TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

Dr. Enric Fossas i Colet – Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech

14-04-2014

La universitat transformadora

La Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech és una universitat pública, de qualitat, responsable, compromesa amb la societat i amb les persones, que es governa de forma autònoma, transparent i democràtica. Dipositària del coneixement i la pràctica de l’arquitectura, l’enginyeria, la física, les matemàtiques, la nàutica i l’òptica, s’articula sobre una rellevant base humanista i social que impregna la seva activitat. És també una universitat amb un marcat caràcter territorial. Aquesta implantació a diverses comarques del Principat li permet incidir en el procés productiu, econòmic i social de l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme i el Vallès Occidental. Reconeguda per impartir una docència d’excel·lència que culmina en la formació de titulats molt valorats per les empreses, imparteix estudis de grau, màster i doctorat que es complementen amb una oferta de formació al llarg de la vida (long life learning) que és actualment imprescindible.
La UPC ha esdevingut una universitat referent en diverses àrees de la recerca i en transferència de coneixement. És una institució líder en la creació de noves empreses de base tecnològica i molt activa també en la generació de patents. Els més de 68 milions d’euros ingressats a la UPC en concepte de transferència i serveis a les empreses el 2012 avalen el volum d’activitat d’una universitat intrínsecament arrelada al procés industrial i productiu del país.
Els equips de recerca de la UPC mantenen un elevat nivell de participació en programes europeus i en projectes de recerca internacional de gran abast, com ara Innoenergy, una Knowledge and Innovation Community (KIC) que impulsa l’European Institute of Innovation & Technolgy (EIT) i que s’articula en forma de consorci publicoprivat integrat per centres de recerca, empreses i centres d’educació superior. Un gran projecte transnacional que tracta de fer més competitiva la innovació energètica en el Vell Continent.
A tall d’exemple, i en aquesta línia d’agregació de l’activitat universitària, també se situa la designació de la UPC com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) per dos projectes que n’evidencien la capacitat com a institució generadora de coneixement: el Barcelona Knowledge Campus (BKC) i el Campus Energia. Aquest darrer projecte tracta de cercar un canvi en l’escenari energètic perquè sigui més sostenible i competitiu.
Posicionada internacionalment per diversos rànquings de prestigi com una de les millors universitats joves, la UPC és molt present a Europa, però també arreu del món; abasta 130 països a partir d’acords de cooperació amb altres universitats, amb les quals manté aliances per a la realització conjunta de projectes de recerca i docència, per afavorir la mobilitat, impartir dobles titulacions, etc.
Aquest potencial de creació i transferència de coneixement que nodreix una comunitat de més de 30.000 persones és un poderós agent de canvi, d’innovació i transformació social del territori. Encaminar-ho en una línia adequada des d’una premissa innegociable d’autonomia universitària, però amb el suport de polítiques públiques adequades, són les claus perquè la universitat pugui desenvolupar un paper actiu en la sortida de la crisi. Un rol que la societat li demana i que no pot defugir com a entitat pública al seu servei.