PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DR. JOSÉ ENRIQUE BAQUEDANO BAQUEDANO

ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA

Text del 2004

L’oncologia radioteràpica ajuda i salva persones amb càncer.

.

La radioteràpia és un dels tractaments bàsics en la majoria dels protocols oncològics. Utilitza radiacions ionitzants que interactuen amb la matèria viva, tant sobre les cèl·lules malaltes como sobre les cèl·lules sanes. “L’eficàcia de la radioteràpia consisteix a administrar la dosi adequada a les cèl·lules malaltes intentant perjudicar al mínim les cèl·lules sanes”, explica el doctor José Enrique Baquedano, especialista en oncologia radioteràpica del Centre de Radioteràpia i Oncologia a la  Clínica Plató de Barcelona. La seva trajectòria dins del camp de l’oncologia i la radioteràpia el fa un gran coneixedor dels càncers que afecten l’ésser humà i dels seus tractaments.

Aquest professional considera que el més important de la seva activitat com a metge és “la relació pròxima que s’estableix amb els pacients. El nexe de connexió amb la persona que té problemes ha de ser estret, i és en aquest àmbit relacional que el vessant humanístic de la professió esdevé bàsic. El malalt de càncer arriba a la consulta amb molta por; socialment aquesta malaltia genera un gran temor i no ha de ser així. La medicina antiga ja combregava amb aquesta idea humanística i també ho ha de fer l’actual. És evident que el metge no només ha de disposar d’aquesta capacitat d’interrelacionar-se amb els pacients, sinó també d’uns coneixements que són complexos i d’una gran ètica professional. Per altra banda, hi ha metges que tot i tenir un profund sentit de l’humanisme són incapaços de transmetre’l perquè se senten cremats. La professió contribueix a esgotar els professionals de la medicina. La societat actual ha entrat en una dinàmica que no deixa espai a les persones per poder gaudir de la vida. Algunes es tornen egoistes, fredes i intransigents. La manca de temps lliure és una constant en la realitat actual. La majoria de metges ens queixem que no tenim prou temps ni per a nosaltres ni per atendre els pacients. Els problemes que presenten els malalts són de gran complexitat i exigeixen molta dedicació. El treball metòdic és bàsic a l’hora d’organitzar un cas i concretar un tractament.”

El doctor Baquedano exerceix de metge de forma vocacional i sense haver tingut influències familiars ni precedents en la professió. “Quan era petit ja deia que de gran volia investigar el càncer i trobar respostes a una malaltia que aleshores era molt mortífera. Els meus objectius s’han anat complint perquè em dedico a aplicar els coneixements científics sobre el càncer a la vida real. L’oncologia radioteràpica ajuda i salva persones amb càncer. El doctor Ramon Bellosta em va transmetre una gran passió per l’especialitat que ell practicava, em parlava de les seves excel·lències i del seu futur esperançador.”

Nascut a Saragossa, va cursar els estudis de medicina a la capital aragonesa, on també va realitzar l’especialitat. Però una oferta a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida va fer que comencés a vincular-se a Catalunya. El 1996 va començar a treballar al Centre de Radioteràpia i Oncologia de la Clínica Plató de Barcelona. “En la decisió de desenvolupar la professió a Barcelona m’hi va ajudar la meva dona, Antonia Ot, que és tècnica de radioteràpia i em va acompanyar en aquest nou projecte de vida.”

La radioteràpia en els darrers anys s’ha desenvolupat en gran manera. “La radiació és una energia que interactua amb la matèria viva, produint canvis cel·lulars. Es considera una teràpia local i regional perquè s’aplica en un volum concret. El treball realitzat en aquests serveis pels especialistes en radiofísica és fonamental. L’oncologia radioteràpica, com també l’oncologia mèdica, és molt complexa i és bo que en els centres hospitalaris hi hagi professionals especialitzats que treballin de forma multidisciplinària a través de grups de treball, en els quals participen altres especialitats com cirurgia, radiologia o anatomia patològica. La correcta coordinació d’especialitats mèdiques en el tractament oncològic repercuteix en la salut del pacient. No serveix de res disposar de noves tecnologies si no hi ha una bona coordinació mèdica i una bona atenció al malalt.”

El doctor Baquedano es mostra satisfet d’haver tingut l’oportunitat de treballar en el Centre de Radioteràpia i Oncologia dirigit pel Dr. Sanchiz, a la Clínica Plató, “una fundació privada nascuda els anys vint. Avui és una clínica concertada amb l’Institut Català de la Salut i disposa dels millors avenços tècnics per al diagnòstic i tractament global del pacient. El Centre de Radioteràpia i Oncologia rep pacients d’hospitals públics catalans i de mutualitats, és dels més avançats de Catalunya, i disposa de mitjans tecnològics d’última generació. L’accelerador linial és un dels aparells més utilitzats per al tractament del malalt oncològic ja que permet fer una radioteràpia complexa denominada en tres dimensions. A la Clínica Plató hem estat pioners en la introducció de la radioteràpia amb xarxa integrada i en el tractament de radioteràpia amb intensitat modulada.”

L’objectiu principal de l’oncologia és salvar vides humanes, però també té un vessant que a vegades no es té en compte, el pal·liatiu. “Un dels objectius de la medicina general ha de ser la pal·liació, també en l’oncologia. Treballem conjuntament amb les unitats Pades d’atenció domiciliària per atendre aquells pacients que no poden venir a la consulta i que ens necessiten. Aquest sistema permet no trencar la connexió entre metge i malalt. Obre una nova porta al pacient. La radioteràpia pot evitar el dolor, el sangnat, etc… i donar al malalt qualitat de vida, un aspecte bàsic de la medicina actual.”