TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

Ángel Arias Astorgano – President de la Cambra de Comerç Hispano Russa

29-11-13

 

En aquests anys de crisi, l’empresariat espanyol s’ha adaptat a les noves regles de joc, en passar de la cultura de la despesa a la de l’estalvi, buscar mercat fora i aprendre el suport del valor afegit. Així, la crisi i la recessió han esdevingut temps d’oportunitats.

Vull valorar els processos que estem vivint avui des del punt de vista purament empresarial i allunyar-me del component humà i sentimental. Malgrat uns sacrificis ingents, retallades en tot tipus de despeses dins l’empresa o drames personals per desocupació, tancament de negocis, desallotjaments i empobriment general, manca de liquiditat i altres situacions presents prou conegudes, la crisi ha obligat les empreses a reinventar-se i trobar noves fórmules d’interacció i funcionament que estan fent-se paleses a Espanya i, especialment, a Catalunya.

Els catalans són, potser més que la resta d’espanyols, gent d’idees, amb un equilibri sa entre el risc i el profit, i aquesta idiosincràsia se li enganxa a qui fixa a Catalunya el seu lloc de residència i treball (més del 40% de les empreses estrangeres a Espanya són a Catalunya).

Les despeses d’imatge han passat a un segon pla i s’ha invertit en tecnologia proestalvi, flexibilitat de pagaments i cobraments i cooperació multilateral. Les empreses avui són molt més intel·ligents (el concepte de innoempresa) que fa un lustre. Però va caldre la crisi perquè es donés aquest pas qualitatiu en l’estructura organitzativa de les companyies.

Ara, pel mateix preu busquem i donem majors resultats; per desesperació s’han internacionalitzat moltes empreses espanyoles, i una tercera part de totes les empreses que exporten s’ubiquen a Catalunya.

Com a Cambra de Comerç Hispano Russa sabem que no és fàcil vendre a Rússia, que l’empresa ha d’oferir un pla de promoció, participar amb diners o productes per fer més atractiva la venda, ser flexible i de ment oberta perquè el producte o el servei tingui millor acceptació en el mercat rus. El producte Made in Spain és valorat a Rússia. És un valor afegit forjat per més de dues dècades de treball de moltes empreses que han exportat a Rússia i demostrat la seva consistència, serietat i qualitat. El suport institucional i informatiu d’òrgans com ICEX, les Cambres de Comerç locals o els organismes i les associacions sectorials és el que aporta més solvència a les empreses. Perquè la tasca d’internacionalització és més econòmica si s’actua amb més gent, si passes per un camí que han fet altres per tu i per a tu; així Espanya podrà millorar el seu tercer lloc del món com a país amb major creixement en exportacions (2013), el 27% de les quals s’efectuen des de Catalunya.

El potencial educatiu (dues de les cinc millors escoles de negocis del món són a Barcelona), científic i d’R+D+I, industrial i d’oportunitats de negoci de Catalunya fan que sigui un nucli d’atracció inversora de tot el sud d’Europa. Tanmateix, es percep dins el conjunt d’Espanya. La utopia de secessió pot portar rèdits polítics momentanis, però a costa del benestar de catalans i espanyols i amb repercussió imminent en la imatge aconseguida pels valors d’unitat i diversitat, cosmopolitisme, ètica de convivència i identitat nacional.