Sr. Baldiri Miret Ollé
Sr. Baldiri Miret Ollé
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional

BALDIRI MIRET OLLÉ

GRUP LAMIRSA

Text del 08-06-2010

Una de les nostres molècules, el LAE, destaca per les seves característiques de gran activitat antimicrobiana, baixa toxicitat i la seva hidròlisi a productes endògens naturals.

Si es destinés un major pressupost a la investigació, a Espanya hi ha prou talent per situar-nos molt endavant, cosa que implicaria una major riquesa per al país.

Sovint es desconeixen els avantatges dels productes de síntesi i els contraposa a les substàncies naturals, sense tenir en compte que moltes d’elles no han estat avaluades toxicològicament, mentre que els additius de síntesi, exhaustivament avaluats per les autoritats sanitàries abans del seu ús, són eficaços i segurs.

Vivim en un món marcat per la imatge i alguns dels nostres productes contribueixen a millorar-la.

El Grup LAMIRSA està format per cinc empreses: LAMIRSA, VEDEQSA, VEDEQSA Inc, PAMICSA i XAMI Inc. “LAMIRSA és l’acrònim de Laboratoris Miret, S.A.”

En l’actualitat, Baldiri Miret Ollé n’és el president executiu. “L’any 1959 vaig fundar l’empresa juntament amb el meu germà Salvador Miret Ollé. El 1962 varem constituir l’entitat com a societat anònima, quan s’hi incorporaren Ramon Parés Ferràs, catedràtic de microbiologia de la Universitat de Barcelona, i els llicenciats en químiques Agustí Contijoch Mestres i Antoni Autonell Reig. Aleshores, a Espanya el mercat dels additius específics per a la indústria estava poc desenvolupat i això va motivar que decidíssim fer-nos-hi un lloc.” Els additius per a la indústria són aquells productes necessaris perquè les fabricacions millorin el seu rendiment i qualitat. LAMIRSA realitza operacions de recerca i de desenvolupament, producció i venda, cosa que situa aquesta empresa com a segon productor mundial d’un dels antimicrobiants que comercialitza.

VEDEQSA, Venta de Especialidades Químicas, S.A., “es creà el 1967 per tal de comercialitzar additius en el sector alimentari, i obtingué la representació de venda de diverses companyies líders a Europa i als Estats Units. VEDEQSA, amb el suport de les mateixes empreses representades, també va iniciar la formulació d’alguns productes basats tant en les seves matèries com en altres especialitats, la qual cosa va produir l’obtenció de formulats sinèrgics que milloraven l’activitat.”

A nivell mundial, la indústria que permet fer més accessibles els aliments a la màxima població, “requereix dels productes d’empreses com VEDEQSA, que garanteixen unes condicions de consum òptimes i milloren la vida útil del producte, segons les exigències de seguretat i qualitat alimentàries.”

Durant molts anys, al Grup LAMIRSA “venim dedicant esforços en la recerca destinada a obtenir additius de síntesi innocus i amb caràcter antimicrobià, que es diferenciïn dels productes per a ús humà presents en els mercats internacionals.”

En cooperació amb el Consejo Superior de Investigaciones Científicas s’aconseguí una molècula amb les característiques desitjades, el Lauroil Arginat d’Etil (LAE). “A LAMIRSA vam desenvolupar una nova síntesi del LAE, tot substituint algunes matèries primeres, perquè fos produïda com a additiu alimentari i com a ingredient cosmètic i farmacèutic. La síntesi resultant l’hem patentada mundialment. Després de passar totes les proves toxicològiques exigibles per a l’ús en aquests sectors, avui és coneguda a tot el món amb el nom registrat de LAE i se’n reconeix l’eficàcia antimicrobiana i la innocuïtat.”

De fet, científics de renom mundial han demostrat que aquesta molècula també presenta caràcter antitoxina i antivirus. “Les autoritats americanes i europees han fet palès que feia més de 40 anys que no es presentava per a la seva aprovació un antimicrobià amb propietats tan destacables.”

