Josep Maria Paixà
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Josep Maria Paixà

Kadem Montblanc SL