Dr. Dani de Ribot Martínez
Dr. Dani de Ribot Martínez
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional

DANI DE RIBOT MARTÍNEZ

IMPLANTOLOGIA, REHABILITACIÓ ORAL I ENDODÒNCIA

Text del 03-01-2011

“La implantologia és una de les disciplines que més em fascinen i que més ha avançat en els últims anys. Aquests avenços han permès progressar i millorar els tractaments i obtenir uns resultats molt més estètics”

“L’odontologia no sols té un vessant estètic i funcional, sinó que també està directament lligada a factors psicològics com l’autoestima del pacient”

“Les motivacions dels pacients obeeixen a criteris estètics i funcionals, però val a dir que, en tots i cadascun dels tractaments, s’han de tenir en compte els dos vessants, ja que no es pot entendre l’un sense l’altre”

“Algú que exerceix una especialitat sanitària i no es forma de manera continuada, sobretot en branques com l’odontologia, que evolucionen molt ràpidament, aviat queda endarrerit i per tant es convertirà en un professional que no aprofitarà totes les eines i millores ja disponibles”

“La medicina odontològica ha evolucionat vertiginosament en els últims anys. Aquest extraordinari avenç en l’odontologia ha originat el sorgiment de noves especialitats.” El doctor Dani de Ribot Martínez es llicencià en Odontologia a la Universitat Internacional de Catalunya i formà part de la primera promoció completa d’odontòlegs d’aquesta universitat. Durant els seus anys acadèmics, va tenir el privilegi de comptar amb professors de reconegut prestigi com el doctor Josep Cabratosa, el doctor Miquel Roig, el doctor Fernández Alfaro. Al llarg de la seva carrera, ha obtingut diverses especialitats en el camp de l’odontologia, entre elles cirurgia i implants, rehabilitació oral i endodòncia; a més d’haver-se format a diverses universitats internacionals, obtenint així l’Advanced Oral Implantology a la Universitat de UCLA (Los Angeles, California). També ha realitzat diferents estàncies a diverses universitats, entre elles la Universitat de NOVA (Florida). “El fet d’haver-me format en diverses universitats nacionals i internacionals m’ha proporcionat diferents i àmplies perspectives per poder afrontar i perfeccionar tota mena de tractaments relacionats amb la teràpia bucal.”

El doctor Dani de Ribot dirigeix la clínica dental ubicada al concorregut Passeig d’en Blay. Odontòleg per vocació i professió, va decidir dotar Olot d’una de les clíniques més punteres que trobem al territori. La clínica ofereix una cobertura integral i especialitzada en totes les àrees odontològiques. A la seva consulta es disposa de la tecnologia més moderna: TAC 3D, sistemes de radiovisiografia digital, sistemes de magnificació, microscopi d’última generació… Tot per tal de poder aplicar les tècniques i els tractaments odontològics més avançats. “El nostre propòsit és ser pioners en coneixement i tecnologia, i sobretot en capacitat de servei. Crec fermament en la formació continuada i la medicina odontològica m’ofereix la possibilitat i la necessitat d’estar evolucionant constantment. La implantologia és una de les disciplines que més em fascinen i que més ha avançat en els últims anys. Aquests avenços han permès progressar i millorar els tractaments i obtenir alhora uns resultats molt més estètics. Un dels seus múltiples avenços, impensable fa uns anys però que avui apliquem a la clínica amb tota normalitat, és la col·locació dels implants i les dents en un mateix dia. Aquest procediment permet millorar notablement la qualitat de vida del pacient, ja que no sols és més ràpid tot el tractament, sinó que s’evita que el pacient hagi d’estar un temps sense la peça o portar pròtesis removibles, pròtesis amb ganxos o qualsevol tipus de pròtesi de treure i posar.”

