Sr.Alfons Bielsa i Elies et alia
Sr.Alfons Bielsa i Elies et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

ALFONS I LLUIS BIELSA I ELIES

BIELSA ÒPTICS

Text del 10-02-2014

Òptics optometristes, els germans Bielsa dirigeixen els seus respectius establiments d’òptica; actualment tots dos ocupen càrrecs de responsabilitat al Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya. Admeten que la seva és una feina vocacional, centrada en la prevenció i la millora de la qualitat visual de la població. Recuperar el crèdit a fi de reactivar el consum intern i apostar per una nova Catalunya semblen les dues vies bàsiques per sortir de la crisi. 

Especialistes a millorar la qualitat de vida de les persones

Gràcies a l’òptica oftàlmica i a l’optometria podem millorar la qualitat de vida de les persones. Sempre ens han motivat els reptes, desenvolupem la nostra professió amb una filosofia de treball molt exigent, per tal de detectar i resoldre problemes visuals, sovint força complexes. Fer entendre a la societat que veure bé és molt més que veure amb nitidesa és fonamental per a nosaltres. Una filosofia que comença fa més de 25 anys, als nostres establiments, situats als barris de Sant Antoni i d’Horta de Barcelona, amb la marca professional de Bielsa Òptics.

L’optometrista i l’oftalmòleg

Sovint es confon la feina dels oftalmòlegs amb la que fem els òptics optometristes. Els primers se centren en les malalties, és a dir, en el hardware del sistema visual; els segons treballem en la funció visual, és a dir, el software. Una bona salut ocular i visual permet gaudir de la visió. Portar ulleres o lents de contacte, per exemple, no implica que els nostres ulls estiguin malalts sinó que pateixen una alteració en la seva funció.

Importància d’una bona visió

La visió és un conjunt d’habilitats, no és només veure-hi clar. Agudesa visual, color, enfocament, visió tridimensional, percepció… són atributs de la visió. Si no entens el que mires i els ulls no treballen coordinadament, per exemple, no tens una bona visió. Només un examen acurat pot oferir una solució satisfactòria. Tot l’equip professional de Bielsa Òptics no escatimem recursos ni mitjans a l’hora de fer aquest tipus de valoracions. La tecnologia ens facilita una exploració de qualitat de la visió. Mitjançant la telemedicina col·laborem estretament amb oftalmòlegs especialistes en retina. Hi ha alteracions visuals, no sempre evidents, que afecten la nostra vida diària, ja sigui a la feina, a l’escola o simplement a les estones d’oci. Per posar un exemple il·lustrador: molts casos de fracàs escolar o d’un baix rendiment laboral poden indicar un problema visual.

Tasca pedagògica i innovadora al capdavant del Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya

En la nostra etapa actual com a president (Alfons) i vicepresident (Lluís) del Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya, ens hem esforçat molt a fer pedagogia de la nostra professió i del que representa. En aquest sentit, hem materialitzat propostes innovadores, com ara la que vam engegar conjuntament amb la Facultat d’Òptica i Optometria, TV3 i el Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya; es tractà d’avaluar la visió binocular de gairebé 500.000 persones, en 108 sales on es projectaven pel·lícules en 3D. La iniciativa va aparèixer en diversos mitjans de comunicació pel seu abast i caràcter innovador, mereixent un reconeixement en un dels festivals 3D més importants del món a San Francisco (Estats Units). Només en dos minuts, una part representativa dels ciutadans catalans pogué valorar la seva visió binocular al cine. Els espectadors van descobrir problemes de visió binocular, sovint desapercebuts. El món és en tres dimensions, i gaudir d’una bona visió binocular millora la qualitat de vida.

Treballar colze a colze amb els oftalmòlegs per afavorir la salut visual dels ciutadans

A Bielsa Òptics vam ser pioners en la primera xarxa d’optometristes compromesos amb la prevenció de les malalties del fons d’ull. La xarxa ens connecta amb oftalmòlegs especialistes en retina que realitzen el telecribatge. D’aquesta manera, les fotografies del fons d’ull o “retinografies” s’envien on line als retinòlegs perquè valorin la salut ocular dels pacients, i s’obté un diagnòstic inicial en menys de 24 hores. Això permet detectar malalties i derivar, si fos necessari, al metge oftalmòleg. Per millorar la salut visual dels ciutadans, és necessari que oftalmòlegs i optometristes treballem plegats. La relació entre oftalmòlegs i optometristes parteix de la complementarietat.

La intervenció quirúrgica refractiva: informació i prudència

Sovint, es planteja la cirurgia refractiva d’una manera excessivament superficial. Això fa que, en alguns casos, no es té en compte que no deixa de ser una cirurgia i, per tant, cal conèixer els riscos associats o possibles complicacions, tant durant la intervenció com amb posterioritat a la mateixa. Això no vol dir, però, que avui el marge de seguretat sigui prou alt, gràcies a la qualitat dels especialistes i a l’avançada tecnologia actual. Cal tenir clar que prendre la decisió d’operar-se és també saber escollir, buscar referències i valorar la qualitat personal i professional del lloc on decidim posar la nostra confiança, per damunt d’ofertes i promocions sospitoses.

