PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

ANTONIO GAVÍN VELASCO

EXPERTS IMMOBILIARIS DE CATALUNYA I PÈRITS JUDICIALS IMMOBILIARIS

Text del 2007

S’han de formar els experts immobiliaris i els pèrits judicials d’una manera preventiva.

L’expert immobiliari i el pèrit judicial tenen una rellevància molt significativa en molts processos econòmics. Els seus serveis a l’hora d’assessorar en temes immobiliaris són fonamentals tant per a particulars com per a professionals d’altres àmbits. Diverses associacions agrupen aquests especialistes i n’acrediten la preparació i la professionalitat. Antonio Gavín Velasco és president de l’Associació d’Experts Immobiliaris de Catalunya i de l’Associació de Pèrits Judicials Immobiliaris, organitzacions que han demostrat al llarg dels anys tenir un coneixement molt sòlid del món immobiliari i de la intermediació en les transaccions d’habitatges. Ambdues entitats representen bona part del col·lectiu català, el qual ha descobert en aquestes associacions un espai per a la formació continuada, per a la difusió de la seva tasca i per a la promoció dels interessos professionals, econòmics, culturals i socials comuns.

L’expert immobiliari participa en la intermediació en els processos de compravenda d’immobles i realitza informes, dictàmens, anàlisis i estudis sobre inversions en el camp immobiliari. “L’Associació d’Experts Immobiliaris de Catalunya és un punt de trobada. Prestem un servei de defensa jurídica dels associats davant de tot tipus de denúncies. Proporcionem molta informació per tal que tothom estigui al dia de les disposicions legals i de les notícies d’actualitat del sector. Comptem amb un consultori per assessorar sobre temes jurídics, fiscals, laborals i legislatius. Un aspecte fonamental del sector és la formació i el reciclatge. Per això, esdevé prioritària l’organització de cursos, seminaris, conferències o col·loquis, entre d’altres activitats, perquè els professionals actualitzin els seus coneixements. Tenim arquitectes i un advocat que col·laboren en la tasca d’assessorament dels associats.” Aquesta associació és la més antiga i la que té més associats del país relacionada amb el sector immobiliari i de la construcció.

El pèrit judicial és una figura essencial en l’assessorament jurídic i professional. La realització de peritatges judicials immobiliaris per a jutjats i particulars forma part de les tasques que realitza aquest especialista. “És important escollir un pèrit judicial immobiliari que doni confiança. A l’Associació de Pèrits Judicials Immobiliaris ens assegurem que tothom actuï amb ètica i expertesa. Pel que fa a les taxacions, fem cursos molt complets als quals assisteixen professionals d’altres col·lectius que reconeixen el nivell de la nostra formació. S’han de formar els experts immobiliaris i els pèrits judicials d’una manera preventiva.”

Des d’aquestes associacions es reivindica la professionalitat i l’ètica del sector. “Es poden associar totes aquelles persones que tinguin una antiguitat de quatre anys acreditable i que tinguin contractada una assegurança de responsabilitat. La Generalitat de Catalunya insisteix que s’estableixi un registre de professionals de la intermediació acreditats a través d’un col·legi professional o d’una associació per evitar aquelles persones que no actuen correctament. L’ètica professional és fonamental en aquesta professió. Hem de saber aconsellar la persona que vol comprar i, quan tenim problemes, hem de fer-nos assessorar pels tècnics que hi entenen.”

Des de les associacions intenten educar els associats sobre la necessitat de documentar la feina i fer les coses apropiadament. “Atenem més de 15 trucades diàries només en temes relacionats amb contractes de lloguer. Hi ha molt de desconeixement sobre l’actual normativa, la Llei d’arrendaments urbans, la qual dóna molts instruments per treballar.”

El prestigi d’aquestes associacions va més enllà dels professionals del sector, i fins i tot la Generalitat de Catalunya ha demanat el seu parer en l’elaboració de diferents projectes: “Vam intervenir en l’avantprojecte de la Llei de l’Habitatge. Tot i així, desitjaríem que ens tinguessin més en compte, ja que representem un grup considerable que demostra rigor i serietat.”

Ambdues associacions sumen al voltant de 1.500 associats, un col·lectiu molt important que ha donat resposta a les necessitats del sector en uns anys en què la gran activitat en el negoci immobiliari ha requerit els seus coneixements experts. “Hem travessat una etapa de creixement econòmic desmesurat, especialment el sector immobiliari. La situació ha començat a canviar i els preus dels habitatges comencen a baixar. Les taxacions que realitza el nostre col·lectiu s’han reduït ja un 30-40% en el preu inicial. Abans sobraven clients i faltaven immobles i ara la tendència s’ha invertit. Hi ha promotores immobiliàries que rescindeixen contractes que s’havien signat sobre plànol. El client prefereix perdre diners que continuar amb una hipoteca. Aquesta tendència romandrà fins que s’arribi a un punt d’estabilitat i de realisme. El que ha passat els darrers anys no ha estat real, i l’especulació del sòl hi ha tingut molt a veure.”

Han estat múltiples els factors que han contribuït a l’ascens i a la sobrevaloració del sector. “Algunes immobiliàries havien arribat a vendre més de 14 pisos en un més, una xifra que il·lustra la irracionalitat del moment. Quan ja no s’ha pogut trobar un immoble per menys de 180.000 euros, la capacitat de devolució de les hipoteques ha minvat i la gent s’ha començat a plantejar-se el lloguer.”

La concessió d’hipoteques durant la darrera dècada ha estat empesa per uns tipus d’interès molt baixos. “Els immigrants accediren a les hipoteques per poder comprar el seu habitatge perquè les entitats bancàries, que en un primer moment s’hi negaven, van trobar fórmules per atorgar-les. Els bancs no volien reconèixer aquestes operacions amb immigrants i per això van crear uns agents hipotecaris que les tancaven. D’aquesta manera, es van anticipar al que després esdevingué normal: la concessió d’una hipoteca a qualsevol persona que vulgui comprar un immoble. Però les coses han canviat i avui les entitats bancàries no n’atorguen fàcilment, amb l’objectiu d’assegurar que el diner es retorni. Cal tocar de peus a terra i reaccionar davant d’una tendència que ens porta a fer hipoteques fins a 50 o 60 anys. La cultura del lloguer, poc arrelada al nostre país, és una opció tan digna com la compra.”

La nova realitat del sector immobiliari també farà que es redueixi dràsticament el nombre de negocis immobiliaris. “Si el volum de feina baixa, moltes immobiliàries hauran de tancar les portes. Hi ha grans constructores que intenten abaixar preus pressionant els industrials, amb el risc que comporta per a tots aquells professionals que hi treballen. Tots els bancs han tancat les aixetes.”

Dotar els professionals d’una formació sòlida en la gestió immobiliària, en especial en la intermediació, esdevé el principal objectiu d’aquestes associacions. Facilitar al col·lectiu els coneixements i els mitjans necessaris per afrontar els problemes que es poden plantejar en el dia a dia de la realitat professional és una garantia per a tota la societat.