Sr. Carl Craen
Sr. Carl Craen
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

CARL CRAEN

European University

Text del 29-11-2013

Una llarga trajectòria i una sòlida formació conflueixen en aquest professional, que va heretar del seu pare la gestió d’una escola de negocis pragmàtica i de clara vocació internacional. Un equip docent format per doctors, empresaris i consultors permet al seu alumnat accedir a una educació multidisciplinària que combina l’excel·lència formativa amb el desenvolupament personal i empresarial: l’educació de futur que necessita Espanya per progressar dins d’una UE cohesionada i competitiva. 

Orígens d’un projecte universitari transnacional

European University (EU) és una escola de negocis els orígens de la qual es remunten al 1973, a Bèlgica. El meu pare, Dirk Craen, un enèrgic emprenedor amb ganes d’emprendre nous projectes, es proposà crear una universitat paneuropea de prestigi amb seus en diverses metròpolis del vell continent. Gràcies als seus múltiples vincles amb Suïssa, el 1985 obrí el primer centre fora de Bèlgica, a Montreux, i, dos anys més tard, a Ginebra. El 1989 fundà la seu barcelonina; posteriorment, inaugurà sucursals en diversos països europeus, que es completarien el 1992 amb l’obertura del campus muniquès.

Quaranta aniversari de l’entitat

L’any 1998, davant el creixement del projecte, el meu pare va adquirir els drets de marca de European University i la propietat de tots els centres que havia fundat com a gestor i, des d’aleshores, n’assumí la presidència i la direcció estratègica. Per això, avui la EU, que aquest any celebra el seu 40è aniversari, està formada per una xarxa multicampus internacional, amb seus a Suïssa, Espanya, Alemanya, Regne Unit i Àsia.

Expansió cap a altres continents

A partir de l’any 2000, comencem a expandir-nos cap al sud-est asiàtic i els països de l’antiga Unió Soviètica, on oferim als alumnes un doble diploma: el nostre i el del centre amb el qual tenim conveni. Aquest programa permet als futurs professionals adquirir una formació completa, amb una visió que uneix l’experiència local amb la internacional. També, i des del 2005, oferim diversos programes de doble titulació que permeten als estudiants completar el seu segon grau als Estats Units o l’Àsia amb només dos semestres addicionals després de cursar cinc semestres a la EU (model 5+2=2).

Una formació pràctica i internacional

La EU és una escola de negocis que importa el concepte acadèmic americà, amb un enfocament més pragmàtic, on els alumnes treballen en grups reduïts i es comuniquen exclusivament en anglès. Des de 2008 exerceixo de coordinador del campus barceloní, i encara que la meva responsabilitat principal en sigui la gestió, estic implicat en la direcció i en l’estratègia i el desenvolupament internacionals de la EU.

Adaptats al Pla Bolonya

Seguim les directrius del Pla Bolonya; així, els nostres estudis de grau preveuen tres anys per completar els 180 crèdits i tenen molt en compte l’adaptació curricular a la demanda professional. També els nostres programes d’MBA van ser pioners a adaptar-se a Bolonya, i comprenen 72 crèdits en un any. A la vegada, estimulem les capacitats comunicatives dels alumnes amb avaluacions setmanals i exàmens orals perquè aprenguin a comunicar-se en públic, i potenciem el desenvolupament de la seva personalitat perquè guanyin seguretat i sàpiguen desenvolupar-se en entorns adversos de manera proactiva i pragmàtica. D’altra banda, impartir les classes en anglès constitueix un altre valor afegit de la nostra oferta. Atès que la globalització és ja una realitat, ser competitius significa dominar la koiné actual.

Admissió regulada i controls d’assistència

Comptem amb el Business Foundation Program, un curs preparatori per als estudis de grau que permet garantir un nivell homologable de l’alumnat. Així mateix, els nostres criteris de selecció estrictes asseguren que els estudiants estan preparats, a nivell acadèmic i idiomàtic, per emprendre els estudis a la EU. I de la mateixa manera que existeix un procés d’admissió regulat, apliquem uns controls d’assistència que impedeixen que els alumnes es presentin als exàmens si no han assistit a un mínim de classes.

Pluralitat i networking

És fonamental que en una classe no hi predominin alumnes d’un determinat país, ja que, perquè es produeixi un intercanvi ric en experiències, cal una gran pluralitat cultural i idiomàtica. Per aquesta mateixa raó, comptem amb professors que treballen regularment en determinades empreses però que imparteixen de manera habitual la seva experiència i els seus coneixements als nostres campus. I és que resulta també bàsic que, durant la seva formació, els estudiants es relacionin professionalment i obtinguin contactes que els seran molt útils en el desenvolupament de la seva carrera professional.