Conseqüències de la crisi en el nostre sector

Disposar de recursos econòmics per renovar la maquinària, així com per la formació continuada dels professionals, es tradueix en una millor atenció al client i en la detecció de possibles anomalies visuals o, fins i tot, de patologies. Ara mateix, però, la crisi sovint pot obligar molts establiments sanitaris d’òptica a restringir les inversions i per tant a reduir la seva qualitat assistencial. D’altra banda, les retallades dels serveis socials ens han afectat també, tot i que indirectament. Així, molts dels nostres clients, que potser ara es troben en l’atur o als quals s’ha abaixat els salaris, allarguen més en el temps els exàmens visuals i es canvien les ulleres amb menys assiduïtat, adquirint serveis i productes de qualitat inferior. Sens dubte, la crisi pot repercutir en la salut visual dels ciutadans. No revisar periòdicament la visió implica la no detecció de problemes visuals.

Avui els recursos de les empreses s’empren, sobretot, a garantir-ne la supervivència

La pujada de l’IVA i l’atur han propiciat que la majoria de pimes tendeixin a ser més cautes a l’hora de gestionar els seus recursos, entre altres raons perquè els pocs beneficis que s’aconsegueixen s’han d’utilitzar per garantir la supervivència de la mateixa activitat empresarial i professional. No és cap secret que són uns moments difícils per a tothom.

Sense liquiditat no hi ha capacitat ni d’inversió ni d’adquisició

És hora que bancs i caixes tornin a prestar diners: és imprescindible si volem que els particulars es decideixin a comprar de nou i, per tant, es reactivi el consum. Les pimes necessiten circulant per invertir en tecnologia i formació; només així optimitzaran els seus processos, seran més competitives i, eventualment, tornaran a contractar. Així com si no hi ha llum, no hi ha visió, sense capital no hi ha inversió, ni tampoc voluntat o possibilitat d’adquirir béns i serveis per part dels ciutadans. I això detura tot el mercat.

Diferències entre els polítics catalans i espanyols

En general, els ciutadans estan molt desencantats dels polítics actuals per raons òbvies. Sovint, alguns mandataris actuen de manera improvisada i poc exemplar; i que molts polítics gaudeixen d’uns privilegis extraordinaris que continuen fins i tot quan ja s’han retirat és una realitat evident. Mantenir-se en el poder per damunt d’escoltar i treballar per les necessitats reals de la societat és la percepció de la major part de la ciutadania. La política catalana potser és diferent de l’espanyola en el sentit de valorar més l’eficàcia i la gestió. Els polítics catalans, en general, tenen una bona formació universitària, dominen idiomes i estan preparats per a la seva funció.

Ens imposen la seva austeritat nord-europea com a mesura de contenció

No ens hauria d’estranyar l’actitud dels països més desenvolupats d’Europa envers Espanya: la bombolla immobiliària ha motivat que la crisi hagi estat aquí molt més punyent que a la majoria d’Estats europeus. Per tant, és lògic que altres membres de la UE no vulguin que es reprodueixi, en un futur, una situació similar que els acabi arrossegant a ells. Els països del nord, doncs, volen imposar-nos el seu caràcter auster i restrictiu; i seguirà aquesta tendència fins que no tinguin proves sòlides que el desgavell que es produí al territori espanyol ara fa deu anys no es tornarà a repetir.

Encetant un nou camí sense retorn

Es percep un gran entusiasme entre la població respecte al moviment independentista, perquè ha nascut de la gent, del ciutadà, i això no es pot aturar. Com ens va dir una vegada qui fou president de la Generalitat, el M.H. Sr. Jordi Pujol: “Ja no hi ha marxa enrere”. Aquest procés no va contra ningú, i només a favor de la democràcia. Ara més que mai cal tenir una bona visió de futur. Existeix un desconcert des del Govern central pel fet que no es tracta d’una iniciativa que parteixi dels polítics catalans, sinó que la idea del dret a escollir lliurement el futur de Catalunya ha sorgit de la mateixa ciutadania.         

Un debat emocional i ideològic

Sobre la independència, hi ha opinions de tots els colors, per això es reclama el referèndum: perquè es pugui copsar el sentiment majoritari de Catalunya. En general, els grans empresaris o les companyies d’abast estatal són més reticents a acceptar la secessió, i aposten per un pacte. Tanmateix, la seva actitud respon a un posicionament que no té res d’emocional ni d’ideològic, dos elements que considerem inherents, i essencials, en un debat d’aquestes característiques.