Sra. Anna Pasarisa Dobón
Sra. Anna Pasarisa Dobón
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

ANNA PASARISA DOBÓN

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA

Text del 2006

“Els laboratoris som eines al servei del facultatiu mèdic”

.

L’esperit innovador en la gestió, una voluntat de millora continuada de la qualitat del servei i una especial atenció al tracte amb els clients són aspectes fonamentals del Laboratori de Referència de Catalunya, entitat nascuda el 1992, que amb un sistema de treball en xarxa entre laboratoris s’ha convertit en un referent a tot Catalunya. Els seus plantejaments de gestió moderns han comportat un canvi en les formes de treballar i han contribuït a fer més eficients els resultats. Anna Pasarisa Dobón, directora d’aquest laboratori que dóna servei a un ampli espectre de la xarxa hospitalària, ha viscut el desenvolupament de l’empresa des dels seus inicis, evolució paral·lel als canvis experimentats pel sector sanitari del nostre país. Avui veu amb il·lusió el fruit assolit.

Anna Pasarisa és economista i des del 2004 dirigeix el Laboratori de Referència de Catalunya (LRC), entitat on anteriorment s’havia responsabilitzat de la direcció econòmica. “Oferim als centres sanitaris i als seus professionals la informació en anàlisis clíniques que demanen com a suport al diagnòstic i a les decisions clíniques per millorar l’atenció als seus usuaris. A més de la incorporació dels avenços en noves tecnologies i del desenvolupament de tècniques diagnòstiques, el Laboratori aposta per un servei personalitzat.”

El Laboratori de Referència de Catalunya va néixer de la mà de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària i del Consorci Hospitalari de Catalunya, “dues institucions conscients de la conveniència de crear una empresa que oferís un servei integral als laboratoris clínics d’hospitals i centres d’atenció primària tenint en compte les necessitats de cada client i fent una aposta per la qualitat de servei.”

Des de l’LRC es dóna servei a un gran nombre d’hospitals, com l’Hospital del Mar i l’Hospital de l’Esperança de Barcelona i els hospitals de Mollet, de Badalona, de Mataró, de Blanes i de Calella, entre d’altres. En l’actualitat, el laboratori és el tercer en volum d’activitat a Catalunya. “LRC està pensat per donar servei als hospitals públics catalans. L’organització permet donar un servei, un coneixement i una única manera de fer gràcies a un programa propi de gestió de la informació. Abans el laboratori implicava grans màquines i un treball en quartets… avui la tecnologia ha avançat i ha permès millorar la manera de treballar. No es tracta només de donar informació, sinó que a més podem indicar la medicació més escaient per cada pacient. Això, representa un canvi important per l’exercici de la medicina. Els laboratoris som eines al servei del facultatiu mèdic. Els recursos per a la decisió mèdica cada vegada són més avançats, però no hem d’oblidar que s’ha d’evitar un treball aïllat, cal una tasca conjunta entre el laboratori i el metge.”

La seu central al Prat de Llobregat acull el laboratori principal, que actua interconnectat amb els diferents laboratoris bàsics ubicats a dins dels hospitals. “En aquests laboratoris s’hi analitzen les determinacions de resposta ràpida. Al laboratori central es fa la resta, fins a un total de 3.000 proves, de les més senzilles a les més complexes. Al·lèrgia, autoimmunitat, biologia molecular, bioquímica especial, bioquímica general, bioquímica hematològica, citologia hematològica, genètica, hematologia, hemostàsia, hemoteràpia, hormones, immunologia, immunoquímica, micobacteris, micologia, microbiologia, orines, líquids i secrecions, parasitologia, serologia infecciosa, toxicologia TDM i virologia. En aquests moments som un dels laboratoris més moderns i amb més projecció a Catalunya. El món del laboratori és molt canviant, però disposem de flexibilitat per adaptar-nos als nous canvis; la nostra arquitectura de tipus mòbil i pensada per readaptar funcions en qualsevol moment n’és una mostra.”

Una part de la tasca de recerca del laboratori s’enfoca a la indústria farmacèutica. “Bàsicament, es fan estudis sobre tractaments. En els que volem aportar-hi més coneixement partint de la informació què disposem.”

El Laboratori mou al voltant de 20 milions de determinacions anuals, una xifra elevada i indicadora de la capacitat de treball de l’entitat. “El bon nivell de resposta del projecte és deguda a la forma de treball en xarxa, que permet donar resposta, ràpida i qualificada, a les diverses necessitats que es presenten. Els nostres clients aposten per fórmules de gestió dinàmiques en els seus serveis de suport. Atenem les necessitats particulars de cada centre i oferim alternatives adequades a cada cas, des de la gestió externa dels laboratoris fins a l’exteriorització completa dels serveis. Treballem també per a l’accés compartit a la informació. El sistema d’informació integral EYRA permet als professionals disposar de la informació en temps real i gestionar i explorar les dades històriques.”

Per al Laboratori de Referència de Catalunya, els tres eixos entorn dels quals gira la seva tasca són l’hospital, el metge i el pacient. “El procés es planteja des de l’extracció fins al moment final, que és la decisió del metge. Vetllem per tot el procés, des de la preanalítica fins a la postanalítica.”

Els controls exhaustius de qualitat van acompanyats d’un procediment, la certificació. “Estem certificats per la ISO 9002:1994 i la ISO 9001:2000. A Catalunya hi ha pocs laboratoris que les hagin assolit. Fem controls interns i externs de qualitat, un compromís permanent de l’entitat que ens està portant a actuar en el camp de les acreditacions.” El Laboratori de Referència de Catalunya ha desenvolupat i implantat un model de gestió mediambiental que reconeix i valora la importància de ser respectuós amb l’entorn.

Anna Pasarisa viu amb emoció i passió el món de la sanitat i la tasca que es desenvolupa al Laboratori. Aquest camp de coneixement, d’investigació i d’avenços científics busca, per sobre de tot, ajudar les persones a través d’un treball de qualitat i eficient.