Dr. Francesc Barnosell Pi
Dr. Francesc Barnosell Pi
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. FRANCESC BARNOSELL PI

GEMÈDIC-ELECTROMIOGRAFIA

Text del 2003

El metge privat ha d’estar disponible en tot moment per atendre els seus malalts i per donar-los la millor atenció possible.

Després d’haver-se iniciat en les especialitats de rehabilitació i neurologia, el doctor Francesc Barnosell es va decantar per l’especialitat de neurofisiologia mitjançant un avenç que va descobrir durant la seva etapa de pràctiques en l’especialitat de rehabilitació: “Vaig utilitzar per primer cop un electromiògraf. Aquest aparell és un mitjà per al diagnòstic neuromuscular. Tot i que és força comuna una certa suspicàcia dels metges cap a la tecnologia, a mi m’apassionen les màquines i m’interessa tot el relacionat amb la tecnologia.”

La tècnica de l’electromiografia permet l’elaboració “d’un gràfic de la situació de les connexions nervioses d’un muscle, la qual cosa permet calibrar la malaltia i preveure’n l’evolució.”

A l’hora de valorar els resultats, l’especialista ha de tenir en compte els factors següents: “La velocitat a la qual arriba la descàrrega elèctrica, el so que emet i la imatge que s’hi origina. Aquesta conjunció de factors determina que la valoració de la prova sigui molt sovint subjectiva, de forma que la intuïció del metge és tan important com les dades objectives.”

No cal dir que aleshores aquesta tecnologia era poc freqüent i força desconeguda en el nostre país. Per aquesta raó el doctor Barnosell dugué a terme diverses estades a l’estranger. Aquests períodes a l’exterior es combinaven amb la seva tasca com a metge de l’Hospital Clínic de Barcelona: “Vaig fer diverses estades , a Estrasburg, Estocolm Dinamarca, Brasil i altres països aprofitant els permisos de què disposava a l’Hospital Clínic on era adjunt de l’àrea d’electromiografia.”

Aquesta situació es perllongà fins a l’any 1984 en què es decidí a establir-se pel seu compte de manera intensiva. El doctor Barnosell que fins a aquell moment sempre havia treballat en l’àmbit sanitari públic desitjava treballar en el sector sanitari privat, des de l’evidència que: “Els països socialdemòcrates per excel·lència com Suècia continuen tenint un sistema sanitari privat paral·lel al públic. Aquesta existència no és casual sinó que respon al fet que la medicina privada intenta donar resposta a les necessitats assistencials dels pacients més exigents que volen estalviar-se incomoditats, esperes i desplaçaments. El metge privat ha d’estar disponible en tot moment per atendre els seus malalts i per donar-los la millor atenció possible.”

Va ser aleshores quan va fundar el seu centre de medicina privada “Gemèdic, una empresa pensada per dur a terme el diagnòstic electromiogràfic i la rehabilitació de patologies neuromusculars.”

La característica fonamental d’aquesta entitat és que va optar “per fer que la tecnologia i els metges especialistes es desplacessin cap als pacients i no pas que els pacients es desplacessin cap a la tecnologia.”

emèdic actualment té seus a “Barcelona, Girona, Puigcerdà i Granollers. Cada dia ens desplacem als diferents indrets on hem de practicar la prova.”

Si bé Gemèdic va néixer com un centre de diagnosi i rehabilitació, en l’actualitat el seu gruix de feina es basa “en la detecció de les patologies. En alguns casos, a més a més, coordinem i dirigim el tractament que el malalt rep. En molts d’altres, però, els encarregats d’aquesta tasca són els centres hospitalaris on desenvolupem la nostra activitat.”

En el moment present, Gemèdic té concertats els seus serveis amb més de 110 mútues que actuen al territori català i també amb el Servei Català de Salut. Aquesta intervenció a través de mitjancers eleva encara més les quotes d’exigència d’aquesta empresa mèdica: “Els nostres clients no només són els pacients que acudeixen al nostre centre per realitzar-se les proves, sinó també els metges que els adrecem cap a nosaltres, en comptes de fer-ho cap a altre centre, i que volem rebre els resultats el més aviat possible, uns vint minuts en avui dia, i el més acurats possibles.”

Davant del creixement exponencial del nombre de proves realitzades, el doctor Barnosell va crear l’any 1988 una altra empresa d’activitat paral·lela i independent respecte de Gemèdic. Es tracta d’Electromiografia: “Aquesta organització s’encarrega únicament de realitzar les proves de diagnosi neuromuscular, els resultats de les quals són adreçats als metges pertinents perquè determinin quin és el tractament més adient. Tot i així, sempre que s’observa alguna incidència ens posem en contacte amb el doctor en qüestió.

El doctor Barnosell  no s’ha plantejat una expansió intensiva de les seves dues empreses: “En primer lloc, és força difícil trobar col·laboradors fidelitzats. Els professionals que treballen en les dues empreses acostumen a ser metges molt joves que es prenen aquesta etapa laboral com un període de perfeccionament i de pràctica laboral abans d’establir-se pel seu compte. En segon lloc, el creixement de les empreses comportaria haver de delegar tasques i haver de centrar-me en el vessant administratiu principalment, la qual cosa, al seu torn, significaria no poder atendre o supervisar les proves personalment. La meva activitat mèdica m’omple força més que no pas la gestora i empresarial, de manera que l’estructura és per a mi un requisit que s’ha d’assolir però no una finalitat en ella mateixa. Vull continuar atenent els malalts i fent didàctica de les proves, és a dir, explicant-los de manera planera quins han estat els resultats.  La meva aspiració és treballar-hi fins arribar a l’edat de jubilació i saber retirar-me a temps per poder gaudir d’altres aspectes no professionals de la vida.”

Les noves activitats professionals, els nous ritmes de vida i l’allargament de l’esperança de vida asseguren la consolidació i expansió d’aquesta tipus de proves en els propers anys. Tal vegada, però, des de la societat hauríem de fer quelcom per tal que aquest augment no fos exponencial. “Actualment, la fidelitat i el saber fer del meu soci, el Dr. José Manuel Llanas Moliner, ha fet possible que les nostres empreses siguin capdavanteres en la nostra especialitat, amb el reconeixement de la nostra feina. La continuidad de les empreses està resolta amb la incorporació a la plantilla de generacions més joves de doctors, com la Dra. Elisabeth Barnosel Pi, amb la nostra filosofia.”