Dr. Hugo de Cea Lavech de Chancy
Dr. Hugo de Cea Lavech de Chancy
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. HUGO DE CEA LAVECH DE CHANCY

LABORATORIS UNITEX-HARTMANN, SA

Text del 2003

Els nostres productes es poden trobar en quiròfans especialitzats, consultes mèdiques, farmàcies i en la farmaciola de qualsevol domicili particular.

El doctor Hugo de Cea és el director general de la filial espanyola del grup Hartmann, que, amb el nom de Laboratoris Unitex-Hartmann, està ubicada a Mataró. Aquesta empresa alemanya, de llarga tradició i present a 36 països, es dedica a la fabricació de productes sanitaris. No obstant això, l’activitat originària del grup Hartmann està molt allunyada d’aquest sector. Quan es va crear el 1818 era una empresa tèxtil dedicada a la fabricació de gorres, mitjons, mocadors i altres complements. Uns anys més tard Paul Hartmann, fill del fundador, va saber veure un nou camp d’actuació en els avenços científics que es produïren el darrer terç del segle xix relacionats amb la bacteriologia i l’asèpsia. Aleshores l’empresa inicià una nova activitat amb la fabricació de compreses de gasa per al tractament de les ferides. Amb poc temps va aconseguir millorar la qualitat del cotó sotmetent-lo a un procés de depuració i desengreixatge que li conferia una millor capacitat d’absorció, cosa que va representar un gran avenç en el tractament de les ferides. L’any 1874 fabricà un nou material fruit de les investigacions del prestigiós bacteriòleg Joseph Lister que suposà una revolució en el tractament de les nafres. Ens referim a la gasa impregnada amb substàncies antisèptiques. Des d’un punt de vista industrial aquesta gasa fixà en aquella època els estàndards de qualitat per a la fabricació d’altres productes d’ús mèdic. A partir d’aquell any l’empresa Hartmann va canviar definitivament l’orientació del negoci i es decantà per la fabricació de productes mèdics específics. Si bé en un primer moment els productes sanitaris tenien relació amb el món tèxtil (gases, benes, cotons, etc), amb els anys els descendents de Paul Hartmann van incorporar noves línies de productes al mateix temps que es multiplicaven les fàbriques que els elaboraven fins arribar a l’actualitat. “Actualment Hartmann és un dels primers grups europeus que fabriquen i comercialitzen productes sanitaris”, comenta el doctor de Cea.

Hartmann s’instal·là a Espanya el 1986. Dos anys més tard comprà una important empresa de Mataró, els laboratoris Unitex, especialitzats en l’elaboració de productes sanitaris. Amb aquesta operació el grup Hartmann aconseguí l’entrada al mercat espanyol amb una forta presència en el sector sanitari. Cadascuna de les fàbriques del grup, repartides arreu del món, està especialitzada en l’elaboració d’un tipus de producte. A l’Estat espanyol la filial de Mataró, amb 250 treballadors, fabrica tot tipus d’adhesius sanitaris (esparadraps, tirites, benes, etc.). Una part dels professionals que hi desenvolupen la seva activitat són enginyers que controlen tot el procés de fabricació. També hi ha farmacèutics que assessoren sobre les necessitats de l’usuari final. “En els últims anys una de les nostres prioritats ha estat el desenvolupament de la competència mèdica. Necessitem coneixements tècnics per fabricar productes de qualitat però també requerim el contacte amb els professionals (metges i infermeres) i amb el consumidor final.”

A més, a l’empresa hi treballen setanta persones a les oficines distribuïdes en diversos departaments (financer, administratiu, recursos humans, informàtica, etc). També hi ha setanta comercials arreu del país, que venen i donen a conèixer els productes als hospitals, centres d’assistència primària, consultes mèdiques i a les farmàcies. En els hospitals les coses han canviat i són molt més complexes que anys enrere. Els comercials han de ser tècnics capaços de fer demostracions dels productes quirúrgics dins dels quiròfans. En aquest cas, els interlocutors són els infermers supervisors del servei o els mateixos cirurgians. En un altre nivell hi ha la negociació econòmica amb els caps de compra o directors de gestió dels centres hospitalaris. A més,  “una sèrie de serveis relacionats amb els productes que venem: cursos de formació, material educatiu, aplicacions informàtiques de gestió d’estoc, estudis de control de costos i càlcul de necessitats, etc.”

Una altra manera de vendre els productes propis és mitjançant la participació en concursos públics que, contràriament al que pugui semblar, a vegades els guanyen empreses petites locals que poden oferir productes similars a un cost més competitiu perquè les seves infrastructures generen menys despeses. “Els concursos per a l’adquisició de productes en els centres hospitalaris públics en cap cas no posen en dubte la qualitat dels productes.”

Atenent a la legislació actual el procés de fabricació està molt controlat des del punt de vista tècnic i sanitari i és supervisat per rigoroses inspeccions periòdiques. El resultat que s’aconsegueix són uns productes de bona qualitat que responen a les exigències d’una empresa alemanya de reputació consolidada. “Els productes que fabriquem tenen una qualitat impecable i compleixen les normatives vigents.”

“En l’àmbit dels adhesius sanitaris la filial de Mataró és una de les més modernes del món. Hem estat innovadors en el llançament de determinats conceptes que, posteriorment, han estat copiats.” Per mantenir-se en aquesta posició puntera és necessari crear nous productes que responguin a les necessitats del client actual. En aquest sentit, un dels àmbits en què s’ha avançat més és en el tractament de les ferides. “Els apòsits per a les cures humides de ferides greus els hem adaptat al concepte de tirita. És un exemple de l’adaptació d’una tecnologia del sector hospitalari, usada per a casos greus, a l’àmbit domèstic.”

L’oval blau amb la creu a la dreta que identifica el grup Hartmann es troba en una àmplia gamma de productes. Dins del sector mèdic trobem benes, material quirúrgic i productes per al tractament de ferides. També hi ha uns materials que milloren la qualitat de vida de la gent gran (absorbents per a problemes d’incontinència, productes per al tractament de la pell…). Un tercer grup el formen els productes de venda lliure (tensiòmetres, termòmetres, cotons, productes d’higiene femenina, etc.) “Els nostres productes es poden trobar en quiròfans especialitzats, consultes mèdiques, farmàcies i en la farmaciola de qualsevol domicili particular.”

L’empresa Unitex-Hartmann s’adreça preferentment als professionals mèdics, per la qual cosa no són habituals les campanyes publicitàries en els mitjans de comunicació. Aquest any, però, es farà una excepció amb motiu de la celebració del cinquantè aniversari d’un producte tan habitual en les nostres farmacioles que anomenem, sense saber-ho, amb un nom genèric. Ens referim a les tirites. Tiritas és una marca, originàriament propietat d’Unitex i que va passar a ser propietat de Hartmann quan van adquirir aquesta empresa catalana. Farem una important campanya publicitària per tal que tothom associï la marca tiritas al logo blau ovalat de Hartmann.” A més, s’han fet acords amb una ONG per col·laborar en un projecte sanitari a l’Amèrica Llatina participant en el finançament.

Com a tota empresa, el principal repte de futur d’Unitex-Hartmann és créixer, ampliar nous mercats i potenciar la recerca per tal d’introduir nous productes que contribueixin a la millora del sector.