PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DR. XAVIER DEL POZO ROSELLÓ

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

Text del 2004

La cirurgia per laparoscòpia és la més adequada per restaurar la fertilitat de les dones amb endometriosi, millorant tambéla seva qualitat de vida.

És una realitat que en els darrers anys les dones han pres consciència de la necessitat de fer-se un examen mèdic periòdic per poder detectar les malalties de l’àmbit de la ginecologia. El concepte de medicina preventiva comença a implantar-se i les dones confien en el ginecòleg per detectar a temps patologies que si es deixen evolucionar poden tenir efectes irremeiables. La majoria dels metges especialitzats en ginecologia i obstetrícia es consideren els metges de capçalera de les dones i és que sovint la visita a la consulta del ginecòleg pot comportar la detecció de patologies alienes a l’especialitat. El doctor Xavier Del Pozo Roselló, especialista en ginecologia i obstetrícia, és el coordinador del Grup per l’Estudi i Tractament de l’Endometriosi, una patologia que afecta un gran nombre de dones i que fins fa uns anys no estava massa identificada. Vam crear aquest grup de treball per intentar millorar aquesta patologia quirúrgica a través de la laparoscòpia ginecològica operatòria, i els resultats que sestan obtenint són molt bons. El doctor Del Pozo gaudeix d’un reconeixement internacional notable pel fet d’haver participat en diversos congressos que han donat a conèixer la seva labor investigadora i assistencial. A més d’haver  presidit la Secció d’Endoscòpia Ginecològica de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) i la de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB), ha publicat nombrosos treballs científics vinculats al seu àmbit d’especialització i  ha fet múltiples conferències sobre diferents temes relacionats amb l’endoscòpia ginecològica.

Si bé avui desenvolupa una superespecialització mèdica, no sempre va tenir tan clar que volia dedicar-se a la medicina. El mateix dia que mhavia danar a inscriure a lescola darquitectura sem va encendre una llum que em va fer veure que el que realment volia estudiar era medicina. Vaig accedir a la facultat de medicina i a tercer curs vaig entrar a la càtedra de ginecologia de lHospital Clínic de Barcelona com alumne intern. És lespecialitat que considero més interessant per la seva complexitat i amplitud. Després de llicenciar-me vaig fer la residència a lHospital Clínic amb el professor Víctor Cónill, un gran mestre de la ginecologia. Posteriorment vaig començar a tenir curiositat per conèixer les cultures mèdiques daltres països i per complementar els estudis. A la Universitat de Clermont-Ferrand, a França, vaig descobrir una nova cirurgia, les tècniques  quirúrgiques de lendoscòpia en ginecologia, que em van impressionar i em va condicionar a continuar formant-me en altres universitats europees i americanes per superespecialitzar-mhi. El doctor Del Pozo reconeix el valor que han tingut en el seu desenvolupament professional catedràtics de ginecologia com els professors Víctor Cónill Serra, González Merlo i Hubert Manhés, aquest últim professor  a la Universitat de Clermont-Ferrand, a França.

La tasca professional del doctor Del Pozo es va iniciar a l’Hospital Clínic de Barcelona, on intentava fer compatibles la labor hospitalària amb la pràctica mèdica particular. La pràctica privada va ser una experiència de treball mèdic en equip molt positiva. Un grup de ginecòlegs ens vam unir per donar una atenció especialitzada i de qualitat. Després daquesta etapa vaig entrar al Centre Mèdic Teknon, una entitat que sha dotat dunes tecnologies punteres que han permès fer cirurgies de gran complexitat, sobretot ginecològiques.

Especialitzat en cirurgia laparoscòpica en ginecologia, avui desenvolupa aquesta labor des del Centre Mèdic Teknon, on compta amb una unitat d’endoscòpia ginecològica equipada amb tecnologies mèdiques d’última generació. El seu equip de treball disposa d’una àmplia experiència en cirurgia per laparoscòpia per tractar l’endometriosi, els quists d’ovari, la histerectomia total i subtotal, la incontinència d’orina i altres trastorns derivats de la relaxació del sòl pelvià i la cirurgia de l’esterilitat, entre d’altres especialitats. Els resultats daquesta activitat assistencial depenen duns professionals mèdics que coneguin les tècniques, tinguin experiència i utilitzin correctament les eines de treball, però també de la seva qualitat com a persones i de la tasca conjunta amb auxiliars i infermeres.

L’endometriosi és un procés benigne que es caracteritza per la presència i proliferació del teixit endometrial que es troba dins de l’úter o bé en altres zones fora de la cavitat. La seva incidència sobre la població femenina és cada vegada més elevada. Lobjectiu del grup és oferir la possibilitat de realitzar una investigació clínica per al diagnòstic i tractament de lendometriosi amb uns criteris individualitzats i tenint en compte diversos factors importants com ledat o el desig de fertilitat. Cal proporcionar les tècniques de fecundació assistida necessàries i fer el posterior seguiment daquelles pacients afectades desterilitat. La cirurgia mínimament invasiva mitjançant laparoscòpia i combinada amb tractaments mèdics és la més adequada per a aquest tipus de situacions. La cirurgia mínimament invasiva i conservadora permet fer menys mal, ja que la laparoscòpia actua a través de petites incisions. Gràcies a aquesta tècnica es poden treure les matrius sense recorre a la cirurgia abdominal. Fa uns anys el ginecòleg no era conscient de les conseqüències emocionals duna amputació i dun post-operatori tant traumàtic. Cal valorar la persona en el seu context. En la major part de les intervencions per endoscòpia la recuperació és més ràpida i menys dolorosa que amb els sistemes convencionals. La tècnica laparoscòpica és la més adequada per frenar lavenç de lendometriosi.

L’endometriosi pèlvica rep en aquest grup de treball una atenció molt especial. Aquesta alteració està sent estudiada amb interès a tot el món, però encara no sen coneixen les causes ni té una curació definitiva. Amb la cirurgia per laparoscòpia sen poden parar levolució i lagressivitat.

Informar la dona sobre les característiques d’una patologia com l’endometriosi és important, així com donar el suport mèdic necessari. El grup de treball té molt en compte la sensibilitat de la pacient i la importància de proporcionar una informació adequada i acurada. Ginecòlegs, cirurgians, internistes, psicòlegs, digestòlegs, infermeres i tots els professionals integrats en el grup treballem a través de programes multidisciplinaris que tenen molt em compte cada cas.

Les disfuncions del sòl pèlvic (incontinència urinària, incontinència fecal, estrenyiment, anomalies orgàniques progressives…) són molt habituals en dones de més de cinquanta anys. Moltes dones no van al metge i miren damagar el seu problema. Només una petita part busca tractament mèdic per resoldre una anomalia que repercuteix en la seva vida social i sexual. La medicina preventiva dóna pronòstics precoços de qualsevol malaltia. Anar al metge periòdicament garanteix la detecció de patologies en estadis inicials i permet actuar més de pressa i amb més comoditat, fet que dóna més possiblitats de curació. Per evitar aquesta i altres patologies, aquest prestigiós doctor en ginecologia i obstetrícia recomana a les dones d’intentar buscar hàbits de vida saludables, menjar sa, mantenir un pes estable, fer exercici i evitar l’obesitat.