Sra. Bettina Götzenberger
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Bettina Götzenberger

M S LEGAL NET ABOGADOS Y ECONOMISTAS, SA

Text del 2001

El prestigi i trajectòria de Bettina Götzenberger dins del món de l’assessorament jurídic empresarial, i concretament dins de l’àrea mercantil, és de sobres conegut. Certament, la lletrada ha partit de l’enriquiment i avantatges que comporta viure a camí de dos països i dues cultures força diferents, la catalana i l’alemanya. D’origen germànic, però nascuda a Catalunya i amb fills catalans, sempre ha optat per conjugar ambdues identitats i aprofitar el millor de cadascuna: “La meva formació universitària és espanyola, però també disposo d’estudis alemanys. En concret vaig cursar un equivalent al peritatge mercantil, especialitzat en la branca de bancs i caixes d’estalvis.”

Aquesta formació internacional, juntament amb el domini de varis idiomes, ha estat cabdal en la trajectòria posterior perquè bona part de la seva activitat és l’assessorament d’empreses les operacions de les quals van més enllà de les fronteres del país de naixement. També ha estat molt important la capacitat de preveure els canvis que es produirien en el món del dret, fruit en part de l’anàlisi de la realitat d’altres països, i la valentia per afrontar-los, conseqüència de la seva estimació per la professió. Aquestes característiques l’han portat a participar en diversos projectes d’assessorament al llarg dels seus anys d’exercici, sempre, però, prioritzant els clients per damunt altres valors i tenint present que l’advocat que exerceix pel seu compte esdevé empresari, i  que per tant n’ha d’assumir el tarannà i  els condicionants: “L’assessor ha de ser un advocat amb mentalitat econòmica i que s’avanci a les expectatives del client i del món empresarial. Alhora, hem de fer servir criteris empresarials per dirigir els nostres despatxos per tal d’optimitzar-ne el funcionament. A més de la perspectiva econòmica i empresarial, també cal que siguem capaços d’adaptar-nos als canvis que demanen la societat i els clients. Actualment és necessari prestar un assessorament integral, no tan sols en l’àmbit jurídic i econòmic, sinó també en totes aquelles àrees i qüestions relacionades amb el món de l’empresa. Per assolir aquest objectiu, juntament amb els despatxos Santacana i Vila-Raventós, hem creat la firma legal MS LEGAL NET ABOGADOS Y ECONOMISTAS. D’aquesta manera no només podem abastar l’assessorament de l’empresa en totes les àrees, sinó que també ens podem fer càrrec d’altres àrees d’interès com l’auditoria i la gestoria, sense perdre la independència necessària respecte d’aquestes activitats, ja que s’encarreguen firmes diferents. Al mateix temps garantim un servei personalitzat mitjançant el qual cada client té com a interlocutor directe un dels socis de la firma perquè som molt conscients que els empresaris valoren molt la proximitat i el contacte personal que els despatxos mitjans com el nostre poden donar-los. ”

Les branques d’actuació d’aquesta companyia que tot just acaba de néixer són molt diverses, però, per la importància per al funcionament de les empreses clients, en destaca la fiscal: “Els economistes del despatx vetllen per preservar i millorar els interessos fiscals de les nostres empreses perquè cada cop és més important en les operacions internacionals. La feina del fiscalista no ha de ser a posteriori,  sinó que ha d’incloure la planificació d’estratègies econòmiques beneficioses per als seus clients. Per exemple, en el nostre cas concret, estem conscienciant els empresaris alemanys de l’oportunitat i avantatges que comporta l’ús d’Espanya com a plataforma  empresarial per a les operacions amb Sud-amèrica. La nostra proposta és que aprofitin les filials que tenen a l’Estat espanyol per crear-hi un holding, i invertir en aquests països tenint com a referència i nexe d’unió Espanya, que té molt més semblances amb l’Amèrica del sud que no pas els països germànics. Per altra banda, es plantegen reptes per als fiscalistes i governants que hauran de ser assolits progressivament: el més important és el de l’harmonització fiscal en la qual encara falta molt camí per recórrer.”

El camp d’avenços informàtics i dels nous mitjans de comunicació és també un dels més destacats i on recolzen diversos projectes de futur: “Ara per ara es considera que les noves tecnologies són un terreny del qual només s’encarreguen especialistes en la matèria. Penso que aquesta postura és equivocada, perquè cada cop més esdevindran una part més de la gestió de l’empresa i el seu assessorament s’inclourà dins dels aspectes generals. Per això, cal que els advocats ens hi reciclem i ens preocupem per totes les qüestions que s’hi relacionen, com, per exemple, la protecció de dades. Pensem inaugurar un servei a Internet, mitjançant el qual els clients podran consultar en qualsevol moment el seu expedient a la xarxa, i tenim previst engegar una línia d’atenció personal durant les vint-i-quatre hores del dia. Aquests serveis que avui per avui suposen un plus per fidelitzar els nostres clients, a mig termini, esdevindran usuals.”

L’assessorament també inclou l’arranjament dels conflictes empresarials que s’esdevenen en el món econòmic i empresarial. Enfront l’etern dilema entre el pacte o la via judicial, la resposta és fàcil i òbvia per a Bettina Götzenberger: “El pacte, l’arbitratge i la mediació són solucions molt més adequades dins del marc empresarial perquè el temps hi és molt valuós i l’opció processal continua sent lenta a Espanya. L’arbitratge i la mediació són dues opcions que ara per ara no estan molt esteses però que aniran guanyant les dimensions necessàries en un termini no massa llunyà.”

A més de l’esmentada unió entre despatxos, Bettina Götzenberger està actualment treballant en la consolidació de la xarxa de despatxos internacionals –sobretot europeus i sud-americans- MOORE STEPHENS LEGAL com a via per cobrir les necessitats d’un assessorament cada cop més global: “Amb aquesta unió de despatxos creem un vincle que va més enllà de la simple corresponsalia i que garanteix la nostra presència en totes les ciutats amb repercussió empresarial, i, per tant,  un servei internacional complet i proper per als nostres clients.”

La implicació, esperit de lluita i de transformació social d’aquesta catalano-alemanya, són evidents. Com a mostra, podem assenyalar que, a més de ser membre de la reconeguda fundació apolítica de dones Grup Set, actualment és vicepresidenta de l’Associació Hispano-Alemanya de Juristes, presidenta a Espanya de l’European Women’s Management Development, una associació de dones directives i executives establerta a vint països, i presidenta del comitè de relacions institucionals i internacionals de la Confederació Espanyola de Directius i Executius, entitat que aglutina ja 34.000 directius: “Com a dona, m’adono que sobretot els països amb una legislació adient -els escandinaus- han assolit un dels importants reptes que les dones professionals i directives tenim en aquest moment: aconseguir una igualtat professional amb els homes que permeti arribar als llocs de responsabilitat i de decisió, i que puguem fer compatible aquesta vessant amb la de la família.”