Dr. Fernando Echevarne Florence
Dr. Fernando Echevarne Florence
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. FERNANDO ECHEVARNE FLORENCE

LABORATORIO DE ANÁLISIS DR. ECHEVARNE

Text del 2003

Ésser un laboratori de referència, bàsic i especialitzat, obliga a innovar tecnològicament, a perfeccionar els processos i a preparar els professionals de forma permanent.

El laboratori del Dr. Echevarne és una de les organitzacions europees líders en el sector d’anàlisis clíniques i industrials. Un prestigi altíssim en el món de la sanitat i una llarga experiència de més de quaranta anys fan que actualment sigui el model de referència arreu de l’Estat espanyol. Des que el Dr. Fernando Echevarne Florence el fundà a Barcelona el 1958, el laboratori ha sobresortit sempre pel seu tarannà d’adaptació constant en un món canviant especialment des de la implementació de les noves tecnologies i l’efecte revolucionari que han tingut en el camp de l’analítica biosanitària. Ja in illo tempore, el Dr. Echevarne, format en l’especialitat d’hormones a l’Hospital d’Hamburg a Alemanya, de tornada a Barcelona va portar noves tècniques que encara no es coneixien aquí, com la gonadotrofinas hipofisarias i determinacions de les suprarenals i els hidroxicorticosteroides. Afirma que “en pocs anys aquest àmbit s’ha transformat notablement. Quan vaig començar a treballar com a analista, als hospitals no es disposava de gaires proves de laboratori. Fer un diagnòstic exacte era molt complicat perquè no existien una sèrie de complements de laboratori disponibles avui dia. Si fa quaranta anys hi havia al voltant de cinquanta tipus d’anàlisis, avui se sobrepassa els tres mil. El laboratori és una eina bàsica per al món mèdic i hospitalari. S’han desenvolupat un gran nombre d’aparells que ajuden a fer uns diagnòstics clínics molt precisos. Aquesta evolució és imparable i en els propers anys viurem grans avenços. Ser un laboratori de referència, bàsic i especialitzat, obliga a estar innovant tecnològicament, perfeccionant els processos i preparant els professionals de forma permanent. El futur immediat passa per l’anàlisi de les patologies moleculars. Aviat no es prestarà tanta atenció als símptomes patològics a l’hora de determinar les patologies, sinó als moleculars. La genètica, la farmacogenètica, la patologia molecular i la investigació del genoma humà són peces clau del futur mèdic.”

Si estar tècnicament a l’avantguarda és un dels pilars en què es fonamenta la cultura d’empresa del laboratori, l’atenció al client, un ferm compromís de qualitat i la professionalitat i formació del seu personal, sis-centes persones, són les altres tres potes d’una organització que manté immutable l’esperit de servei amb què el Dr. Echevarne l’encetà amb unes xeringues i una Vespa en la difícil dècada dels cinquanta. Trenta-i-pocs anys després, i com a fruit del seu treball i perseverança, aquell quartet, amigablement cedit pel seu gran amic el Dr. Riu, s’ha expandit tot conformant una xarxa amb quaranta-cinc laboratoris propis –ultra els concertats– arreu de la nostra geografia i de les Amèriques. “La informàtica ens ha permès establir un sistema de comunicació intern entre els diferents centres laboratoris. La rapidesa i l’agilitat a l’hora de treballar són vitals i ens ajuden a aconseguir-les els sistemes informàtics.”

Avui dia, sota la batuta del Dr. Echevarne com a president, i ajudat professionalment i afectivament pels seus fills, en qui ha dipositat tota la confiança i esperança de futur, el laboratori s’estructura en diferents departaments: anàlisis clíniques, estudis clínics, anatomia patològica, veterinària (clínica i industrial), anàlisis industrials i I+D+i, tal i com explica el mateix Dr. Echevarne: “El departament d’anàlisis clíniques integra diferents camps d’actuació, entre els quals hi ha bioquímica, hematologia, immunologia, biologia molecular (infeccioses), hormones i immunoassaigs, microbiologia clínica, citogenètica, genètica molecular, toxicologia i anàlisis per imatge. La funció principal de la unitat de I+D+i és implantar nous mètodes d’anàlisis de paràmetres d’interès clínic i industrial, desenvolupar-los i validar-los. També col·labora amb altres departaments i centres de l’organització.”

Aquesta estructura és també pionera com a model operandi. “Hem hagut d’estructurar molt bé el laboratori en especialitats dirigides per professionals de nivell. Un professional de les anàlisis clíniques no pot pretendre saber de totes les matèries. Per això avui l’especialista esdevé fonamental en el nostre àmbit. S’ha dissenyat un centre que és el complement de les diferents especialitats que es poden portar a terme en un laboratori d’anàlisis clíniques.”

El Dr. Echevarne, conscient de la necessitat d’establir controls per evitar accidents de treball, ha estat igualment capdavanter en la incorporació d’anàlisis toxicològiques: una mostra més de la seva vocació de servei a la societat. Un servei a la societat basat, com ja s’ha apuntat, en una garantia total i bàsica de qualitat. El laboratori ha estat validat amb la certificació de la Norma ISO 9001 i BPL’s. “La clau per millorar els objectius assolits és desenvolupar un sistema de gestió de qualitat que garanteixi que allò que fem és correcte i que el client queda satisfet del treball lliurat.”

El seu caràcter solidari i social el portà a crear el 1993 la Fundació Echevarne amb finalitats científiques i docents. El Dr. Echevarne la va concebre com una manera de promoure i desenvolupar els estudis d’investigació clínics i experimentals dins del camp de les ciències de la salut. “Des d’un primer moment, la Fundació ha desenvolupat programes d’investigació i docència a través d’acords de col·laboració amb altres entitats, tant públiques com privades. S’està fomentant la investigació en patologia molecular. També es duu a terme formació de professionals de la salut a través de l’organització de jornades i seminaris, una manera d’impulsar l’intercanvi i la transferència de coneixements entre la ciència bàsica i la clínica. Un dels objectius principals és premiar joves investigadors amb la voluntat que es quedin a treballar a l’Estat espanyol. A més a més concedeix, periòdicament, el Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne, del comitè de selecció del qual en formen part reconegudes figures mundials com els Drs. Cordón Cardo, Massagué, Pellicer i Perucho.”

Sovint i en petit comitè, el Dr. Echevarne, un home senzill i entranyable, ‘el jefe, el padre, el amigo, el confidente, un hombro donde apoyarse’, repeteix: Yo ya estoy amortizado.” No volem ni podem permetre’ns-ho, car ell és el paradigma que diàriament tots els centenars de professionals de la seva xarxa poden fer servir de referent, alhora que pacients, centres mèdics i hospitals identifiquen el laboratori com a fidel retrat de les qualitats del Dr. Fernando Echevarne Florence: una persona, molt més que un personatge.