplicat el sistema cooperatiu, una part significativa de la pagesia hauria desaparegut. A Catalunya, el cooperativisme va començar a instituir-se fa un segle i, en aquest temps, ja han canviat moltes coses en un sentit positiu, especialment per als pagesos. S’ha incidit en el concepte de comercialització, ja que l’agricultura és un sector molt atomitzat i això no ajuda a ser competitiu. Avui, la cooperativa de segon grau és una empresa agroalimentària molt participada i a la vegada amb voluntat expressa d’implantació en un territori on les iniciatives industrials i comercials són escasses. D’aquesta manera, podem com­petir amb la resta d’empreses del sector.”

Com diuen els responsables d’AGROLES, “aquesta cooperativa disposa d’una base assistencial per als agricultors associats en temes ad­ministratius, de gestió de subvencions europees i d’altres aspectes que interessin a l’agricultor, com les assegurances. En els darrers anys, hem aconseguit que l’ametlla, que era l’únic producte del camp que no es podia protegir, s’asseguri, encara que de forma limitada. Gràcies a això hem pogut tramitar els ajuts per als agricultors afectats per les gelades que varen delmar les oliveres l’hivern del 2002. Molts arbres de 300 i 400 anys varen morir i hem hagut de treballar de valent per ajudar el sector a refer-se. Treballem de forma conjunta amb el Departament d’Agricultura per dur a terme les gestions necessàries per als associats.”

AGROLES agrupa 32 cooperatives de primer grau de la conca de l’Ebre, de la zona d’Aragó, de La Rioja, Navarra i sobretot de les comarques de Lleida. La comarca de Les Garrigues és la gran productora d’oli. “No és fàcil portar endavant l’olivera en aquestes terres. La climatologia de la zona no afavoreix la producció d’oliva. Per aquest motiu, és important que ajudem l’agricultor davant dels contratemps que sorgeixen en la seva tasca diària. El pagès no pot encarregar-se alhora del camp i de les gestions administratives. Cadascú ha de fer allò que coneix. La dimensió de la nos­tra cooperativa ha fet que hi hagi personal qualificat per portar a terme gestions i operacions complexes en nom de l’associat. Allò que no poden fer les cooperatives de primer grau, ho fan les de segon grau, com AGROLES.”

AGROLES –un referent en la producció i comercialització d’oli d’oliva de Catalunya– s’ha constituït en cooperativa mixta per apropar la dinàmica em­presarial al marc legal de les societats mercantils, sense perdre de vista el vincle amb un territori i unes persones que l’han fet posible. “A més de tenir socis productors, volem tenir-ne de capitalistes. Qual­sevol persona podrà ser sòcia d’AGROLES.”

La cultura de l’oli a Catalunya ha crescut en els darrers temps, però encara no té el reconeixement social que es mereix. El territori català és un gran productor però, en canvi, no consumeix tot allò que produeix. “L’oli és des­conegut per a moltes persones a pesar que es tracta d’un element bàsic de la dieta mediterrània. És un producte de casa nostra, natural i beneficiós per a la salut. A altres països de la conca mediterrània l’oli és més valorat perquè la cultura gastronòmica és més àmplia. La gent no sap que l’oli d’oliva és un producte totalment natural i no tractat químicament. Els olis que es produeixen amb les llavors de girasol, cacauet o soja s’extreuen a partir de procediments químics, i l’oli d’oliva verge extra és fruit d’un sistema de pressió. El fet és que no hem sabut explicar ni promocionar la realitat de l’oli d’oliva, però estem treballant per aconseguir que l’actitud del consumidor canvïi.”

Si bé la societat moderna desconeix força els beneficis del consum de l’oli d’oliva i els fruits secs, és cert que cada vegada hi ha més estudis científics que el valoren de forma molt positiva. “La dieta mediterrània és molt sana, i l’oli i els fruits secs en són uns dels components essencials. Moltes malalties cardiovasculars són produïdes pels greixos animals que s’utilitzen en l’alimentació, sobretot l’americana i anglosaxona. La gent de la conca mediterrània és la més conscient dels beneficis de l’oli en la salut.”

AGROLES és un model cooperatiu a seguir. Gràcies al seu bon funcionament, productes naturals com l’oli i els fruits secs arriben als consumidors de tot el món i els garanteixen la màxima qualitat d’allò que adquireixen: “Exportem a tot el món l’ametlla de la nostra àrea. La vall de l’Ebre produeix una varietat d’ametlla que no té pràcticament competidor en cap país, la llargueta. EUA és el màxim productor mundial d’ametlles però les seves varietats no tenen l’aroma i el tamany de l’ametlla llargueta. La nostra és molt apreciada als països consumidors d’aquest fruit sec que saben valorar-ne la qualitat.”

Pel que fa a l’oli, “les nostres olives són arbequines i fan un oli exquisit i de gran qualitat. L’oli verge extra de Les Borges Blanques té un reconeixement mundial. La fira que any rere any se cel·lebra al gener, basada en l’oli verge extra de qualitat, es fa a les Borges Blanques, capital de la comarca de Les Garrigues, amb més de 50.000 visitants. AGROLES té un compromís ferm amb els consumidors d’arreu i amb els productors d’uns productes de prestigi reconegut. Treballem amb passió per donar el millor de la nostra terra.”