Jesús Bonán i Josep Anton Massana
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Jesús Bonán i Josep Anton Massana

Maystar