OLYMPUS DIGITAL CAMERA
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

DAVID PLANA ÁLVAREZ

GRUP PLANA

Text del 2008

“Vivim en un país que té un sentit de la propietat molt arrelat”

.

Grup Plana és una societat gestionada per David Plana Álvarez que enfoca la seva activitat al servei immobiliari, a l’assessorament urbanístic i a la gestió integral d’obres. Fundada l’any 1995, l’empresa compta actualment amb dues filials situades a la província de Girona. “Les nostres oficines estan establertes a la comarca del Baix Empordà, concretament als municipis de Palamós i Calonge. Els nostres camps d’actuació són tots aquells que conflueixen en el procés immobiliari. És per aquest motiu que el nostre equip està conformat per professionals que tracten àmbits tan diversos com l’arquitectura, la construcció o l’assessorament immobiliari, fiscal i jurídic. La nostra tasca se centra, bàsicament, en la gestió immobiliària en general, però també disposem d’un departament especialitzat en gestió urbanística, que s’encarrega de treballs com ara plans parcials, juntes de compensació o reparcel·lacions.”

Recentment, la venda d’habitatges ha entrat en un procés d’alentiment, com ho demostra el fet que les empreses dedicades a la taxació d’immobles hagin congelat les valoracions. “En pocs anys, el nostre país ha experimentat el que es coneix popularment per boom immobiliari, una situació força sorprenent, ja que ningú no esperava que l’habitatge experimentés un creixement que produís un augment tan considerable del seu valor en tan poc temps.”

Per tant, el procés de desacceleració en què hem entrat darrerament és una evolució lògica i previsible des de fa un temps. “Era força evident que no podíem continuar mantenint aquest ritme desmesurat de creixement. Des del meu punt de vista professional, penso que la fi de la bombolla immobiliària és positiva per al nostre sector, perquè, en el fons, no beneficiava ningú. Tot just acaba de començar aquesta petita crisi i desitjo que no vagi més enllà, però conservo l’esperança que aquesta situació acabi significant una presa de consciència per part del nostre sector i que, alhora, aconsegueixi que les entitats bancàries comencin a suavitzar les seves condicions aviat. Confio que tot quedi en un esglai i que el que succeeix actualment actuï com a revulsiu per començar a obrar amb més precaució, ser més realistes i encaminar les situacions des d’una nova perspectiva.”

Aquesta etapa que ara s’enceta es pot caracteritzar per una exigència i una professionalització majors del sector. “La crisi possibilitarà que els professionals actuïn amb més rigor i serietat. Es produirà una mena de selecció i desapareixerà qui no actuava amb prou honestedat. D’altra banda, les empreses que siguin capaces de mantenir-se actives aprendran a millorar la seva manera de funcionar. En general, considero que som a punt de començar una nova línia de treball que serà molt més saludable i profitosa per a tothom. La professionalització del sector immobiliari representa sempre un benefici per a l’usuari final.”

És possible que, a partir d’ara, es doni preferència als immobles concebuts per a gent amb pocs recursos. “Aquest és un tipus d’habitatge que havia d’existir abans i també ha d’existir ara. Actualment, és comú sentir a dir que el preu de l’habitatge és inaccessible per a molta gent. I, si bé és cert que el seu valor és molt elevat, anys enrere també era força costós a causa de les altes hipoteques. Els habitatges destinats a les persones que disposen de menys recursos econòmics són necessaris i imprescindibles. Hem de ser conscients que l’habitatge és una primera necessitat i, per tant, s’han de dedicar esforços per tal que tothom pugui accedir-hi. En aquest sentit, el professional del sector immobiliari hi té molt a fer i ha de lluitar perquè sigui possible.”

Un dels aspectes més característics del mercat de l’habitatge a l’Estat espanyol és el gran desequilibri pel que fa a la compra de l’immoble, en detriment del lloguer. “Crec que vivim en un país que té un sentit de la propietat molt arrelat i, potser, hem transmès als nostres fills aquesta mentalitat d’una manera exagerada. De fet, considero que ha estat la mateixa societat qui ens ha acabat imposant aquesta forma de pensar. Això ha fet que la cultura del lloguer hagi acabat sortint perjudicada i que la població tendeixi a creure que pagar un lloguer és el mateix que llençar els diners.”

A l’habitatge de lloguer encara li costarà una mica de temps arribar a despuntar amb força, perquè, a més a més, en aquest àmbit els preus també han ascendit. “El més correcte seria començar per intentar canviar la mentalitat de la societat i crear una campanya per potenciar l’opció del lloguer. De totes maneres, tinc dubtes que els professionals que s’hi dediquen estiguin veritablement disposats a actuar en aquest sentit.”

L’avantatge de qui lloga es materialitza amb la llibertat d’abandonar l’habitatge sense complicacions bancàries si arriba un moment en què no en pot assumir el pagament. “Els lloguers també comporten entrebancs i dificultats, però, evidentment, els conflictes que poden sorgir d’una hipoteca són molt més greus.”

Hi ha veus que s’alcen per dir que, urbanísticament, Catalunya està saturada, que ja no hi queda espai per edificar. “Pel que fa a l’expansió dels municipis, crec que encara podem anar més enllà. Però és obvi que s’ha de considerar un urbanisme sostenible que impulsi un creixement futur coherent i hàbil. A l’hora de construir, sempre hem de projectar a 20 anys vista, mai no ha de ser menys.”

El món immobiliari va molt lligat al món del turisme, i la Costa Brava n’és un clar referent. “Tota la província de Girona en general s’ha vist clarament afavorida pels vols de baix cost. La dinàmica que ha comportat l’aeroport de Girona és molt positiva i els empresaris de la zona l’hem de potenciar. És cert que la tipologia del turisme de la Costa Brava ha experimentat un canvi força patent en els darrers anys; abans les estades duraven temporades llargues mentre que, darrerament, la permanència és més aviat breu. L’afluència turística s’ha vist reduïda durant les temporades estivals, però, per altra banda, actualment podem parlar d’un turisme constant que es manté al llarg de tot l’any. En els últims temps, les empreses immobiliàries hem venut molts immobles de segona residència, sobretot destinats a habitants de la província de Barcelona, un tipus de client vital per a nosaltres.”

En aquest sentit, mantenir una bona xarxa de comunicacions és essencial. “En l’àmbit viari, a la demarcació de Girona encara hi queda molta feina per fer, tot i que darrerament s’ha començat a intervenir per tal de millorar les nostres infraestructures. D’aquesta manera, actualment es treballa per desdoblar el tram de carretera entre Vidreres i Palafrugell. També, de Palamós a Palafrugell, està previst ampliar la calçada amb quatre carrils, la qual cosa ens beneficiarà extraordinàriament i evitarà els desmesurats col·lapses que s’hi formen en períodes de vacances. En definitiva, totes aquestes millores repercutiran molt positivament en el recorregut que enllaça Palafrugell amb Barcelona, un tram eminentment turístic.”