Dr. Jaume Argilés i Fontanet
Dr. Jaume Argilés i Fontanet
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DR. JAUME ARGILÉS I FONTANET

RADIOLOGIA

Text del 2004

Avui la imatge arriba fins on accedeixen lull i la intel·ligència del radiòleg per captar la patologia i establir un diagnòstic.

La moderna radiologia diagnòstica ha evolucionat de forma destacada al llarg dels darrers vint anys amb la incorporació dels ordinadors, que han permès la digitalització de la imatge radiològica i han donat pas a una nova concepció de visió anatòmica del cos humà. La ressonància magnètica i la tomografia computeritzada permeten l’obtenció d’imatges anatòmiques de gran qualitat. Aquests avenços també han donat lloc a la radiologia intervencionista i a la formació dels serveis d’imatge als departaments de radiologia d’hospitals i clíniques. El doctor Jaume Argilés i Fontanet, especialista en radiologia, ha viscut els canvis profunds que han tingut lloc en aquest àmbit i ha participat de forma activa en la introducció dels nous conceptes dins del camp del radiodiagnòstic.

Avui recorda l’evolució històrica de la radiologia i els seus primers passos dins d’aquest món. La medicina mhavia atret des de petit i vaig decidir que volia ser metge. Les classes a la facultat de medicina de la Universitat de Barcelona estaven molt massificades i això dificultava uns ensenyaments pràctics adequats. No obstant això, hi va haver professors que van apostar per fer una formació pràctica, com el professor Soriano, qui sinteressava perquè poguéssim veure malalts en unes classes molt interessants. A cinquè curs vaig entrar en contacte amb la cirurgia a través del professor Cabot, especialista en genoll i menisc. Em feia fer radiografies daquestes part del cos. Aquí va néixer el meu interès pel diagnòstic per la imatge. En acabar la carrera, vaig entrar de resident al servei del doctor Soriano per fer lespecialització i després vaig entrar a treballar a lHospital de Sant Pau, on vaig ser cap del servei de radiologia durant deu anys. En aquest centre hospitalari vaig rebre el suport formatiu del doctor Alfredo Rocha, un professional amb un gran sentit humanístic i una trajectòria de gran rellevància.

El 1963 va sorgir la possibilitat d’entrar en contacte amb la radiologia diagnòstica de fora de l’Estat espanyol, que va ser una font de coneixement renovat. Una donació econòmica dun malalt del doctor Rocha va fer que ens plantegéssim comprar la primera televisió de diagnòstic. Vam anar a Londres i París per estudiar les possibilitats daquells aparells que aquí encara eren desconeguts. Vam escollir laparell francès i així es va iniciar una nova etapa dins del camp del radiodiagnòstic que no ha deixat devolucionar i que ha exigit gran capacitat daprenentatge i dadaptació a les evolucions tècniques. Pel fet de ser un dels primers en especialitzar-me en aquest camp a Catalunya, he tingut loportunitat de formar molts tècnics. Utilitzar els avenços radiològis és bàsic per establir un diagnòstic diferencial i emetre judicis precisos.

El 1960 el doctor Argilés va iniciar una nova etapa professional junt amb un altre company d’especialitat, el doctor Vives. Vam crear un servei de radiodiagnòstic privat que amb els anys sha anat desenvolupant i creixent. Disposem dun segon espai de treball a la Clínica Delfos, amb la qual col·laborem en tasques de radiodiagnòstic. Estar dins daquesta clínica és molt positiu perquè shi produeix una interrelació amb el conjunt de professionals mèdics i sobre la possibilitat de fer consultes i discutir casos de pacients. Treballem amb tècniques i aparells dúltima generació que hem anat incorporant i renovant. Lecografia, el TAC i la ressonància magnètica són els tres grans avenços dels darrers anys. Especialment lecografia i la ressonància, que no emeten raigs X, són les tècniques que tenen més futur. Per la seva banda, els aparells que emeten radiacions estan molt controlats. Shan establert revisions i controls periòdics que certifiquen que no hi ha fugues radioactives. Es tracta de controls molt estrictes.

L’equip professional de diagnòstic d’Argilés-Vives està format per trenta persones entre tècnics, auxiliars administratius, metges especialistes en diagnòstic i altres especialitats que abarquen totes les tècniques del diagnòstic per la imatge. La nostra filosofia de treball és fer bé la nostra feina i confeccionar diagnòstics precisos al 100%. També són valors principals de lentitat donar un tracte al pacient molt personalitzat i una relació amb el metge molt propera per establir diagnòstics acurats.

El radiodiagnòstic o diagnòstic per a la imatge és l’especialitat mèdica que té per objectiu el diagnòstic i el tractament de malalties a través de les imatges i de dades funcionals. Serveis de medicina general i de medicina interna recorren als serveis dels radiòlegs per fer radiografia de pit, de columna vertebral, de mals desquena, de genoll, de braç, despatlla i de peus, però també dòrgans interns com laparell digestiu, lesòfag o els budells. Això vol dir que estem al servei de gairebé totes les especialitats, fins i tot de la psiquiatria. El diagnòstic per la imatge sestà especialitzant en les diferents branques que hi ha, ecografia, radiologia intervencionista, TAC, ressonància, etc., perquè el volum de coneixement i informació ho exigeix.

El diagnòstic de malalties és avui molt precís gràcies a les tècniques avançades de radiodiagnòstic. Avui la imatge arriba fins on accedeixen lull i la intel·ligència del radiòleg per captar la patologia i establir un diagnòstic. Els estudis i la sapiència de cada professional permeten efectuar diagnòstics acurats i precisos. Sha destar molt concentrat a lhora de diagnosticar una patologia perquè daquesta decisió sen deriven unes conseqüències terapèutiques i de tractament. És indispensable que el radiòleg conegui la relació existent entre els mecanismes de la malaltia i les proves dimatge.

Els radiòlegs són una peça clau dins del món de la medicina i fan una aportació bàsica a l’especialitat ginecològica. A través de lecografia és possible detectar si un fetus de vint setmanes està afectat per la síndrome de Down o altres. Els diagnòstics no sempre són dolents. Un bon diagnòstic pot ser diagnosticar una patologia que té solució. És especialment gratificant diagnosticar i detectar un estadi precoç de la malaltia, quan encara té unes proporcions microscòpiques, perquè quasi segur que tindrà curació.

El doctor Argilés també ha desenvolupat un vessant investigador i docent. Ha publicat articles en revistes mèdiques i ha presentat els seus treballs en congressos. Els coneixements i avenços que es realitzen a nivell particular shan de donar a conèixer perquè enriqueixen el conjunt de la medicina. Després d’una carrera professional intensa i dilatada en la qual ha rebut el suport de la seva muller, pensa continuar contribuint amb el seu coneixement i experiència al futur i evolució de la ciència mèdica.