Dr. Eduard Moreno Gorjón
Dr. Eduard Moreno Gorjón
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DR. EDUARD MORENO GORJÓN

MEDICINA INTERNA

Text del 2004

No hem d’oblidar que els metges som humans que ens dediquem a tractar altres humans.

El doctor Eduard Moreno és especialista en medicina interna, cap del departament de medicina interna del Centro Médico Delfos a Barcelona, i director de l’ Instituto Médico Privado. La medicina interna és una branca mèdica que engloba coneixements de la resta d’especialitats. “La seva àmplia formaçió i el seu coneixement científic, fan del metge internista el professional que integra i coordina les patologies dels pacients adults, i que realitza un seguiment dels pacients tant pel que fa a l’hospitalització com a la consulta externa. Un internista tracta amb pacients de patologies polivalents, i coordina altres metges d’especialitats concretes, amb qui valora conjuntament l’evolució dels malalts.”

El metge internista és el clínic per excel·lència. La vocació d’Eduard Moreno per la medicina va arribar de manera prematura. “Vaig decidir ser metge als set anys, arran de la mort de la meva àvia materna, una persona important a la meva infància per  la seva calidesa i serenitat.  La consciència de la mort em va plantejar una sèrie de preguntes que van condicionar, decisivament, la meva voluntat de dedicar-me a la medicina. A banda d’aquest fet, he de reconèixer que també va ser molt important la figura del metge de família que teníem a casa, una persona amb qui manteníem una relació molt estreta i humana.”

El seu període de formació va desenvolupar-se dins la unitat docent de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona de la Universitat de Barcelona durant una època en què s’estava produint un intens moviment polític. “La situació política que travessava el país influïa decisivament en els estudis perquè els alumnes ens implicàvem en tot el que estava succeint. Aquell era un moment de molts canvis, s’iniciava la democràcia i la ciutat de Barcelona començava a transformar-se d’una manera sorprenent. Es va produir un esclat cultural que propiciava una sèrie de descobriments que fins aleshores havien estat inimaginables per la joventut del moment.”

Fou a partir del tercer curs que va entrar en rotatòria a diferents càtedres i va prendre contacte amb la patologia general i la cirurgia general. “ Per aquella època vaig tenir l’oportunitat de conèixer grans metges internistes, com el Prof. Rozman, el doctor Urbano, el doctor Estruch i el doctor Grau, que em van causar un gran impacte per la manera de treballar que tenien. Aquest va ser un fet decisiu a l’hora de prendre la decisió de decantar-me cap a la medicina interna. Un altre element que no puc obviar és la figura del Dr. Gregorio Marañón, qui, després d’haver llegit la seva biografia i diverses obres seves, em va fer intuir el vessant humanista que comprèn la medicina interna. En general, la medicina actual cada vegada es decanta més cap a un terreny tècnic i descuida la part humana; no obstant això, no hem d’oblidar que els metges som humans que ens dediquem a tractar altres humans. Considero que l’internista té una vocació especial per desenvolupar aquest vessant humà, una vocació que és imprescindible a l’hora de relacionar-se amb el malalt. Precisament, de la meva època de formació tinc molt bon record del Dr. Francisco J. Pastor, un metge internista que, a banda de ser un gran professional, es caracteritzava per una gran qualitat humana.”

Els primers passos professionals del doctor Eduard Moreno van estar vinculats a centres privats, després va entrar a formar part de la xarxa sanitària concertada exercint, durant quinze anys, a l’Hospital de Martorell, i actualment ha tornat a l’àmbit privat. “Fa uns cinc anys vaig prendre la decisió de dedicar-me exclusivament a la medicina privada, per qüestions contractuals, i actualment treballo al departament de medicina interna i a la consulta externa de la Clínica Delfos, un dels centres grans de Barcelona, on se’m va brindar la possibilitat de poder constituir un departament de medicina interna de gran envergadura que compta amb un equip de dotze metges i una sèrie de consultors, metges especialitzats en diferents àrees que col·laboren amb els internistes quan es produeixen casos de patologies molt específiques. El nostre és un departament que té la capacitat d’acollir entre dos mil cinc-cents i dos mil vuit-cents ingressos anuals. En aquests moments la Clínica Delfos és un dels pocs centres privats capaços d’assolir aquestes xifres, i són molt pocs els hospitals públics que poden abastar-les en el camp de la medicina interna. Assolim també la docència a metges en període de formació , col·laborant amb la facultat de Puebla Mèxic.

La feina que desenvolupa un internista quan es troba a la consulta externa és similar a la d’un metge de família. “Pràcticament es tracta de la mateixa tasca, l’única característica que ens diferencia és que l’internista, a banda d’observar els símptomes, també pot tractar les patologies. Quan es produeix un cas que requereix hospitalització, l’internista segueix el procés del pacient durant l’ingrés i també en té cura durant un període posterior a l’alta per assegurar que la convalescència sigui correcta. L’internista es caracteritza per fer una estructura molt acurada de la història clínica d’un pacient, la qual sempre és la part més important de qualsevol procés mèdic. Sense una bona història clínica no es pot realitzar un bon diagnòstic, i sense un bon diagnòstic no es pot realitzar un bon tractament. Encara  que parèixi inversemblant, avui dia, una de les eines més importants que té l’internista és saber escoltar als pacients, aconseguir que narrin la seva història, Això permet al metge  entreveure les causes del seu patiment i de la seva patologia.”

L’Instituto Médico Privado és una societat creada fa setze anys per especialistes en medicina interna. “Aquesta societat va sorgir per iniciativa de quatre metges especialitzats en medicina interna que vam decidir agrupar-nos amb la finalitat d’oferir els nostres serveis a diferents centres privats de Barcelona. Davant del resultat positiu que vam obtenir de bon començament, vam fundar una altra societat, el Centro de Medicina Interna de Barcelona, que avui disposa d’un centre mèdic propi. Actualment, entre les dues associacions comptem amb una plantilla de vuitanta-dos professionals, seixanta-dos dels quals són metges especialitzats en diferents branques de la medicina i la resta està conformada per infermeres, auxiliars, personal administratiu, secretaris i altres professionals no mèdics. En aquests moments oferim servei a clíniques, com és el cas de la Clínica Delfos, i també portem la medicina interna de sis centres d’atenció primària a Barcelona. Durant l’ any 2003 vam efectuar assistència sanitària a més de 83.000 pacients, efectuant una medicina interna de forma integral i coordinant tant l’assistència primària com la hospitalària. ”