Dr. Miquel Mira Muñoz
Dr. Miquel Mira Muñoz
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DRA. MIQUEL MIRA MUÑOZ

MEDICINA DEL TREBALL

Text del 2004

La llei de prevenció de riscos laborals ha fet que es guanyés especificitat en els exàmens de salut dels treballadors.

Els importants canvis en la regulació de l’especialitat de medicina del treball i les seves repercussions socials han fet que la població catalana comenci a prendre consciència de la importància de protegir i promoure la salut dels treballadors eliminant els riscos inherents a les condicions de treball. L’orientació de l’empresa respecte d’aspectes com la organització del personal, l’atenció a les condicions físiques i mentals per a les diferents tasques o la detecció i control de disfuncions individuals que poden afectar la salut, han estat elements fonamentals per aconseguir millorar les condicions del treballador. Bona part d’aquesta labor ha estat desenvolupada pels metges del treball, un especialista que s’encarrega de prevenir i, si cal, detectar patologies, adquirides o bé relacionades amb l’activitat laboral, a més de vetllar pel compliment de les normes de seguretat laboral. El doctor Miquel Mira Muñoz és metge del treball. Responsable de la unitat de salut de Transports Metropolitans de Barcelona, indica que la medicina l’ha apassionat des de ben petit, quan ja tenia clar que volia ajudar les persones. Després de cursar els estudis de medicina a la Universitat de  Barcelona i de decantar-se per la medicina del treball, va realitzar l’especialitat a l’Hospital Clínic de Barcelona i, posteriorment, un curs de postgrau en salut ocupacional al Canadà per formar-se específicament en un àmbit poc desenvolupat a l’Estat espanyol. La medicina del treball és una especialitat molt desconeguda per la societat. La seva gran aportació social és que els metges tenim la possibilitat de conèixer les persones en làmbit humà i laboral, on passen una gran part de la vida. Les particularitats daquest entorn permeten desenvolupar activitats preventives, difícils de dur a terme des d altres àmbits, precisament dirigides a les persones que són i han de continuar sent el motor econòmic del país. La medicina dempresa es desenvolupa en el lloc de treball de forma molt eficient a través dun metge de confiança que és accessible al treballador. Aquest té la possibilitat dexplicar els seus problemes, ja siguin de tipus personal, familiar, social o laboral, una informació molt valuosa que permet entendre millor els problemes de salut dels treballadors i, per tant, poder contribuir a resoldrels amb ells.

A l’entorn de l’empresa l’accés del metge al treballador és molt fàcil, i pot arribar més enllà que els serveis que ofereixen entitats externes com poden ser les mutualitats d’accidents de treball i malalties professionals. El metge que conviu amb el treballador detecta patologies que no es perceben des de fora. La història recent ens ofereix casos de treballadors que han desenvolupat una patologia generada per una exposició contaminant en làmbit laboral i que lelement tòxic ha travessat aquest entorn per afectar també el familiar i el mediambient . En molts casos lempresari ha estat responsable daquestes catàstrofes. Avui aquesta figura és molt conscient de la importància de protegir la salut dels treballadors i lentorn on subica lempresa. És més sensible a les recomanacions per prevenir danys en la salut del treballador i vol que aquest estigui motivat i content. Mutualitats i professionals de la medicina hem destar al costat de lempresari i dels treballadors per orientar-los i assessorar-lo sobre els temes de salut laboral i sobre com shan de prevenir els riscos laborals. Si cal també hem de denunciar situacions que considerem intolerables.

El metge es converteix en l’àmbit de l’empresa en un educador per la salut. Aquest és un entorn perfecte per impulsar la promoció de la salut i leducació. Les malalties més prevalents i que provoquen més problemes són les vinculades als nostres hàbits i conductes, especialment el consum de tabac. Els metges del treball tenim capacitat de penetració sobre un grup de població estable i accessible molt ampli i això ens obliga a fer promoció de la salut i a intentar canviar hàbits perjudicials per altres de saludables. És una línia de treball preventiva que està donant resultats positius.

Aquesta especialitat oficial dins de la disciplina mèdica ha pres una forta embranzida en els darrers anys gràcies a la reforma de la llei auspiciada per la directiva europea promulgada el 1989. El 1995 va entrar en funcionament a lEstat espanyol la llei de prevenció de riscos laborals. Aquesta llei ha atorgat un nou impuls a la protecció de la salut en làmbit laboral i ha desencadenat un avenç substancial en matèria de prevenció. Gràcies a lentrada en vigor de la llei avui es desenvolupa una vigilància de la salut dels treballadors de forma específica en funció dels riscos inherents a les condicions de treball a les quals es troben exposats. La llei de prevenció de riscos laborals ha fet que es guanyés especificitat en els exàmens de salut dels treballadors.

Des de la Unitat de Salut de Transports Metropolitans de Barcelona, un equip constituït per metges del treball i diplomats en infermeria disposa de programes dirigits a protegir i assistir els sis mil treballadors de l’entitat. La nostra tasca a TMB és vigilar que el conductor dautobús o metro treballi en condicions òptimes que no li estiguin perjudicant la salut i que li permetin desenvolupar la feina amb seguretat i garanties. Aspectes ergonòmics, posturals i psicològics són els més tractats. El metge dempresa ha de disposar de coneixements profunds de les malalties relacionades amb el treball que poden tenir orígens diversos; és un metge amb coneixements avançats de les  malalties directament relacionades amb el treball i, sovint ha de treballar al costat dels especialistes sanitaris i altres especialistes no sanitaris .

Les patologies clàssiques estan cada vegada més controlades, però n’apareixen de noves vinculades a l’àmbit psicològic: Lassetjament psicològic i la violència són cada vegada més freqüents. El repte de futur és saber gestionar aquestes situacions i donar suport al treballador que les pateix des de la medicina i la psicologia per reconduir la seva situació. També és cert que hi ha persones amb actituds i maneres dactuar problemàtiques o incòmodes per a la resta de companys de treball. En aquests casos també hem de saber tractar la persona i intentar que la relació amb els companys sigui al més fluida possible.

El fet és que el metge d’empresa no només tracta accidentats; ben al contrari, la seva tasca és molt més àmplia: Davant dun accident laboral, el metge dempresa realitza uns primers auxilis i en funció de la gravetat deriva el cas a un centre hospitalari. Afortunadament, laccidentabilitat no forma part del dia a dia de la nostra feina perquè cada vegada hi ha menys problemes de tipus traumàtic.

Si bé la tasca que s’ha realitzat en els darrers anys en promoció de la salut i prevenció de riscos laborals ha millorat notablement, l’Estat espanyol encara és a la cua d’Europa pel que fa a xifres d’accidents laborals. De ben segur que la labor dels metges d’empresa contribuirà decididament ens els propers anys a educar treballadors i empresaris sobre la promoció de la salut en el treball.