Dra. Paloma Montaner de Iranzo
Dra. Paloma Montaner de Iranzo
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

Dra. PALOMA MONTANER DE IRANZO

FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

Text del 2006

Com a tècnic del medicament, el farmacèutic d’hospital està integrat en un marc professional que interactua amb metges, infermers i pacients.

.

El paper del professional farmacèutic és imprescindible en l’àmbit assistencial de les institucions hospitalàries, escenari on el concepte d’atenció farmacèutica adquireix una importància fonamental. Paloma Montaner de Iranzo és doctora en farmàcia i cap de farmàcia hospitalària d’una entitat hospitalària de prestigi a l’Estat espanyol, la Clínica Tres Torres de Barcelona. Desenvolupar la seva dilatada trajectòria farmacèutica en aquest espai li ha brindat la possibilitat de poder exercir una professió que no dubta a qualificar de “màgica” perquè “pensar que una molècula administrada a un pacient pot curar és quelcom emocionant.”

És aquesta visió apassionada del món de les ciències la que la va portar primer a estudiar ciències químiques i després a cursar els estudis de farmàcia a la Universitat de Barcelona. “Són dues llicenciatures de gran interès en l’estudi de les quals em vaig abocar en gran manera. Són encisadores. Acabats els estudis, vaig entrar en contacte amb el món de la farmàcia hospitalària a través del doctor Ángel Borrego, cap de servei de farmàcia a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Ell em va guiar en aquesta especialitat que avui és la meva vida professional.”

Els seus interessos pel món de la química i la farmàcia i el fet d’acreditar-se com a supervisor d’instal·lacions radioactives l’han portat a interessar-se de forma específica per l’àrea dels radiofàrmacs. “El 2005 vaig llegir la tesi doctoral, titulada Medicaments radiofàrmacs: estudi comparatiu entre Espanya i França, que aporta conclusions molt interessants i proposa millores per a aquest àmbit a l’Estat espanyol. El treball de doctorat ha estat una experiència molt important. La radiofarmàcia uneix la meva doble formació en química i farmàcia.”

El vessant professional s’ha centrat al Grup Corporatiu Tres Torres. Més de vint-i-cinc anys en aquesta entitat revelen el compromís de la doctora Montaner amb el món de la farmàcia hospitalària: “El 1980 vaig entrar a treballar en aquesta institució. La Sra. Carmen Plaza de Barreneche, gerent de la clínica, va portar endavant el projecte de creació del servei de farmàcia hospitalària, el primer de Catalunya posat en funcionament en una entitat privada. L’actual Grup Corporatiu Tres Torres està format per la Clínica Tres Torres, centre medicoquirúrgic on poden trobar-se totes les especialitats mèdiques excepte les que es deriven als altres dos centres del mateix Grup: el Centre Cardiovascular Sant Jordi, que és l’únic monogràfic especialitzat en patologia cardiovascular d’alt nivell i la Fundació IMOR, centre de radioteràpia oncològica i braquiteràpia.”

L’evolució del Grup ha anat unida a la transformació del món de la medicina i la farmàcia. La vocació innovadora unida a la voluntat d’oferir els tractaments més avançats i una atenció personalitzada als pacients formen part de la missió de l’entitat i de l’equip de farmàcia. “Fa tres anys es va desenvolupar l’hospital de dia per a tractament dels malalts oncològics en règim ambulatori. La quimioteràpia que se’ls administra es prepara i valida al servei de farmàcia. Seguim uns protocols a través dels quals l’oncòleg prescriu un determinat tractament farmacològic per a cada pacient en una dosi específica i individualitzada segons les seves característiques. La nostra unitat de preparació de citostàtics (medicaments per tractar el càncer) és d’alta complexitat tècnica. Els fàrmacs requereixen molta cura en la seva manipulació així com en la supervisió de les dosis. En aquest sentit, és bàsic el control de qualitat i l’observança de tot allò que pauta l’oncòleg.” Hi ha diferents àrees on el farmacèutic ha d’incidir: “Com a tècnic del medicament, el farmacèutic d’hospital està integrat en el marc d’un equip multidisciplinari format també per metges i infermers. La interacció amb aquests professionals és permanent. Un dels pilars d’actuació és millorar la utilització i evitar els errors relacionats amb els medicaments. Així mateix s’ha integrat en l’atenció del malalt i s’ha convertit en un assessor de tot el col·lectiu.”

La millora de qualitat i de saber s’han d’aplicar en moltes àrees sense perdre de vista que “la missió essencial del farmacèutic d’hospital és proporcionar el fàrmac prescrit pel metge per la seva administració al pacient, de manera eficaç, ràpida i segura. Per això és convenient utilitzar el sistema de dispensació individualitzada per dosis unitàries. Però, a més a més, també té coneixements i experiència que li permeten fer diverses aportacions als equips clínics.”

La integració dins del context hospitalari és un fet assolit. “La comissió de farmàcia i infeccions formada per un equip de diferents professionals de l’hospital selecciona els medicaments basant-se en criteris de seguretat, eficàcia i costos raonables. La guia farmacològica i la guia de protocols d’utilització de medicaments assegura una actuació rigorosa.”

En els darrers anys ha tingut lloc una gran evolució de les molècules. “Avui disposem de millors mitjans farmacològics i nous fàrmacs menys tòxics. S’estan utilitzant anticossos monoclonals en teràpies oncològiques habituals que fa poc temps no existien. El problema és que són tractaments molt cars que poden implicar disquisicions ètiques sobre la seva utilització.”

En el dia a dia aquesta farmacèutica catalana també realitza una tasca investigadora. “Al Grup Tres Torres hi ha el comitè ètic d’investigació clínica format per un equip multidisciplinari de professionals per a la realització de recerca clínica basada en assaigs clínics amb nous medicaments o desenvolupament de programes específics, portats a terme amb la col·laboració d’altres organismes com la Universitat Autònoma de Barcelona.”

Aquesta dosi d’investigació es complementa amb l’aportació de coneixement en revistes científiques i en la participació i organització de congressos. La doctora Montaner ha format part durant deu anys de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària i també del comitè de redacció de la revista Farmàcia hospitalària. La seva activitat també té un vessant docent a través del conveni de col·laboració del Grup Tres Torres amb la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. “Involucro els joves estudiants a pujar graons, a no deixar d’estudiar i a doctorar-se. És molt gratificant participar en aquestes pràctiques tutelades.”

La concreció i definició dels serveis de farmàcia hospitalària a Catalunya “mereix el reconeixement d’una persona, el doctor Joaquim Bonal, que ha estat mestre dels farmacèutics d’hospital i amb qui vaig tenir l’honor de col·laborar. Ell ha estat un referent en l’especialitat.”

És fàcil concloure que tots els sabers de la farmàcia conflueixen en l’exercici de la farmàcia d’hospital, uns sabers que s’uneixen a la capacitat del professional per adequar-se a un escenari amb nous reptes per ajustar-se al dinamisme del món mèdic i farmacèutic.