Srs. Angelina Vilà i Rafael Sabadi
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Angelina Vilà i Rafael Sabadi

EL ROSER II