Dr. Ramon Pujol Rovira
Dr. Ramon Pujol Rovira
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DR. RAMON PUJOL ROVIRA

CIRURGIA TORÀCICA

Text del 2004

El nivell dels trasplantaments que es realitzen a Catalunya està a lalçada dels que es realitzen a la resta del món.

La cirurgia toràcica és l’especialitat mèdica que tracta les malalties i patologies del tòrax. El Dr. Ramon Pujol Rovira és facultatiu especialista del servei de cirurgia toràcica de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge, des d’on exerceix al costat d’un dels equips d’especialistes més excel·lent d’Europa. La seva trajectòria professional es va iniciar a l’hospital de malalties del tòrax de Terrassa, on també vaig aprendre l’antiga cirurgia de la tuberculosi, que es realitza a molt pocs hospitals europeus. A pesar dels avenços en el tractament antituberculós, actualment encara atenc malalts amb seqüeles de la malaltia. Posteriorment va ampliar coneixements a França.

La patologia traqueal, la pulmonar (amb tumors benignes i malignes, emfisemes, quists, lesions congènites vasculars de pulmó, infeccions, etc.), la patologia del mediastí, la diafragmàtica, la de la paret toràcica, la pleural i la patologia en els traumatismes toràcics conformen l’àmbit de treball de la cirurgia toràcica, la complexitat de la qual exigeix molta experiència: És bàsica per solventar les freqüents complicacions en el postoperatori. Labordatge quirúrgic de lespecialitat en el cas duna neoplàsia de pulmó, és a dir, dun càncer, prop del cor sha de fer via intrapericàrdica i això vol dir obrir la membrana externa del cor per fer les lligadures dels vasos. Quan el tumor ha avançat tant que ha sortit fora de les estructures del pulmó la ressecció ha de ser més profunda.

El càncer de pulmó és cada vegada més freqüent entre la població i una de les causes n’és el tabaquisme: Cal que la societat prengui consciència dels perills que comporta fumar. La medicina preventiva és bàsica en aquest àmbit. Si es disminuís la xifra de fumadors també es reduirien els casos de càncer de pulmó. Actualment estem assistint a un augment daquest càncer en dones fumadores, quan durant anys havia tingut una incidència molt baixa. El càncer també apareix al cap duns anys de deixar de fumar. És més, topem amb persones que no han fumat mai i el desenvolupen. No sabem si pot tenir a veure amb el fet de ser fumadors passius.

El tabac no és l’únic agent que produeix càncer de pulmó. Abans s’utilitzava un producte químic que sutilitzava en el sector de la construcció i que genera un tumor pleuropulmonar molt maligne. Els treballadors de les mines durani també el poden desenvolupar.

Els malats afectats de càncer de pulmó no tenen opció a un trasplantament. Aquesta alternativa està normalment dirigida a les persones amb hipertensió pulmonar i destruccions pulmonars. El nivell dels trasplantaments que es realitzen a Catalunya està a lalçada dels que es realitzen a la resta del món. Aquest tipus dintervenció es va iniciar de forma posterior a la renal per les complicacions que presentava, sobretot de tipus immunològic. La infecció del pulmó trasplantat era molt elevada pel fet destar en contacte amb la via aèria. Actualment shan realitzat estudis sobre les profilaxis infeccioses que han aconseguit millorar lèxit de la intervenció. El trasplantament per motius oncològics no està considerat. El pulmó té una irrigació tan important que fa que la metàstasi es reprodueixi pertot arreu. Per altra banda, els fàrmacs immunodepressors que apliquem perquè l’organisme pugui tolerar la substància donant són tan potents que afavoreixen laparició de nous càncers.

El cirurgià toràcic també practica extirpacions del pulmó: Cal un estudi molt acurat de la persona per aplicar una tècnica que pot significar l’extirpació total o parcial del pulmó.

Els traumatismes toràcics, totes les malalties benignes de la paret toràcica, les malformacions congènites, les seqüeles de poliomelitis i les alteracions vertebrals que afecten les vèrtebres toràciques són alguns dels camps que tracta el doctor Pujol: Els traumatismes toràcics, generalment resultat dun accident de circulació o domèstic, impliquen un tractament complex i llarg. Les lesions de desacceleració per limpacte del vehicle sobre la persona són molt importants.

Dins de la caixa toràcica també s’hi troba la glàndula tímica: És un òrgan que amb el pas dels anys fa un involució pròpia del sistema immunològic. A vegades el tim creix de forma desmesurada, ocupa més espai del normal i fa compressió dins de la caixa toràcica. El tim sopera quan a sobre seu shi diposita un tumor.

La cirurgia toràcica és oberta, clàssica i complexa. Les noves tecnologies han ajudat en gran manera a perfeccionar les intervencions i a assolir millors resultats. El present de la medicina és com un somni fet realitat. Abans soperava tenint només una radiografia, però avui quan operem sabem què trobarem, on està enganxat el tumor, el seu tamany Si el malalt té invasió duna estructura noble que no és possible ressecar, ja no el sotmetem a un procediment quirúrgic. Per a determinats tipus de cirurgia sutilitza lendoscòpia, sobretot per a procediments menors. El gran canvi en la medicina actual ha vingut en bona part de la mà de la informàtica. La cirurgia del càncer de pulmó està destinada a extingir-se: quan es coneguin els mecanismes de duplicació i lestructura biològica i ultraestructural del tumor, mitjançant la preparació de fàrmacs adequats saconseguirà destruir les cèl·lules malignes.

Fill d’una família de militars, el doctor Ramon Pujol va decantar-se pel món de la medicina, professió que avui també exerceix el seu fill, Pere Pujol Vives, que és oftalmòleg. Una dilatada trajectòria professional li fa veure la medicina des d’una òptica experta i reconèixer la complexitat de la cirurgia del tòrax i la dificultat i la responsabilitat de treballar en un àmbit en què líndex de mortalitat és elevat, així com les complicacions postoperatòries.