Dr. Fernando Castanera de Molina, Beatriz Pinalla Noé i Santiago Casado Soteras Barcelona
Dr. Fernando Castanera de Molina, Beatriz Pinalla Noé i Santiago Casado Soteras Barcelona
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. FERNANDO CASTANERA DE MOLINA, SRA. BEATRIZ PINALLA NOÉ, SR. SANTIAGO CASADO SOTERAS BARCELONA

TACIR. CLÍNICA OFTALMOLÒGICA

Texto del 2003

La neurooftalmologia prendrà el relleu de l’oftalmologia òptica actual. Ens sorprendrà en un futur proper.

TACIR (Técnicas Avanzadas en Cirugía Implantorefractiva) és el fruit de la dedicació a l’oftalmología d’un equip de metges i altres professionals d’aquest àmbit (òptics, anestesistes, infermeres, tècnics auxiliars, personal administratiu…) que tenen per objectiu principal oferir als seus pacients la millor qualitat d’aquesta especialitat, tant des del punt de vista mèdic com quirúrgic. El Dr. Fernando Castanera de Molina és cirurgià refractiu i director mèdic del centre oftalmològic TACIR, integrat dins la Clínica Teknon de Barcelona. El treball en equip és la base de la medicina que practiquen. “Avui, la medicina que realitzaven els nostres avis en un despatx particular i de forma aïllada pràcticament ha desaparegut. Les ciències mèdiques han avançat espectacularment en els darrers anys: les investigacions i l’aplicació de les noves tecnologies han configurat un nou univers que ens sorprèn positivament de forma constant. En aquest sentit, el coneixement s’ha ampliat i ja no podem dominar el saber d’una especialitat. El treball en equip i la subespecialització facilita el tractament d’una patologia i la prestació d’uns serveis de qualitat als pacients. En medicina privada, l’evolució del sector ha portat a la creació d’hospitals i clíniques multidisciplinars que compten amb especialistes en molts camps que poden prestar un servei integral a la societat.”

Tot i que la figura de l’oftalmòleg empresari és cada vegada más freqüent, hi ha qui no es resigna a que la medicina decaigui davant d’una certa tendència mercantilista. “Penso que els valors i la sensibilitat d’una organització mèdica han d’estar a prop de la persona i lluny de la dinàmica empresarial industrial. En tot cas, una organització mèdica ha de reportar un rendiment per poder continuar endavant i per aquest motiu cal que un professional, metge o no, s’encarregui de la seva gestió.”

Aquesta responsabilitat recau sobre Santiago Casado, que després d’un temps de col·laboració amb l’equip de metges de TACIR ha assumit la gerència de l’entitat amb total complementarietat amb l’equip de professionals que hi treballen. “El futur proper de l’exercici de l’oftalmologia com la de qualsevol altra parcel·la de la medicina estarà sotmès a una tensió molt especial: la que es genera de l’antagonisme entre la tendència a fer-la econòmicament sostenible i la necessitat de preservar els valors d’una activitat orientada a ajudar els altres. A TACIR no oblidem que estem al servei dels pacients per guarir les seves patologies.”

A la Clínica Teknon es treballa amb uns nivells de medicina molt elevats acompanyats de les millors tecnologies mèdiques del moment. Aquest grau d’excel·lència, que l’ha dut a ser una entitat mèdica de referència, ha estat en part possible gràcies a l’esforç i esperit de treball conjunt dels professionals de l’entitat. “Els metges d’aquesta organització realitzen un treball individual en el marc d’un esperit de col·laboració fàcil i flexible. Davant d’un problema amb un pacient, encara que no sigui estrictament oftalmològic, es posen en contacte amb un especialista de la Clínica d’un altre àmbit mèdic que els ajuda a solucionar-lo. Ens movem amb un mateix interès.”

TACIR parteix d’aquesta filosofia de treball i duu a terme una actuació a partir de l’instrumental d’última generació i de les unitats de cirurgia refractiva més modernes, per resoldre els problemes visuals dels pacients. “Les tècniques més habituals són les que corregeixen amb làser defectes com la miopia, la hipermetropia o l’astigmatisme, però també ho són la cirurgia de cataractes o l’extracció del cristal·lí transparent per corregir defectes refractius importants.”

L’oftalmologia ha estat pionera en la introducció de noves tecnologies, i Catalunya ha estat un model de referència per altres països del món donat el seu alt nivell mèdic i tecnològic. Va ser la primera especialitat que va apostar pel desenvolupament del làser i també la primera que va realitzar cirurgies a cel tancat. “Tecnològicament aquesta especialitat ha fet evolucionar la medicina. Fa més de vint anys que treballem amb aquest instrumental utilitzant entre 7 i 8 tipus de làser. En altres àmbits, com per exemple els problemes de pell, tot just s’està començant a treballar amb uns làsers primaris que nosaltres ja donem per obsolets. En la nostra especialitat, el làser s’utilitza com una eina de treball. L’ull és un espai molt petit i delicat que requereix un treball molt precís. El làser és l’eina més precisa de la qual disposem. La mà no pot tallar una membrana amb un bisturí en canvi aquest instrument quirúrgic és molt fi en les seves accions.”

Les perspectives de futur pel sector mèdic i oftalmològic s’albiren plenes de grans canvis. “Un dels temes en que més s’està treballant és en la recuperació i repermeabilització de les vies òptiques a través d’implants elèctrics i de xips. La neurooftalmologia prendrà el relleu de l’oftalmologia òptica actual. Ens sorprendrà en un futur proper. Als anys 80 vaig visitar un centre d’investigació molt important de Sant Francisco, on realitzaven treballs tecnològics molt interessants. Començaven a treballar amb l’ull artificial. Han passat anys i avui aquelles investigacions han avançat molt. Es tracta d’un tema complex perquè l’ull rep unes senyals elèctriques que a nivell de retina es transformen i passen pel nervi òptic fins a arribar a l’escorça occipital del cervell on té lloc la integració conscient de la visió. Els passos més importants tenen lloc a nivell de la retina, una membrana molt sensible que respon a impulsos visuals. Per exemple, si s’escolta un soroll molt fort, la retina vibra i envia un impuls elèctric visual que acabem visualitzant en una mena de llumetes.”

Tot plegat porta a pensar que un dia no massa llunyà la ceguesa serà reversible… “Possiblement, però de moment hem de ser conscients que la prevenció podria evitar un percentatge molt alt de cecs. La medicina preventiva pot evitar mals majors. Un cas molt evident és el glaucoma, que segons l’Organització Mundial de la Salut és la segona causa de ceguesa en tot el món. Es tracta d’una hipertensió ocular mantinguda sobre l’ull que provoca compressió del nervi òptic i l’assecament i mort d’aquest. Si es descobreix a temps es pot posar medicació i fer que la pressió cedeixi. Els controls periòdics esdevenen fonamentals en la visió. Les cegueses per causa de la diabetis també es poden tractar. La vista és el sentit que ens permet relacionar-nos amb el món exterior, per tant hem de tenir cura dels nostres ulls, fonamentals en la nostra vida.”

TACIR cobreix totes les especialitats oftalmològiques assumint actualment qualsevol problema de visió. Aquesta entitat organitza anualment, a través de la Clínica Teknon, un congrés molt important sobre oftalmologia que tracta sobre les investigacions més recents i sobre l’evolució de les tècniques que s’apliquen en aquest àmbit. També desenvolupa un curs per a oftalmòlegs (TACIR) i un altre per a ajudants d’oftalmologia, que són dels més prestigiosos que s’organitzen a l’Estat espanyol.