Dra. Concepció Pifarré i Sanahuja
Dra. Concepció Pifarré i Sanahuja
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DRA. CONCEPCIÓ PIFARRÉ I SANAHUJA

ANÀLISIS CLÍNIQUES I HEMATOLOGIA

Text del 2004

A lhora de fer les anàlisis, encara que les màquines són molt bones eines, cal tenir molta experiència, especialment en hematologia, en què el microscopi i els coneixements del metge són fonamentals per al diagnòstic.

Una especialitat a la qual han de recórrer els metges per poder determinar els diagnòstics dels pacients és la d’anàlisis clíniques. És un àmbit de la medicina que exigeix una formació complexa i l’adquisició de grans coneixements científics i experiència per poder-lo desenvolupar correctament. La doctora Concepció Pifarré i Sanahuja està especialitzada en anàlisis clíniques, en hematologia i hemoteràpia i doctorada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona. Enamorada del món de la medicina des de ben petita, en part per la influència de la família i sobretot del seu pare, metge odontòleg, Concepció Pifarré va haver de lluitar per estudiar-la en uns anys en què les dones encara no accedien a determinades carreres que es creia que només eren d’homes. A la nostra classe de la facultat les noies érem una minoria. Avui, afortunadament, tot això ha canviat i ja hi ha més dones que homes en moltes carreres universitàries. Pel fet de ser dones sovint vam haver de demostrar amb escreix la nostra capacitat i habilitats.

Llicenciada en medicina i cirurgia el 1959, va entrar durant el període de formació d’interna al servei del professor Gibert Queraltó. Vaig estar-hi tres anys, fins acabar la carrera. Era la manera dassolir una formació més pràctica, fer històries de malalts i presenciar visites al costat dels metges per palpar la realitat de la professió. Era una opció que exigia molta disciplina.

Mentre que el seu germà va ser innovador en la cirurgia oral i maxil·lofacial i ha estat el primer catedràtic d’aquesta especialitat a Catalunya, la doctora Pifarré va escollir l’especialitat d’anàlisis clíniques i ben aviat va començar a treballar amb el doctor Ricardo Roca de Viñals, metge analista hematòleg de prestigi i de gran reconeixement a Barcelona. Vaig escollir aquesta especialitat perquè matreia i perquè veia que era compatible amb la vida familiar. El doctor Roca de Viñals va ajudar-me a completar la meva formació fent que pogués treballar durant els matins a lHospital Neurològic i a les tardes a lHospital de la Creu Roja. Aquest metge eminent em va ensenyar a fer com a novetat les transaminasses, una tècnica que molts analistes desconeixien. Amb el doctor Roca de Vinyals vaig fer molta anatomia patològica perquè en aquella època els analistes metges també en realitzaven. El 1965, a suggerència del doctor Roca de Viñals, vaig entrar al departament dinvestigació dels Laboratorios PEVYA.

El 1969 iniciava una nova etapa com a cap de servei del departament d’investigació dels Laboratorios Hermes fent treballs d’investigació. Durant el període de 1965 a 1969 vaig estar al Banc de Sang de la Residència de la Vall dHebron com a metge adjunt per realitzar-hi les pràctiques dhematologia i hemoteràpia. El 1967 vaig guanyar les oposicions com a cap del laboratori de lHospital del Mar. La investigació és un aspecte fonamental de la vida dun professional mèdic. Al llarg de la meva carrera no he deixat de fer-ne.

La doctora Concepció Pifarré és la fundadora d’Analítica Dra. Pifarré, laboratori barceloní nascut el 1965, amb gairebé quaranta anys d’experiència durant els quals ha demostrat la seva capacitat d’adaptació als nous temps i als avenços de la medicina gràcies a la professionalitat dels metges que l’integren. Analítica Dra. Pifarré és un laboratori d’anàlisis clíniques d’orientació diagnòstica autoritzat pel departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Les anàlisis que s’hi realitzen són altament especialitzades, per la qual cosa es fa necessària l’aportació de coneixements i experiència d’un equip de professionals mèdics de gran nivell científic. Anàlisis clíniques, hematologia, coagulació, bioquímica, microbiologia i biologia molecular, immunologia, al·lèrgies, hormones, oncologia, microanàlisis pediàtriques i anatomia patològica conformen el gruix de serveis del laboratori. Tot i que el nostre laboratori fa totes les proves necessàries per arribar a un diagnòstic, considero que destaquem en lestudi de les alteracions hematològiques, tant en les de la sèrie eritroide, leucocitària, del sistema megacariòtic plaquetari, com en les insuficiències medul·lars i malalties hematològiques. Amb el doctor Roca de Viñals i després amb el professor Oppenhaimer em vaig anar enamorant de lespecialitat. No es tracta només de fer anàlisis, sinó de fer-les bé i amb precisió. A lhora de fer-les, encara que les màquines són molt bones eines, cal tenir molta experiència. Especialment amb lhematologia, en què el microscopi i els coneixements del metge són fonalmentals per al diagnòstic. El resultat del diagnòstic és molt important. Si sencerta es poden curar moltes patologies i fer tractaments a mida. Les anàlisis les hauria de fer sempre un metge o especialistes en aquest àmbit. Sha dhaver estudiat molt per entendre allò que analitzem. En molts laboratoris avui lanàlisi ja no està en mans de professionals sinó del capital i de les màquines. Les anàlisis shan de fer amb rapidesa i no fer-les viatjar quilòmetres per ser examinades en laboratoris automatitzats.

I és que la sang diu moltes coses a l’analista. Conté molta informació que sha de saber entendre i relacionar.

L’atenció personalitzada esdevé un objectiu prioritari del laboratori. La realització d’extraccions a domicili és un aspecte important del servei que permet prestar una màxima atenció a qualsevol persona. El pacient minteressa i faig tot allò que és necessari per poder trucar al metge de capçalera i donar-li uns resultats precisos. Parlar amb el pacient, no fer-lo esperar, no fer-lo patir durant una extracció, escoltar-lo… són aspectes vitals de la nostra feina. Per desgràcia, el tracte humà sha perdut en molts centres sanitaris, així com la consideració cap al professional mèdic. Cal que la medicina torni a ser humana. El que no faig és trepitjar el terreny que correspon al metge de capçalera. Si un pacient em demana que li interpreti uns resultats, procuro fer-li veure que aquesta tasca és més pròpia del seu metge, que donar-li la nostra opinió. Com a hematòloga faig visites mèdiques a pacients amb alteracions hematològiques.

El sistema de treball del laboratori es veu reforçat per uns mitjans tecnològics d’última generació que ofereixen màxima qualitat i fiabilitat. El nostre laboratori compleix uns requisits normatius imprescindibles per poder desenvolupar aquesta tasca. És important donar qualitat i segurat als pacients.

Aquest esperit permanent de fer les coses de la millor manera i amb la màxima qualitat implica una voluntat formativa important. També ha publicat articles científics i ha participat en congressos per donar a conèixer els seus treballs i estudis. Quasi cada dia intento estudiar una estona i actualitzar els meus coneixements sobre els nous conceptes i descobriments que tenen lloc al món. Els metges hem de reunir un gran volum dinformació i de coneixement perquè com més sabem més podem ajudar els pacients i els metges de capçalera.