Un altre aspecte on ha evolucionat radicalment la implantologia “és en els casos en què abans era pràcticament impossible la col·locació dels implants per la manca d’os mandibular o maxil·lar. Actualment, apliquem tècniques regeneratives amb injerts d’os del propi pacient, de bancs o d’altres espècies. Cal dominar-ne la tècnica i disposar dels mitjans tecnològics i dels coneixements adequats, però les possibilitats que tenim són quasi infinites. Tot i així, en aquests moments està en fase d’estudi l’obtenció de volum ossi procedent de cultius de cèl·lules mare, pràctica que en un futur molt pròxim revolucionarà encara molt més la implantologia i les seves aplicacions.”

Un dels objectius actuals de la cirurgia no sols és la clara obtenció d’èxit en l’operació i en els seus resultats, sinó també en aconseguir que el postoperatori sigui el menys dolorós i més agradable possible. “Per aquesta raó apliquem tècniques de cirurgia mínimament invasiva per evitar haver d’obrir la geniva per a la col·locació dels implants. Aquest és un dels èxits de la ciència: que cada vegada es pugui fer més amb menys patiment.”

L’odontologia no sols té un vessant estètic i funcional, “sinó que també està directament lligada a factors psicològics com l’autoestima. En la pràctica diària, constato contínuament que tant pot malmetre la confiança o l’autoestima d’un pacient una dentadura que impedeix una correcta masticació com unes dents mal alineades o poc estètiques. Tot i que els motius de les visites obeeixen a criteris estètics o funcionals, val a dir que, en tots i cadascun dels tractaments odontològics s’han d’efectuar tenint en compte els dos aspectes, ja que no es pot entendre l’un sense l’altre. A l’hora de plantejar un tractament estètic cal tenir sempre en compte diverses variables, des de la personalitat a la morfologia facial i dental del pacient. Antigament, quan es posava una corona en una dent o calia fer un pont, era de metall-ceràmica. Ara, en molt casos es confeccionen les corones o els ponts de ceràmica eliminant el metall. Això aporta a la corona una estètica perfecta i una translucidesa idèntica a la dent natural. Els odontòlegs i els pacients cada vegada som més exigents  amb l’estètica, i no sols quan és l’objectiu principal d’un tractament. Per això, és imprescindible el perfeccionament de les tècniques i els materials, ja que tenen una incidència directa en el resultat i l’aparença finals.”

Malgrat els avenços experimentats en l’àmbit dental, els odontòlegs encara desperten la por de moltes persones. “La reticència de visitar al dentista generalment es limita, tanmateix, a les primeres visites. Després, quan el pacient s’adona que no pateix dolor, va perdent la por i guanyant confiança, que és un element clau per poder desenvolupar la nostra feina. És important conèixer el pacient i establir-hi una relació de confiança. Nosaltres coneixem moltes vegades no només la història mèdica del pacient, sinó també les seves circumstàncies. Crec en el metge que fidelitza al pacient i a la inversa. Aquesta fidelitat depèn molt d’afrontar sempre les coses com són i de ser honestos en totes i cadascuna de les decisions.”

Descendent d’una saga de metges de reconegut prestigi, el doctor de Ribot està realitzant la seva tesi doctoral sobre estructures mecanitzades de pròtesi sobre implants. “Crec que els professionals de la salut ens hauríem d’obligar a cursar un cert número de crèdits o cicles formatius a l’any. Algú que exerceix una especialitat sanitària i no es forma de manera continuada, sobretot en branques com l’odontologia que evolucionen de forma tan extraordinàriament ràpida, aviat queda endarrerit i per tant es converteix en un professional que no aprofita totes les eines i millores ja disponibles. De totes maneres, considero que seria molt positiu que s’augmentessin els mitjans i els recursos per potenciar la investigació al nostre país, sigui del camp mèdic que sigui.”

Bona part de la seva filosofia professional la deu ja al seu avi i, posteriorment, als seus pares, tots ells cardiòlegs i internistes molt reputats. “Ja el meu avi, com després també els meus pares, Eduard de Ribot i Rosa Maria Martínez, tots sempre han estat molt entregats a la seva professió des d’una perspectiva molt humanista. A casa, els meus germans i jo, ja des de petits, hem viscut ben intensament la medicina.”