En aquest sentit, el senyor Miret lamenta que al nostre país es destinin pocs recursos a la recerca. “Tanmateix, institucions públiques com el CSIC, universitats, centres tecnològics i algunes empreses privades desenvolupen projectes d’investigació de qualitat i competitius mundialment. Això sí: amb un volum molt inferior al dels països capdavanters en recerca, investigació i desenvolupament. Si es destinés un major pressupost a la investigació, a Espanya hi ha prou talent per situar-nos molt endavant i això implicaria una major riquesa per al país.”

Moltes vegades són les empreses privades les que realitzen recerca a l’Estat, “fet que comporta una gran inversió, que moltes PIME no es poden permetre. Nosaltres hem fet un gran esforç econòmic en el projecte LAE, iniciat l’any 1995. I ha valgut la pena: està donant resultats comercials positius i de creixement pel futur de l’empresa.”

VEDEQSA, Inc és la filial del Grup LAMIRSA a Nova York. “Els Estats Units és un dels grans consumidors i exportadors d’aliments a nivell mundial, per això és un orgull que els responsables tècnics de les empreses d’aquest país hagin escollit una de les nostres molècules, el LAE, per les seves característiques de gran activitat antimicrobiana, baixa toxicitat i la seva hidròlisi a productes endògens naturals (àcid làuric i arginina).”

El Grup LAMIRSA ha investigat durant anys l’ús del LAE en el camp de la cosmètica i de la higiene bucal. “És molt eficaç com a conservant cosmètic i antimicrobià a fi d’evitar la formació de placa bacteriana, la gingivitis, l’halitosi i com anti-acné.”

És aquí on el Grup LAMIRSA entra en relació directa amb el món de la salut i la bellesa corporal com a subministrador de fabricants de productes cosmètics d’àmbit internacional. “Val a dir que les exigències de qualitat i seguretat de les autoritats reguladores en l’àmbit de la cosmètica són tan estrictes com en el de l’alimentació, i tenen a veure amb la ingesta i l’aplicació diària continuada.”

Això desmenteix els possibles prejudicis contra els additius en l’àmbit alimentari i cosmètic. “Sovint es desconeixen els avantatges dels productes de síntesi i es contraposen a les substàncies naturals, sense tenir en compte que moltes d’elles no han estat avaluades toxicològicament, mentre que els additius de síntesi són eficaços i segurs, ja que són exhaustivament avaluats per les autoritats sanitàries abans de la seva autorització per ser utilitzats.”

De fet, els additius de síntesi són una important aportació a la societat, perquè el món necessita garantir una qualitat i unes propietats dels aliments i dels tractaments cosmètics homogènies al llarg del temps. “Vivim en un món marcat per la imatge i alguns dels nostres productes contribueixen a millorar-la.”

Cuidar la imatge és important, positiu i en moltes ocasions imprescindible per obtenir resultats satisfactoris. “El tarannà dels Espanyols és més de teòleg que no pas de filòsof. Quan ens posem a discutir ho fem cadascú des de la seva veritat i som poc permeables als arguments aliens. Això dificulta el nostre progrés.”

En qualsevol cas, el Grup LAMIRSA s’esforça per fer la seva tasca amb els màxims nivells de qualitat. “Per aconseguir-ho, entenem que el treball ha de ser tècnic i rigorós, però tenint en compte també aquells aspectes estètics que fan arribar la realitat del producte a la societat. Igualment, sabem que una empresa està conformada d’éssers humans i, per tant, cal motivar-los i fer equip. Perquè l’excel·lència no només depèn de l’aptitud de les persones, sinó també de la seva actitud.”

Baldiri Miret no voldria acabar sense reconèixer el mèrit de les entitats i els professionals que han fet possible el projecte LAE. “Vull agrair la feina i la col·laboració d’institucions públiques com el CSIC; d’universitats com la UB, la UAB, la UIB, la University of Massachusetts, la University of New Jersey, la University of Texas i la University of Wisconsin; d’entitats privades com ABC Labs i Colipa, i d’altres institucions de l’Estat i de la resta del món, amb investigadors molt destacats en el seu àmbit.”