Dr. Josep Castells Boliart
Dr. Josep Castells Boliart
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

DR. JOSEP CASTELLS BOLIART

INSTITUT UNIV. DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Text del 2006

El canvi tecnològic al sector quimicofarmacèutic ha de venir a través de la química verda.

Les iniciatives empresarials que ofereixen ciència i tecnologia al servei de la innovació industrial i el desenvolupament són escasses a l’Estat espanyol. La ciència i la tecnologia són motors per al progrés de la nostra societat. Crear una entitat amb una marcada filosofia d’investigació, en un país on la tradició investigadora pública i privada és dèbil, no és fàcil. L’Institut Univ. de Ciència i Tecnologia (IUCT) és un model de referència, una entitat privada que ha lluitat per trobar el seu espai dins d’un mercat on són necessàries empreses que aportin coneixement, experiència i capacitats amb l’objectiu de generar noves tecnologies, productes i processos. El doctor Josep Castells Boliart és el director general de l’IUCT. Doctor en ciències químiques, és un dels impulsors d’un projecte que respon a una necessitat social i que avui està plenament consolidat.

Llicenciat en química orgànica a la Universitat de Barcelona, va fer el doctorat al Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia. “Va dirigir la meva tesi el doctor Màrius Rubiralta, actual rector de la Universitat de Barcelona. Després de doctorar-me vaig passar un any als Estats Units, a la Universitat de Berkeley. Va ser una experiència molt important en la meva carrera com a científic. Viure en l’entorn de la investigació nord-americana genera una visió diferent de la que tens quan estàs a Catalunya; obre perspectives i moltes inquietuds. Sabia que volia tornar perquè tenia il·lusió per aplicar-hi aquells coneixements i aportar-hi el meu gra de sorra com a científic.”

A partir d’aquesta i d’altres vivències, Josep Castells, dos companys i el suport d’una prestigiosa i innovadora empresa del sector educatiu van decidir impulsar un projecte. “Érem un grup de professionals del món de la investigació acadèmica i coneixedors de la indústria que crèiem que podíem posar en marxa la nostra empresa, que havia de ser quelcom diferent i desconegut dins del món empresarial català. Vam adoptar el model nord-americà, enfocant els nostres projectes a una recerca pràctica, útil a la societat i a la indústria però tractada amb gran profunditat. El 1997 va constituir-se l’IUCT com a centre tecnològic per a la indústria química i farmacèutica. Som una empresa dedicada a la investigació científica, al desenvolupament i a la innovació tecnològica, als serveis científics i tècnics i a la transmissió de coneixements. La idea era pionera, però no vam rebre ajudes de l’Administració per portar-la endavant. Després, ens hem mogut en un marc empresarial molt competitiu i qualsevol ajuda que hàgim pogut rebre ha estat lluitant en un entorn d’empreses de grans dimensions.”

L’Institut, ubicat a Mollet del Vallès, va sorgir amb l’expectativa de revolucionar el panorama d’investigació català. “Les coses no podien seguir en aquella línia, solament es treballava en una recerca molt bàsica. Nosaltres crèiem més en una recerca aplicada a uns resultats que donessin lloc a coses útils, a una generació de coneixement que tingués una sortida real a la societat i que, alhora, permetés l’enriquiment, prosperitat, sostenibilitat i benestar del país. Aquell nou concepte empresarial havia de coexistir amb institucions acadèmiques molt importants amb gran presència, força i activitat, i amb institucions universitàries derivades, com els instituts d’investigació associats. Ens vam situar a prop de la indústria química i farmacèutica, i en aquest sentit el Vallès i les comarques veïnes compten amb indústries del sector importants.”

Aquesta empresa sorgia després d’un treball de planificació i cerca de recursos per recolzar el projecte i amb una base de coneixement científic indubtable. “El grup inicial estava format per persones joves, amb moltes ganes de fer coses en l’àmbit científic i d’impulsar la seva carrera professional. Aquesta motivació ha estat fonamental per portar l’empresa endavant. El coneixement científic estava a les mans de doctorats i postdoctorats. El que ens faltava era trobar la forma de donar-hi sortida. Vam intentar recollir els interessos del mercat i les expectatives de futur en un entorn mundial. El primer pas va ser introduir una sèrie de tècniques dins del camp químic i farmacèutic fins aleshores desconegudes dins del sector. La nostra missió és generar tecnologia i ciència, però també copsar allò que es mou a l’entorn, assumir-ho, intentar treure’n quelcom que suposi una aportació al coneixement científic i que a més sigui útil. Aquests plantejaments, el concepte i la missió de l’Institut, han estat quelcom totalment innovador a Catalunya.”

L’IUCT desenvolupa alguns dels seus projectes en col·laboració amb institucions i grups d’investigació buscant sinergies i capacitat d’innovació i de treball. “Estem elaborant productes útils per a la salut humana, i per fer-ho cal disposar de grans professionals i de mitjans tecnològics adequats que no sempre tenim, però que podem trobar en espais de gran valor com el Parc Científic. L’Institut ha aconseguit una massa crítica d’equipament científic de qualitat que s’uneix a una capacitat molt elevada de fer projectes d’investigació a les nostres instal·lacions. L’entitat és un centre tecnològic on a més té lloc la formació de joves tècnics especialitzant-los en àrees d’utilitat industrial, també es formen grups de persones que ja estan dins dels sectors per especialitzar-los encara més i donar-los noves capacitats. En el pla de la col·laboració cal remarcar els programes formatius que donen crèdits de lliure elecció a la UB, el conveni amb la Universitat de Vic per la realització d’una carrera de segon cicle de Qualitat i Seguretat Industrial i finalment la participació en un programa de doctorat interuniversitari de Química Sostenible amb Menció de Qualitat.”

Avui l’IUCT treballa amb més de 200 empreses farmacèutiques del país, Europa i Estats Units, desenvolupant tecnologia a nivell nacional i internacional. “Hem incorporat noves àrees de desenvolupament, com el drug discovery, el descobriment de nous principis actius. Això implica el descobriment de molècules i, per tant, hem de pensar que abans de publicar la troballa en una revista cal protegir la propietat intel·lectual del científic. També hem entrat al món de la biotecnologia des del punt de vista químic per fabricar compostos útils que puguin convertir-se en fàrmacs. La biologia molecular és una tecnologia de futur que s’està introduint en el camp de la química fina farmacèutica, on l’Estat espanyol té un potencial molt important. Si som capaços com a país de fer una regeneració tecnològica, podrem competir internacionalment en el camp de la biotecnologia. El canvi tecnològic ha de venir a través de la química verda o sostenible, que és una aportació de l’IUCT que ha fet possible introduir tecnologies noves a les empreses i situar l’Estat espanyol com a referent i líder en aquest vessant.” L’IUCT és una entitat amb un elevat reconeixement internacional. Col·labora amb organismes tan importants com l’OCDE i el G-8 en el camp de la introducció de la química verda i lidera un projecte europeu sobre biotecnologia.