Srs. Bayés
Srs. Bayés
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

PROF. ANTONI BAYÉS DE LUNA, SRA. CLAUDIA BAYÉS GENÍS, DR. ANTONI BAYÉS GENÍS

CONSULTORI BAYÉS

Texto del 2003

El Consultori Bayés no és només una unió d’interessos sinó una unió de filosofia, d’entendre la medicina, posant un èmfasi especial en la relació de proximitat i confiança que s’ha d’establir amb el pacient.

El Consultori Bayés de Vic és probablement el consultori més antics i amb una trajectòria més dilatada de tot Catalunya. Ha sabut evolucionar a través del temps i avui és una entitat mèdica de prestigi amb una oferta assistencial àmplia i de qualitat. Va ser fundat el 1895 pel Dr. Antonio Bayés i Fuster, fill de Viladrau, que després d’uns anys com a metge de Tona va decidir obrir una consulta a la ciutat de Vic, on es va traslladar a viure. Va escollir una magnífica casa situada a la plaça de la Catedral per començar a exercir la medicina. Des d’aleshores, cinc generacions de metges Bayés han continuat la tradició mèdica familiar amb saviesa i capacitat d’adaptar-se als temps. El Dr. Antoni Bayés de Luna i els seus dos fills, la biòloga Clàudia Bayés Genís, directora del consultori el Dr. Antoni Bayés Genís, s’encarreguen de mantenir viva la flama del consultori amb nous projectes i la mateixa passió en l’exercici de la medicina que els seus avantpassats.

Normalment en el consultori hi han visitat conjuntament dues generacions de metges, fins que el 1989 es va produir un gir en l’estructura de funcionament de la consulta, indica el Dr. Antoni Bayés de Luna, especialista en cardiologia. “Es va passar d’un model de consulta mèdica tradicional a un nou format de centre mèdic integrat per diferents especialitats. Els 100 m2 de treball inicials han donat pas a un espai molt ampli de 800 m2. Avui exerceixen de forma independent quaranta metges especialistes que cobreixen tots els aspectes mèdics de consulta externa. També comptem amb un conjunt de deu especialitats paramèdiques. Hem donat una importància cabdal a la figura del metge de capçalera, una peça bàsica dins del sistema sanitari com també ho són l’equip d’obstetrícia, ginecologia i pediatria.”

La posada en marxa del consultori mèdic col·lectiu es fa patent en aquest projecte assistencial: “El consultori Bayés representa una filosofia homogènia d’actuació, fruit de la relació i confiança entre el Dr. Bayés de Luna i els altres metges i professionals de la sanitat. No és només una unió d’interessos sinó una unió de filosofia, d’entendre la medicina, posant un èmfasi especial en la relació de honestetat i proximitat que s’ha d’establir amb el pacient.”

Clàudia Bayés té cura de crear un ambient de treball adequat entre professionals i d’aquests vers els pacients: “Entre els metges no hi ha d’haver rivalitats. Tenim molta cura que se sentin bé a les instal·lacions i que tractin amb molt de tacte els pacients. El pare ens ha inculcat una manera d’actuar molt humana en la que coincidim amb tots els nostres professionals . Ells són els pilars fonamentals de l’entitat. Cada metge té autonomia de treball i té els seus pacients. Hem sabut escollir els professionals que hi treballen, grans metges que s’estimen els seus pacients.”

Al Consultori Bayés s’hi desenvolupen la majoria de les especialitats mèdiques, al voltant de trenta, i quirúrgiques, “inclosa la cirurgia menor ambulatòria. Hi ha setze consultoris, un quiròfan amb sala de rehabilitació i una sala de fisioteràpia. També comptem amb un espai d’esterilització i un per a la realització de radiografies. Es fan ecografies i densitometries (serveis concertats amb la sanitat pública), endoscòpies, urodinàmica, prova d’esforç, registre ambulatori del ECG…, en definitiva, totes les proves no invasives de tipus ambulatori. Les tecnologies són d’última generació i estan controlades per tècnics especialistes. Les analítiques també es fan al centre, en conveni amb el Laboratori Fargas de Vic. La cobertura de serveis es desenvolupa amb total entesa amb la resta d’institucions sanitàries de Vic, tant públiques com privades. Hem procurat no ser competència de ningú i complementaris de tothom i crec que ho hem aconseguit. A més de tenir concerts amb la sanitat pública, també treballem amb mútues. Més d’un 22% dels catalans tenen una doble assegurança de salut, una en l’àmbit privat i l’altra en el públic. En aquest sentit, a Vic l’educació sanitària és més alta que a molts altres llocs i fa que la gent sàpiga valorar els serveis sanitaris que els oferim. Els dissabtes al matí i durant l’estiu atenem moltes persones que tenen la segona residència a la comarca i que valoren el nivell assistencial i mèdic que els donem.”

La valoració i paper preeminent del metge de capçalera dins del Consultori Bayés es posa de manifest en les paraules del Dr. Bayés: “El metge de capçalera representa el nostre vaixell insígnia. Hi ha cinc metges i un servei integral de medicina de capçalera les 24 hores del dia durant tot l’any. De forma coordinada, aquest equip atén un gran nombre de famílies d’Osona i comarques veïnes. Hem volgut recuperar la figura del metge d’abans, el de tota la vida, el que jo coneixia dels meus avanpasats. La conducta és la forma de pagament mensual. Les famílies tenen un responsable de la seva salut que les adreçarà a l’especilista segons el que consideri necessari. Són professionals amb molta formació mèdica i amb una trajectòria i prestigi destacats.”

La cinquena generació de metges està representada pel Dr. Antoni Bayés Genís, especialitzat en cardiologia, una de les grans especialitats mèdiques del Consultori. Coincideix amb el seu pare en la importància de realitzar des de consultes mèdiques privades una tasca assistencial del més alt nivell: “Vic és un centre sanitari de referència en el marc de Catalunya i està representat per dues entitats hospitalàries de gran prestigi, l’Hospital General i l’Hospital de la Santa Creu. En aquest entorn, només hi ha una manera de portar endavant el nostre model de consultori i és realitzant una assistència de gran qualitat. De medicina només n’hi ha una, la bona, i tant pot ser-ho la pública com la privada. La bona medicina és la que contempla el màxim benefici per al malalt generant-li unes molèsties mínimes. Aquesta és la nostra forma de treballar.”

Cinc generacions de metges de la mateixa família al capdavant d’un consultori mèdic de més d’un segle d’història posen de manifest l’important tasca assistencial que la família Bayés ha realitzat a la ciutat de Vic. El Dr. Antoni Bayés de Luna, catedràtic de cardiologia de la UAB, director de l’Institut Català de Cardiologia de l’Hospital de Sant Pau i director del Servei de Cardiologia de la Clínica Quirón, és un referent per als seus cinc fills, hereus de la filosofia de treball del seu pare, avi i besavi, tots ells metges excel·lents desde el punt de vista científic i humà, i uns models a seguir per al Consultori Bayés actual. El Dr. Bayés de  Luna va ser galardonat el 2003 amb la Creu de Sant Jordi i el premi Jaume I de medicina clínica, un reconeixement a la seva dilatada tasca professional.