Barcelona, una bona elecció

L’elecció de Barcelona com a centre de l’Europa del sud va ser un encert que el pas del temps ha ratificat. El 1988, el llavors director general de Nestlé a Espanya va convèncer el meu pare perquè escollís la Ciutat Comtal com a nova seu per a la EU. I poc després, els Jocs Olímpics del 92 es convertirien en l’esdeveniment que mostraria al món les virtuts i els atractius d’aquesta ciutat.

Entre les trenta-cinc principals escoles de negocis d’Europa

Ens trobem entre les trenta-cinc escoles de negocis més prestigioses i reconegudes d’Europa, gràcies precisament a la nostra capacitat de proporcionar un ensenyament adequat a les necessitats professionals de les empreses d’avui dia. A Espanya estem entre les cinc millors escoles de negocis, igual que a Alemanya, mentre que a Suïssa ocupem el tercer lloc.

En èpoques de crisi és quan s’hauria de prestar més atenció a la formació

Malgrat que els efectes de la crisi són reconeixibles a tot el món, nosaltres, potser pel nostre abast internacional, no ens hi hem vist especialment afectats. En qualsevol cas, i pel que fa al nostre àmbit d’actuació, la crisi també es detecta en la formació per a executius, per exemple en els màsters. I és una llàstima, perquè precisament en èpoques recessives és quan més atenció s’hauria de prestar a la formació, sobretot des d’instàncies governamentals. L’exprimer ministre belga i actual secretari general de l’OCDE, Yves Leterme, que és un orador regular als nostres campus, ja va advertir que el valor principal del futur serà el coneixement.

Qualitat i satisfacció

Al llarg dels nostres 40 anys d’història hem vetllat per mantenir uns estàndards de qualitat pel que fa a l’ensenyament impartit. Per això bona part del nostre èxit prové del boca a orella. Per seguir mantenint la satisfacció dels nostres alumnes, també hem establert un programa de col·laboració empresarial que els permet obtenir ocupació en un futur.

El pol d’atracció d’Alemanya

Els últims anys hem detectat un increment de l’interès dels estudiants per Alemanya. Això es deu a la imatge desfavorable de la situació econòmica i social d’Espanya divulgada pels mitjans de comunicació, davant del dinamisme i les oportunitats laborals del país motor d’Europa. Com que els estudiants busquen una sortida internacional a l’atur juvenil espanyol, Alemanya sol ocupar les seves preferències.

Superar les fronteres

Si una regió geogràfica o una empresa no es desenvolupa suficientment és possible que hi hagi impediments per poder exportar, algunes vegades per limitacions idiomàtiques. Per sortir de l’aïllament, tant les empreses com les persones han de tenir l’ambició de superar fronteres. Caldria crear les condicions que servissin d’estímul perquè els espanyols sortissin a l’exterior a la cerca de noves experiències. D’altra banda, molts països nòrdics se senten últimament interessats a establir sucursals a Espanya, atès l’avantatge competitiu que suposa trobar mà d’obra qualificada i assequible; pensem que a l’Estat espanyol hi ha professionals altament formats que estan buscant oportunitats fora perquè no les troben aquí.

Cal fomentar l’emprenedoria

Perquè Espanya es recuperi econòmicament cal generar ocupació; convindria que la majoria dels estudiants sortits d’una escola de negocis es convertissin en emprenedors. Avui la meitat dels nostres estudiants acaben dirigint l’empresa de la seva família al seu país d’origen, mentre que, de la resta, una gran part crea el seu propi negoci i s’estableixen com a empresaris autònoms, i una minoria orienta la seva carrera a treballar en una multinacional o per compte d’altri.

Espanya i Catalunya

L’excés de pressió fiscal sobre els projectes empresarials, així com l’abundància burocràtica, són un fre per a la dinamització de l’economia estatal. Tot i així, creiem que aquest país segueix sent un pol d’atracció a l’exterior pel seu estil de vida, el seu clima, el seu paisatge, la seva creativitat… Si bé és cert que es reconeix la clara vocació emprenedora de Catalunya i el seu nivell professional, empresarial i cultural, similar a l’europeu, en canvi la resta de l’Estat gaudeix de premsa dolenta entre els seus veïns del nord d’Europa.

Enfortir el projecte europeu

El sentiment independentista de molts catalans és una realitat que cal respectar; encara que cal assenyalar que va en contra de la tendència general d’Europa de caminar cap a un únic nivell administratiu. No hem d’oblidar que el nostre continent està competint amb l’economia d’altres zones del món, com la Xina o l’Índia, i no amb ell mateix. Si volem ser competitius, hauríem d’enfortir la cohesió i la unió del projecte europeu. I encara que paradoxalment Suïssa mai ha volgut formar part de la UE, crec que aquesta hauria de basar el seu sistema polític en l’helvètic, amb una democràcia real i directa. Ara per ara, els qui prenen les decisions a Brussel·les no expressen el sentiment majoritari dels europeus.