Dr. Lluís Gil-Vernet i Huguet
Dr. Lluís Gil-Vernet i Huguet
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. LLUÍS GIL-VERNET I HUGUET

GILSON

Text del 2003

Crec més en la medicina preventiva que en la curativa. Allò detectat a temps té més possibilitats de ser tractat que una malaltia desenvolupada.

El control mèdic de l’embaràs és una labor de gran importància que ha de ser realitzada per especialistes en ginecologia i obstetrícia de màxim nivell. Gilson és un dels grans centres mèdics de Barcelona especialitzats en el diagnòstic d’embaràs per ecografia. Va ser creat l’any 1973 pel Dr. Lluís Gil-Vernet i Huguet, ginecòleg i obstetra, i en l’actualitat està format per deu metges. Gilson posa a disposició de les parelles una moderna tecnologia i els més avançats procediments, amb un clar objectiu: oferir els millors resultats en les proves d’evolució de l’embaràs mitjançant les tècniques més actuals i eficaces.

L’ecografia és una especialitat mèdica que s’utilitza en diferents camps, com la cardiologia, la digestologia, la neurologia o l’oftalmologia, però és especialment coneguda per l’aplicació en la ginecologia: “L’ecografia va néixer com a forma d’exploració a principis dels anys 70. Es va anar introduint i generalitzant en els centres mèdics i hospitalaris a mesura que la tecnologia avançava i, sobretot, quan es va veure que allò que l’ecògraf mostrava es traduïa en un diagnòstic. L’ecografia va fer visibles molts òrgans que fins aleshores no havien estat assequibles. La clau d’aquest poder radicava en el disseny dels transductors, l’aparell que es posa en contacte amb l’organisme per transmetre’n la imatge interna. L’ecografia és com un bisturí: fa un tall d’un òrgan i en dóna la visió per dins. L’ecografia obstètrica i ginecològica la fem els tocoginecòlegs. El nivell de complexitat d’aquesta tècnica ha fet aparèixer una superespecialització en ecografia. S’està demostrant que les possibilitats de l’exploració estan molt lligades a l’especialitat perquè a més d’una imatge, proporciona unes dades de funcionalisme dels òrgans que exigeixen uns coneixements molt amplis sobre aquest camp.” Es tracta d’una intervenció molt delicada. El professional mèdic basa en gran mesura la seva actuació en el resultat d’una ecografia.

Gilson disposa d’un conjunt de serveis d’alt nivell realitzats per professionals molt qualificats. Diagnòstic de tumoracions, seguiment de tractaments de fecundació in vitro, cirurgia ecoguiada (punció de quistes d’ovari i de fol·licles en fecundació in vitro), diagnòstic ecocardiogràfic, diagnòstic de tumoracions mamàries, biòpsies ecoguiades de tumoracions mamàries, puncions de quistes mamaris, biòpsies de pròstata ecoguiades, entre d’altres, formen part de l’extensa oferta del centre. El Dr. Lluís Gil-Vernet està especialitzat en el camp de l’ecografia. Va realitzar el primer servei d’ecografia fa tres dècades a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. A Gilson es duen a terme entre 50-60 ecografies diàries. Tot plegat suma una experiència molt dilatada en aquest camp.

En l’actualitat, per dur a terme aquesta prova es disposa d’ecògrafs en tres i quatre dimensions, aparells de gran precisió que permeten fer diagnòstics molt acurats. “De totes maneres, els diagnòstics es basen especialment en imatges adquirides amb un aparell bidimensional que permet captar un òrgan i projectar-lo en diferents angles i punts de vista. El diagnòstic només es pot fer en el moment de realitzar l’ecografia. En una primera observació del fetus es poden detectar irregularitats. Es medeix, es comproba que tingui unes mesures harmòniques, si el desenvolupament del cap i les extremitats és correcte, si el líquid amniòtic és normal… Si tot això és correcte difícilment hi haurà malformacions. Malgrat els avenços tecnològics, però, hi ha aspectes que poden passar desapercebuts en el moment de l’ecografia, com petites malformacions que apareixeran més endavant en el fetus. Un alt percentatge de malformacions congènites són de cor fetal, per això comptem amb un cardiòleg que fa ecocardiografies per al diagnòstic de malformacions congènites cardíaques. Hi ha malformacions que no sorgeixen fins al cap d’unes setmanes de gestació, quan resulta impossible interrompre l’embaràs, almenys de forma legal. L’ecografia no permet fer un diagnòstic exhaustiu. L’obstetra confia plenament en un altre tipus de prova, la que proporciona el mapa cromosòmic. Qualsevol alteració cromosòmica quedarà reflectida en aquesta prova.” La tecnologia ha permès assolir grans reptes però encara n’hi haurà més.

A l’hora d’informar una pacient sobre l’existència d’una malformació, el metge ha d’actuar amb molta cautela. “Els ecografistes informem primer el metge de la pacient. Ell sap quina és la millor manera de plantejar la situació. S’ha d’informar amb molta humanitat i rigor, sense amagar res. Com a ginecòleg haig de saber si puc parlar d’aquesta realitat directament amb la pacient o bé si primer ho haig d’explicar a la seva parella. Per al metge també resulta difícil plantejar aquesta situació.”

Una de les grans preocupacions que genera la sanitat actual és la desaparició del metge de capçalera. La tendència cap a les especialitzacions ha fet oblidar la importància d’aquesta figura mèdica. “El metge de capçalera era com un director d’orquestra, coneixia la història mèdica del malalt i el guiava en la seva vida clínica i assistencial. La progressiva desaparició d’aquest professional ha perjudicat la medicina actual. Les subespecialitats estan entrant amb força en aquest àmbit. Potser d’aquí uns anys la presència de metges ginecòlegs disminuexi a causa de la creixent subespecialització de la medicina.”

La prevenció és una de les grans proclames del Dr. Gil-Vernet. “Crec més en la medicina preventiva que en la curativa. Allò detectat a temps té més possibilitats de ser tractat que una malaltia desenvolupada. Avui, per exemple, pel que fa al coll uterí, es detecten displàsies, el pas previ al desenvolupament d’un càncer de coll, però no es deixen evolucionar. Aquesta medicina és econòmicament més rendible per a la societat. Els grans avenços en medicina dels propers anys vindran de la medicina preventiva. L’allargament de la vida tindrà lloc a través de la medicina preventiva.”

El Dr. Lluís Gil-Vernet ha heretat la passió per aquesta especialitat mèdica del seu pare, el catedràtic d’obstetrícia i ginecologia de la Universitat de Barcelona Dr. Emili Gil-Vernet. Quan el 1971 va descobrir que un metge belga treballava en ecografies, va decidir anar-se’n a estudiar amb ell a Brussel·les i anys després va tornar a Barcelona per desenvolupar els coneixements adquirits i crear el seu propi centre mèdic, on realitza un treball en equip que ha donat nom i prestigi al centre. “L’equip ha de treballar amb un objectiu comú i compartir responsabilitats. No s’ha de personalitzar en una única figura. Gilson és un centre de prestigi i de gran nivell mèdic gràcies al treball que han realitzat tots els professionals que l’integren.”