Sr. Antonio Cubero Llabrés
Sr. Antonio Cubero Llabrés
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

ANTONIO CUBERO LLABRÉS

ETG CIMENTACIONES, S.L. – ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

Text del 2007

S’ha millorat força la construcció i s’ha fet habitual allò que abans era excepcional pel seu elevat cost.

ETG Cimentaciones, S.L. és una empresa moderna, especialitzada en l’execució, l’assessorament i el control d’obres de fonamentacions específiques, entre les quals destaquen els pilons, les pantalles i els ancoratges i micropilons. La societat actua dins dels àmbits local i nacional i compta amb un ampli ventall de clients que inclou grans, petites i mitjanes empreses constructores i promotores.” Així és com, a grans trets, defineix el senyor Antonio Cubero Llabrés l’essència de la companyia de la qual és el propietari i el gerent.

Per dur a terme aquesta tasca especialitzada, l’empresa disposa d’una maquinària pròpia d’última tecnologia, d’acord amb les exigències de les darreres normatives aprovades per la Unió Europea. “Dissenyem les diverses tipologies de fonamentacions al gabinet tècnic i ens encarreguem posteriorment de realitzar-les amb els mitjans adequats en cada cas. La nostra intervenció en el terreny és curiosa, ja que es caracteritza pel fet que quan hi treballen les màquines no es veu l’obra projectada. Aquesta comença a prendre forma quan marxem.”

El despatx d’ETG Cimentaciones s’estructura en quatre àrees cohesionades i estretament comunicades entre si, les quals depenen directament de la direcció. “Al despatx hi ha l’àrea d’administració i finances; el gabinet tècnic, on dos enginyers es dediquen a fer els càlculs, els plànols i els projectes; el departament de compres, i l’àrea de seguiment i control de les obres. D’altra banda, el departament de producció controla el planejament de cada obra. Paral·lelament, disposem de mitjans auxiliars, com una gran nau situada a les rodalies de Barcelona, on s’ubica el nostre taller mecànic i que serveix per guardar-hi tota la maquinària que utilitzem a les obres i fer-ne el manteniment. Comptant-hi els mecànics, els operaris i el personal auxiliar, el nombre global d’empleats supera la seixantena.”

El senyor Antonio Cubero no va tenir cap influència familiar a l’hora de triar la seva vocació. “El desig de combinar la tècnica amb la innovació va impulsar-me a estudiar la carrera d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports i a complementar-la després amb un màster en direcció i gestió d’empreses, a ESADE. L’any 1979 vaig començar a treballar en una empresa del sector de la construcció. Posteriorment, vaig dedicar-me al vessant de les fonamentacions en una altra companyia fins el 1998, any en què vaig crear la meva pròpia empresa.”

Des de la seva dilatada experiència en el sector, el senyor Cubero observa que els principals avenços en el terreny de la fonamentació s’han centrat en la maquinària. “Certament, s’ha avançat força, especialment gràcies a la incorporació de les noves tecnologies hidràuliques i electròniques a les màquines. D’aquesta manera, s’ha millorat força la construcció i s’ha fet habitual allò que abans era excepcional pel seu elevat cost, com és la utilització de diferents tipologies de pilons.”

L’ús de les tecnologies més avançades i dels nous procediments és cada cop més necessari per poder oferir totes les garanties de qualitat exigides per la societat del segle xxi. “La obligatorietat de contractar una assegurança desenal de l’estructura de les construccions fomenta la tecnologia amb la qual treballem. La llei prescriu que qualsevol promoció immobiliària ha de contractar aquest tipus d’assegurança per obtenir la cèdula d’habitabilitat. Per poder fer els informes, les companyies asseguradores recorren a les oficines de control tècnic, conegudes per OCT, les quals garanteixen la qualitat dels projectes i de les obres analitzades.”

La participació en més de 2.000 obres avala l’acurada trajectòria empresarial d’ETG Cimentaciones. “Pel que fa a la col·locació de pilons, hem treballat, entre d’altres, en l’ampliació de la Fira Montjuïc-2, al World Trade Centre de Cornellà, en habitatges a Sant Feliu de Llobregat i a l’Hospitalet de Llobregat, en un pas elevat sobre la via dels Ferrocarrils de la Generalitat a l’Aeroport de Barcelona, al Bussiness Centre del ZAL, en un centre comercial a Sant Vicenç dels Horts, en uns cinemes a Platja d’Aro o en l’ampliació del Centre Penitenciari de Can Brians. D’altra banda, hem fet pantalles contínues i discontínues de pilons i micropilons en un hotel de Blanes, en naus industrials a Rubí, a l’ampliació del balneari de Vichy Catalán de Caldes de Malavella i a l’estació de bombeig de l’avinguda Paral·lel de Barcelona. Algunes de les intervencions amb ancoratges o micropilotis han estat a l’Hotel Florida del Tibidabo, a la Ford d’Almussafes, al Cine Imperial de Sabadell o al Port Vell de Barcelona.”

Antonio Cubero se sent orgullós d’haver pogut col·laborar en obres signades per prestigiosos arquitectes. “Ha estat una gran satisfacció el fet de treballar en obres emblemàtiques com el Liceu, sota la direcció del catedràtic d’arquitectura Ignasi Solà-Morales. També em sento honorat d’haver pogut aprendre al costat de l’arquitecte Rafael Moneo, amb la intervenció a l’Illa Diagonal, on vam fer les pantalles, els ancoratges i els pilons.”

Davant la manca de preparació generalitzada dels operaris, el senyor Cubero reivindica la creació d’una escola professional dirigida als futurs treballadors del sector, en els diferents vessants. “Tothom sap que a Espanya costa menys trobar un enginyer que un bon oficial, i això, en part, es deu a la falta d’escoles professionals. Aquesta mancança la suplim ensenyant la gent que ve a la nostra empresa i que mostra capacitat per aprendre. Sovint, contractem amics, familiars o coneguts dels empleats que tenim, ja que el personal que ens deriva l’OTG sol estar poc motivat o preparat. S’ha de tenir en compte que tot i que semblen tasques no gaire difícils, ara a l’obra s’han de tenir molts més coneixements que abans, ja que hi ha màquines molt sofisticades i cal saber mecànica i interpretar els plànols.”

Amb tot, la qualitat final de la feina que es fa en el sector de la construcció al nostre país és notable. “Tecnològicament parlant, crec que Espanya, en l’àmbit de la construcció, és un país ben preparat en relació amb la resta d’Europa. La qualitat final de la feina que fem és similar i de vegades millor que la de qualsevol altre país europeu. Construïm força bé i tenim magnífics arquitectes i enginyers.”

Antonio Cubero mira el futur amb optimisme basant-se en les previsions d’obra pública que encara queda per fer a Espanya. “Crec que el ritme d’activitat a l’edificació privada tendirà a baixar; però, pel que fa al desenvolupament de l’obra pública, en queda molta de projectada pendent de materialitzar-se i algú haurà de dur-la a terme. Cal recordar que encara queden pendents les obres de l’AVE fins a arribar a França i que hi ha el quart cinturó ajornat. Aquestes obres generalment les fan grans companyies que encarreguen els trams a empreses constructores o a una UTE de diverses empreses. Després, nosaltres fem l’obra per a una d’aquestes empreses. No som simples gestors, sinó que fem la feina, hi posem els mitjans, les persones i les màquines, per això estic segur que hi col·laborarem.”