Dr. Josep Roman Escudero Rodríguez
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DR. JOSEP ROMAN ESCUDERO RODRÍGUEZ

ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR

Text del 2004

Catalunya sempre ha estat capdavantera en l’especialitat d’angiologia.

.

L’angiologia i cirurgia vascular és una especialitat que està en auge. A mida que en altres àrees mèdiques es millora, es curen cada cop més malalties i s’allarga l’esperança de vida, els malalts amb problemes vasculars augmenten considerablement dia a dia. La vida sedentària genera moltes patologies venoses i l’allargament dels anys de vida provoca més casos d’arteriosclerosi a edats avançades. “La cirurgia endovascular és una especialització dins de l’angiologia i cirurgia vascular que permet de forma no invasiva arribar a qualsevol vas del cos afectat per una malaltia vascular. Com que no existeixen medicacions que curin les malalties vasculars, les possibilitats d’actuació es limiten a la prevenció i al tractament quirúrgic. Des que un metge català, el Dr. F. Martorell, fundà l’angiologia, Catalunya sempre ha estat capdavantera en aquesta especialitat.”

El Dr. Escudero no té antecedents familiars en l’àmbit de la medicina, però des de ben petit ja deia que volia ser metge, segons li recorden els seus pares. Les llargues estones passades amb el seu pediatre potser van deixar en ell una petita llavor que va créixer amb el temps, i que, potser,  també rebrotarà en la seva filla Berta. El Dr. Escudero va estudiar medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la unitat docent de l’Hospital del Mar. Durant la carrera va compaginar els estudis amb el treball al negoci familiar de comestibles. Els seus pares, José i Josefa, van saber valorar aquest esforç del seu únic fill. Mentre preparava el MIR treballava com a interí a l’ambulatori Lepant de Sabadell. Dubtava entre especialitzar-se en traumatologia o en cirurgia vascular, però en l’últim moment escollí cirurgia vascular. Després de realitzar la residència a l’Hospital de Sant Pau va ocupar una plaça vacant d’adjunt l’any 1990. Des d’aleshores ençà desenvolupa l’activitat professional en aquest centre hospitalari, on en l’actualitat ocupa el càrrec de director de la unitat de cirurgia endovascular. També disposa d’una consulta privada a la clínica Teknon, centre prestigiós on ha tractat gent molt coneguda. El fet de treballar en dos àmbits ben diferents li permet fer una valoració assenyada: “Tradicionalment les diferències entre la sanitat privada i la pública raïen en la part hotelera i en l’absència de llistes d’espera, però actualment la qualitat assistencial en molts centres pot comparar-se en molts aspectes de la medicina.”

El departament d’angiologia i cirurgia vascular de l’Hospital de Sant Pau està format per deu professionals mèdics. El doctor Eusebi Sala-Planell, inicialment, i el doctor Emili Viver, actualment, n’han estat els caps. També van ser dos bons professors del Dr. Escudero durant la seva etapa de formació. A més de l’assistència, el doctor dedica part de la seva activitat a la docència. Com a tutor dels residents de l’especialitat és responsable de la formació de cinc residents de cirurgia i d’altres residents que requereixen coneixements de la seva especialitat (traumatologia, cirurgia cardíaca, urologia, etc.). També s’ocupa dels metges estrangers, la majoria sud-americans, que venen a aprendre diverses tècniques. “Gaudeixo molt amb la docència. He renunciat a diverses ofertes d’alguns centres hospitalaris perquè no formaven residents. Em motiva molt transmetre els meus coneixements i és gratificant veure la cara dels estudiants la primera vegada que agafen el bisturí. Són moments molt especials per a ells, que no oblidaran mai.” Aquesta activitat docent s’estén més enllà del seu àmbit: a la Universitat Politècnica de Catalunya realitza cada any un curs sobre làser aplicat a la cirurgia per a enginyers i imparteix classes de cirurgia vascular a l’Escola de Podologia de la Universitat de Barcelona.

Per estar al dia en la seva especialitat ha fet diverses estades a l’estranger. A Verona va aprendre el tractament de l’arteriosclerosi amb làser, tècnica en què foren pioners a Espanya. Posteriorment, al Barnes Hospital de Saint Louis (Missouri, Washington), es va formar en el tractament de l’aneurisma d’aorta per via retroperitoneal. A Marsella va fer un curs sobre l’stent de caròtida i a Holanda un training sobre el tractament endovascular dels aneurismes d’aorta amb endopròtesis modulars. L’experiència adquirida en aquestes tècniques noves va fer que el Dr. Escudero fos el responsable d’aplicar-les i de dissenyar els protocols de la secció de cirurgia endovascular de l’hospital. “He viscut l’època en què es pensava que el làser ho solucionava tot, però amb el temps s’ha vist que no és tan efectiu. Moltes de les tècniques que s’implanten en la medicina al cap de poc temps s’abandonen perquè no són tan útils com havien semblat.”

Evidentment, d’altres sí que han estat fonamentals per a l’avenç de l’especialitat. “Les tècniques d’angioressonància i d’escànner multidectector permeten localitzar fàcilment les lesions de manera menys agressiva.”

La formació, però, ha de ser continuada. “En qualsevol especialitat mèdica t’has d’anar reciclant perquè tenim una gran responsabilitat. A més, pel fet d’estar en un hospital universitari de nivell tres estic obligat a assistir a cursos i congressos, i també a impartir-los jo mateix.”

La investigació també és un altre punt d’interès del doctor Escudero. Des de fa quatre anys participa a l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau conjuntament amb el Dr. Lluís Vila en la recerca en biologia vascular i l’arteriosclerosi. “Sempre sóc molt receptiu a totes les iniciatives relacionades amb la investigació i hi col·laboro activament.” La intensa activitat que el Dr. Escudero realitza en l’àmbit de la seva especialitat ha estat reconeguda amb l’obtenció de diversos premis i beques al llarg de la seva vida professional.